Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) คือบริการ Kubernetes ที่มีการจัดการ ซึ่งทำให้คุณเรียกใช้งาน Kubernetes บน AWS และในองค์กรได้อย่างง่ายดาย Kubernetes คือระบบโอเพนซอร์สเพื่อปรับนำไปใช้จริง การปรับขนาด และการจัดการแอปพลิเคชันที่มีคอนเทนเนอร์ให้เป็นระบบอัตโนมัติ Amazon EKS ได้รับการรับรองว่ามีความสอดคล้องกับ Kubernetes ดังนั้นแอปพลิเคชันที่ใช้งานบน Kubernetes อัปสตรีมจึงสามารถเข้ากันได้กับ Amazon EKS

Amazon EKS จัดการความพร้อมใช้งานและความสามารถในการปรับขนาดได้แบบอัตโนมัติของโหนดชั้นการควบคุม Kubernetes ที่รับผิดชอบในการกำหนดคอนเทนเนอร์ จัดการความพร้อมใช้งานของแอปพลิเคชัน จัดเก็บข้อมูลคลัสเตอร์ และภารกิจหลักอื่นๆ

Amazon EKS ให้คุณสามารถเรียกใช้งานแอปพลิเคชัน Kubernetes บนทั้ง Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) และ AWS Fargate Amazon EKS ช่วยให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากประสิทธิภาพ ขนาด ความน่าเชื่อถือ และความพร้อมใช้งานทั้งหมดของโครงสร้างพื้นฐาน AWS รวมถึงการผสานรวมเข้ากับระบบเครือข่าย AWS และบริการด้านความปลอดภัย เช่น Application Load Balancer (ALB) สำหรับการกระจายโหลด, การผสานรวม AWS Identity and Access Management (IAM) กับการควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท (RBAC) และการสนับสนุน AWS Virtual Private Cloud (VPC) สำหรับระบบเครือข่ายพ็อด

คลัสเตอร์ของ Kubernetes ที่มีการจัดการ

ชั้นการควบคุมที่มีการจัดการ

Amazon EKS มอบชั้นการควบคุม Kubernetes ที่ปรับขนาดได้และมีความพร้อมใช้งานสูง ซึ่งทำงานข้าม Availability Zone (AZ) ของ AWS หลายแห่ง Amazon EKS จัดการความพร้อมใช้งานและความสามารถในการปรับขนาดของเซิร์ฟเวอร์ API ของ Kubernetes และเลเยอร์แบบถาวร etcd โดยอัตโนมัติ Amazon EKS เรียกใช้งานชั้นการควบคุม Kubernetes ข้าม AZ สามโซนเพื่อให้เกิดความพร้อมใช้งานสูง และจะตรวจจับและเปลี่ยนทดแทนโหนดของชั้นการควบคุมที่ไม่สมบูรณ์โดยอัตโนมัติ

การผสานรวมบริการ

AWS Controllers for Kubernetes (ACK) ช่วยให้คุณควบคุมการจัดการบริการของ AWS ได้โดยตรงจากภายในสภาพแวดล้อม Kubernetes ของคุณ ACK ช่วยให้การสร้างแอปพลิเคชัน Kubernetes ที่ปรับขนาดได้และมีความพร้อมใช้งานสูงซึ่งใช้ประโยชน์จากบริการของ AWS กลายเป็นเรื่องง่าย

คอนโซล Kubernetes ที่มีการโฮสต์

EKS มอบคอนโซลที่ผสานรวมสำหรับคลัสเตอร์ Kubernetes ผู้ปฏิบัติงานคลัสเตอร์และนักพัฒนาแอปพลิเคชันสามารถใช้ EKS เป็นพื้นที่เดียวในการจัดระเบียบ แสดงภาพ และแก้ไขปัญหาแอปพลิเคชัน Kubernetes ของคุณที่เรียกใช้งานบน Amazon EKS ได้ คอนโซล EKS จะโฮสต์โดย AWS และพร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติสำหรับคลัสเตอร์ EKS ทั้งหมด

EKS Add-Ons

EKS Add-Ons คือซอฟต์แวร์ปฏิบัติการโดยทั่วไปเพื่อเพิ่มฟังก์ชันการปฏิบัติงานของ Kubernetes คุณสามารถใช้ EKS เพื่อติดตั้งและอัปเดตซอฟต์แวร์ส่วนเพิ่มเติมให้เป็นปัจจุบันได้ เมื่อคุณเริ่มต้นคลัสเตอร์ Amazon EKS ให้เลือกส่วนเพิ่มเติมที่คุณต้องการจะเรียกใช้งานในคลัสเตอร์ รวมถึงเครื่องมือ Kubernetes สำหรับความสามารถในการสังเกตเห็น ระบบเครือข่าย การปรับขนาดโดยอัตโนมัติ และการผสานรวมบริการของ AWS

