ที่ปรึกษาอินสแตนซ์ Spot ช่วยคุณตัดสินใจ โดยมีโอกาสที่จะถูกขัดจังหวะน้อยที่สุด และช่วยประหยัดให้ได้มากกว่าเรทแบบตามความต้องการ คุณควรชั่งน้ำหนักระหว่างความทนทานของแอปพลิเคชันที่มีต่อการขัดจังหวะ กับเป้าหมายการประหยัดค่าใช้จ่ายของคุณเมื่อเลือกอินสแตนซ์ Spot ยิ่งอัตราการขัดจังหวะของคุณต่ำเท่าใด อินสแตนซ์ Spot ของคุณก็ยิ่งจะมีโอกาสทำงานได้นานเท่านั้น

คำแนะนำ: การปรับใช้แอปพลิเคชันของคุณในหลายประเภทอินสแตนซ์จะช่วยสนับสนุนความพร้อมใช้งานให้มีเพิ่มขึ้น พิจารณาใช้ EC2 Autoscaling ซึ่งจะทำให้เกิดการกระจายประเภทอินสแตนซ์และ Availability Zone ได้ง่ายขึ้น

เราแนะนำให้เริ่มต้นด้วยประเภทอินสแตนซ์ที่มีความถี่การถูกรบกวนต่ำกว่า แล้วค่อยเพิ่มประเภทอินสแตนซ์ให้มากขึ้นเมื่อคุณปรับปรุงความยืดหยุ่นและความทนทานต่อข้อผิดพลาดของแอปพลิเคชันได้แล้ว ดูคำแนะนำและเคล็ดลับเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

ความถี่ของการขัดจังหวะในทุกพื้นที่และประเภทอินสแตนซ์คือ avg_rate

เปิดใช้งานอินสแตนซ์ Amazon EC2 ฟรี

ลองใช้ Amazon EC2 ได้ฟรี

AWS Free Tier ประกอบด้วยอินสแตนซ์ t2.micro ของ Linux และ Windows จำนวน 750 ชั่วโมงต่อเดือนเป็นเวลาหนึ่งปี หากต้องการใช้งาน Free Tier ต่อไป ให้ใช้เฉพาะอินสแตนซ์ EC2 Micro เท่านั้น

ดูรายละเอียดของ AWS Free Tier »

ตัวกรองประเภทอินสแตนซ์:
ประเภทอินสแตนซ์ vCPU หน่วยความจำ GiB การประหยัดแบบตามต้องการ* ความถี่ของการขัดจังหวะ
ไม่พบผลตามเกณฑ์ที่กำหนด
แสดงประเภทอินสแตนซ์ {{count}} ทั้งหมด
แสดงประเภทอินสแตนซ์ {{count}} ลำดับต้น
* ประหยัดเปรียบเทียบกับตามความต้องการจะได้รับการคำนวณจาก 30 วันสุดท้าย โปรดทราบว่าข้อมูลประวัติราคาเป็นค่าเฉลี่ยทั่วทั้ง Availability Zones และอาจมีความล่าช้า หากต้องการดูราคา Spot ในปัจจุบัน ให้เข้าไปที่ประวัติราคา Spot ใน AWS Management Console เพื่อดูข้อมูลราคาที่ทันสมัยสำหรับแต่ละ Availability Zone

คำอธิบายสัญลักษณ์:
ความถี่ของการขัดจังหวะแสดงให้เห็นอัตราที่ Spot ฟื้นฟูความสามารถในระหว่างเดือนที่ผ่านมา อยู่ในช่วง < 5%, 5-10%,10-15%,15-20% และ >20%

หากต้องการดูตัวอย่างเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้ประวัติราคา Spot ในการสร้างแอปพลิเคชันที่รับรู้ราคา โปรดเข้าไปที่ (aws-spot-labs)