ที่ปรึกษา Spot Instance

ที่ปรึกษา Spot Instance ช่วยคุณตัดสินใจ โดยมีโอกาสที่จะถูกขัดจังหวะน้อยที่สุด และช่วยประหยัดให้ได้มากกว่าเรทแบบตามความต้องการ คุณควรชั่งน้ำหนักระหว่างความทนทานของแอปพลิเคชันที่มีต่อการขัดจังหวะ กับเป้าหมายการประหยัดค่าใช้จ่ายของคุณเมื่อเลือกอินสแตนซ์ Spot ยิ่งอัตราการขัดจังหวะของคุณต่ำเท่าใด Spot Instance ของคุณก็ยิ่งจะมีโอกาสทำงานได้นานเท่านั้น

คำแนะนำ: การปรับใช้แอปพลิเคชันของคุณในหลายประเภทอินสแตนซ์จะช่วยสนับสนุนความพร้อมใช้งานให้มีเพิ่มขึ้น พิจารณาใช้ EC2 Autoscaling ซึ่งจะทำให้เกิดการกระจายประเภทอินสแตนซ์และ Availability Zone ได้ง่ายขึ้น

เราแนะนำให้เริ่มต้นด้วยประเภทอินสแตนซ์ที่มีความถี่การถูกรบกวนต่ำกว่า แล้วค่อยเพิ่มประเภทอินสแตนซ์ให้มากขึ้นเมื่อคุณปรับปรุงความยืดหยุ่นและความทนทานต่อข้อผิดพลาดของแอปพลิเคชันได้แล้ว ดูคำแนะนำและเคล็ดลับเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

ความถี่ของการขัดจังหวะในทุกพื้นที่และประเภทอินสแตนซ์คือ <5%

เปิดใช้งาน Amazon EC2 Instance ฟรี


AWS Free Tier ประกอบด้วยอินสแตนซ์ t2.micro ของ Linux และ Windows จำนวน 750 ชั่วโมงต่อเดือนเป็นเวลาหนึ่งปี หากต้องการใช้งาน Free Tier ต่อไป ให้ใช้เฉพาะอินสแตนซ์ EC2 Micro เท่านั้น


* ประหยัดเปรียบเทียบกับตามความต้องการจะได้รับการคำนวณจาก 30 วันสุดท้าย โปรดทราบว่าข้อมูลประวัติราคาเป็นค่าเฉลี่ยทั่วทั้ง Availability Zones และอาจมีความล่าช้า หากต้องการดูราคา Spot ในปัจจุบัน ให้เข้าไปที่ประวัติราคา Spot ในคอนโซลการจัดการของ AWS เพื่อดูข้อมูลราคาที่ทันสมัยสำหรับแต่ละ Availability Zone

คำอธิบายสัญลักษณ์:
ความถี่ของการขัดจังหวะแสดงให้เห็นอัตราที่ Spot ฟื้นฟูความสามารถในระหว่างเดือนที่ผ่านมา อยู่ในช่วง <5%, 5-10%, 10-15%, 15-20% และ >20%

หากต้องการดูตัวอย่างเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้ประวัติราคา Spot ในการสร้างแอปพลิเคชันที่รับรู้ราคา โปรดเข้าไปที่ (aws-spot-labs)