กลุ่มโหนดที่มีการจัดการ

Amazon EKS ช่วยให้คุณสามารถสร้าง อัปเดต ปรับขนาด และยกเลิกใช้งานโหนดสำหรับคลัสเตอร์ได้ด้วยคำสั่งเดียว โหนดเหล่านี้ยังสามารถใช้ประโยชน์จากอินสแตนซ์สปอตของ Amazon EC2 เพื่อลดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย กลุ่มโหนดที่มีการจัดการจะเรียกใช้งานอินสแตนซ์ Amazon EC2 โดยใช้ Amazon Machine Image (AMI) ล่าสุดที่ปรับให้เหมาะสมด้วย EKS หรือ AMI ที่กำหนดเองในบัญชี AWS ของคุณ ในขณะที่การอัปเดตและการยกเลิกใช้งานจะระบายโหนดออกเป็นอย่างดีเพื่อให้มั่นใจว่าแอปพลิเคชันยังคงพร้อมใช้งาน

การนำไปใช้จริงแบบผสมผสาน

คุณสามารถใช้ EKS กับ AWS Outposts เพื่อเรียกใช้แอปพลิเคชันที่มีการคอนเทนเนอร์ที่ต้องการเวลาแฝงต่ำอย่างมากสำหรับระบบในองค์กร AWS Outposts คือบริการที่มีการจัดการอย่างเต็มรูปแบบซึ่งขยายโครงสร้างพื้นฐานของ AWS บริการของ AWS API และเครื่องมือไปยังไซต์ที่เชื่อมต่อกันได้ทุกไซต์ EKS ใน Outposts ช่วยให้คุณสามารถจัดการคอนเทนเนอร์ในองค์กรได้อย่างง่ายดายเทียบเท่ากับการจัดการคอนเทนเนอร์ในระบบคลาวด์

คุณสามารถแนบโหนดที่ทำงานใน AWS Local Zones หรือ AWS Wavelength เข้ากับ EKS ซึ่งทำให้คุณมีทางเลือกเพิ่มขึ้นสำหรับโครงสร้างพื้นฐานที่จัดการด้วย AWS ที่ Edge

Amazon EKS Distro จะสร้างแพคเกจการกระจายซอฟต์แวร์ Kubernetes แบบโอเพนซอร์สแบบเดียวกับที่ใช้ใน Amazon EKS บน AWS เพื่อใช้งานบนโครงสร้างพื้นฐานในองค์กรของคุณเอง จัดการคลัสเตอร์ EKS Distro ด้วยเครื่องมือของคุณเองหรือด้วย Amazon EKS Anywhere

Amazon EKS Anywhere จะช่วยให้คุณสามารถสร้างและใช้งานคลัสเตอร์ Kubernetes (การสร้างด้วยซอฟต์แวร์ใน Amazon EKS Distro) ในองค์กรได้อย่างง่ายดาย รวมถึงใน Virtual Machine (VM) ของคุณเองและเซิร์ฟเวอร์ Bare Metal EKS Anywhere ช่วยให้คุณไม่ต้องเผชิญความซับซ้อนในการสร้างและการรองรับเครื่องมือของคุณเองเพื่อจัดการกับคลัสเตอร์ Kubernetes EKS Anywhere จัดเตรียมเครื่องมืออัตโนมัติที่ช่วยลดความซับซ้อนในการสร้างคลัสเตอร์ การดูแลระบบ และการใช้งานบนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่น Bare Metal, VMware vSphere และเครื่องเสมือนบนระบบคลาวด์ ซึ่งรวมถึงเครื่องเสมือนบนระบบคลาวด์ที่มีการกำหนดค่าการบันทึก การตรวจสอบ ระบบเครือข่าย และพื้นที่จัดเก็บตามค่าเริ่มต้น EKS Anywhere นำเสนอเครื่องมือและส่วนประกอบเพิ่มเติมที่คุณต้องมีเพื่อเรียกใช้ Kubernetes ในการใช้งานจริง เช่น การติดตั้งคลัสเตอร์และการจัดการรอบการใช้งาน ความสามารถในการสังเกต การสำรองข้อมูลคลัสเตอร์ และการจัดการนโยบาย

ใช้ eksctl เพื่อเปิดใช้งานโหนดและการจัดการแบบบรรทัดเดียว

ใช้เครื่องมือบรรทัดคำสั่ง eksctl เพื่อเริ่มต้นและใช้งาน Amazon EKS ในไม่กี่นาที เพียงเรียกใช้คำสั่ง "eksctl create cluster" เพื่อสร้างคลัสเตอร์ EKS ของคุณ คุณสามารถใช้ eksctl ในการทำให้การจัดการและการทำงานของคลัสเตอร์ง่ายขึ้น รวมถึงการจัดการโหนดและส่วนเพิ่มเติมต่างๆ

การสนับสนุน Windows

Amazon EKS รองรับโหนดตัวทำงานของ Windows และการจัดกำหนดการของคอนเทนเนอร์ Windows EKS รองรับการเรียกใช้งานโหนดตัวทำงานของ Windows ควบคู่กันไปกับโหนดตัวทำงานของ Linux ซึ่งทำให้คุณสามารถใช้คลัสเตอร์เดียวกันสำหรับการจัดการแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการทั้งสอง

การสนับสนุน ARM

ตัวประมวลผล AWS Graviton2 ขับเคลื่อน EC2 instance ที่ใช้ ARM โดยมอบประสิทธิภาพและความสามารถแบบก้าวกระโดดครั้งใหญ่ รวมถึงการประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างมาก การปรับปรุงความคุ้มค่าของแอปพลิเคชันเป็นเป้าหมายหลักของการใช้งานคอนเทนเนอร์ เมื่อผสานรวมทั้งสองอย่างเข้าด้วยกัน คุณจะได้รับประสิทธิภาพด้านราคาที่ยอดเยี่ยม ตัวอย่างเช่น การทดสอบปริมาณงานจะแสดงประเภทอินสแตนซ์ตามตัวประมวลผล Graviton2 ซึ่งมอบประสิทธิภาพด้านราคาที่ดีกว่าตัวประมวลผลที่เทียบเท่ากันในตระกูล M5, C5 และ R5 ที่ใช้ x86 ถึง 40% Amazon EKS บน AWS Graviton2 พร้อมใช้งานโดยทั่วไปในพื้นที่ที่มีบริการทั้งสองอย่างให้ใช้งานในระดับรีเจี้ยน

ระบบเครือข่ายและความปลอดภัย

Amazon EKS ทำให้การมอบความปลอดภัยให้กับคลัสเตอร์ Kubernetes ของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้วยคุณสมบัติขั้นสูงและการผสานรวมกับบริการของ AWS และโซลูชันของคู่ค้าทางเทคโนโลยี ตัวอย่างเช่น IAM จะมอบการควบคุมการเข้าถึงแบบละเอียด และ Amazon VPC จะแยกคลัสเตอร์ Kubernetes ของคุณออกจากลูกค้ารายอื่น

รองรับ IPv6

Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) รองรับ IPv6 ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถปรับขนาดแอปพลิเคชันที่มีคอนเทนเนอร์บน Kubernetes ได้ไกลเกินกว่าขีดจำกัดของพื้นที่ที่อยู่ IPv4 ส่วนตัว เนื่องจาก EKS รองรับ IPv6 พ็อดจึงจะได้รับการกำหนดที่อยู่ IPv6 ที่กำหนดเส้นทางได้ทั่วโลกเท่านั้น ซึ่งช่วยให้คุณสามารถปรับขนาดแอปพลิเคชันในคลัสเตอร์ของคุณได้โดยไม่ต้องใช้พื้นที่ที่อยู่ IPv4 ส่วนตัวที่จำกัด โดยสามารถใช้ที่อยู่ IPv6 ที่กำหนดเส้นทางได้ทั่วโลกนี้เพื่อสื่อสารโดยตรงกับตำแหน่งข้อมูล IPv6 ใดๆ ใน Amazon VPC ของคุณ เครือข่ายภายในองค์กร หรืออินเทอร์เน็ตสาธารณะ นอกจากนี้ EKS ยังกำหนดค่าเครือข่ายเพื่อให้พ็อดยังคงสื่อสารกับตำแหน่งข้อมูลที่ใช้ IPv4 ภายนอกคลัสเตอร์ได้อีกด้วย ซึ่งช่วยให้คุณนำประโยชน์ของ IPv6 ที่ใช้ Kubernetes มาใช้ได้โดยไม่ต้องย้ายบริการที่ขึ้นต่อกันทั้งหมดซึ่งติดตั้งใช้จริงทั่วทั้งองค์กรของคุณไปยัง IPv6

การสำรวจบริการ

AWS Cloud Map คือบริการสำรวจทรัพยากรบนระบบคลาวด์ Cloud Map ช่วยให้คุณสามารถกำหนดชื่อที่กำหนดเองและรักษาตำแหน่งที่ตั้งที่อัปเดตของทรัพยากรของแอปพลิเคชันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การดำเนินการนี้จะช่วยเพิ่มความพร้อมใช้งานของแอปพลิเคชันเนื่องจากบริการเว็บของคุณจะค้นหาตำแหน่งที่ตั้งล่าสุดของทรัพยากรเสมอ Cloud Map ทำงานร่วมกับ DNS ภายนอก ซึ่งเป็นตัวเชื่อมต่อ Kubernetes แบบโอเพนซอร์สที่เผยแพร่ตำแหน่งที่ตั้งบริการภายในโดยอัตโนมัติไปยังรีจิสทรีบริการของ Cloud Map ในขณะที่บริการของ Kubernetes เปิดใช้งาน และนำตำแหน่งที่ตั้งเหล่านี้ออกเมื่อยุติการทำงาน บริการที่ใช้ Kubernetes จะสามารถค้นพบได้ผ่านทาง Cloud Map ซึ่งมอบรีจิสทรีบริการที่รวมเป็นหนึ่งเดียวสำหรับปริมาณงานคอนเทนเนอร์ทั้งหมด

โครงข่ายการบริการ

โครงข่ายการบริการกำหนดมาตรฐานวิธีการสื่อสารของไมโครเซอร์วิสภายในแอปพลิเคชันของคุณ ทำให้สร้างและเรียกใช้งานแอปพลิเคชันไมโครเซอร์วิสที่ซับซ้อนได้ง่าย AWS App Mesh กำหนดค่าแอปพลิเคชันของคุณสำหรับการแสดงผลตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางและความพร้อมใช้งานสูง คุณสามารถใช้ตัวควบคุม AWS App Mesh สำหรับ Kubernetes เพื่อสร้างบริการใหม่ๆ ที่เชื่อมต่อกับโครงข่าย กำหนดเส้นทางการรับส่งข้อมูล และกำหนดค่าคุณสมบัติความปลอดภัย เช่น การเข้ารหัส นอกจากนี้ App Mesh ยังช่วยให้คุณสามารถลงทะเบียนพ็อด Kubernetes โดยอัตโนมัติใน AWS Cloud Map สำหรับการค้นพบบริการได้อีกด้วย App Mesh จะส่งออกตัววัด บันทึก และรายการติดตามไปยังตำแหน่งข้อมูลที่ระบุไว้ในการกำหนดค่าการเริ่มต้นระบบ Envoy ที่ให้ไว้ App Mesh จะจัดหา API เพื่อกำหนดค่าเส้นทางการรับส่งข้อมูล การตัดวงจร การลองใหม่ และการควบคุมอื่นๆ ระหว่างไมโครเซอร์วิสที่เปิดใช้งานโครงข่าย App Mesh Mutual TLS ช่วยทำการเข้ารหัสคำขอทั้งหมดระหว่างบริการต่างๆ แม้เมื่อเกิดขึ้นในเครือข่ายส่วนตัวของคุณ นอกจากนี้ คุณสามารถเพิ่มการควบคุมการตรวจสอบสิทธิ์เพื่อเปิดใช้งานการสื่อสารระหว่างบริการที่คุณอนุญาตเท่านั้น

ระบบเครือข่ายแบบเนทีฟของ VPC

คลัสเตอร์ EKS จะทำงานใน Amazon VPC ซึ่งทำให้คุณสามารถใช้กลุ่มความปลอดภัย VPC และรายการการควบคุมการเข้าถึง (Access Control List หรือ ACL) ของคุณเองได้ ไม่มีการใช้ทรัพยากรการประมวลผลร่วมกับลูกค้ารายอื่นๆ ซึ่งทำให้คุณสามารถสร้างแอปพลิเคชันที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ในการแยกระดับสูง EKS ใช้อินเทอร์เฟซเครือข่ายคอนเทนเนอร์ (Container Network Interface หรือ CNI) ของ Amazon VPC โดยอนุญาตให้พ็อด Kubernetes รับที่อยู่ IP จาก VPC Amazon EKS ทำงานร่วมกับกลไกนโยบายเครือข่าย Project Calico เพื่อจัดหานโยบายระบบเครือข่ายแบบละเอียดสำหรับปริมาณงาน Kubernetes ของคุณ ใช้ API นโยบายเครือข่ายของ Kubernetes เพื่อควบคุมการเข้าถึงแบบเป็นรายบริการ...

AWS IAM Authenticator

Amazon EKS ผสานรวม Kubernetes RBAC (ระบบควบคุมการเข้าถึงบนพื้นฐานของบทบาทดั้งเดิมสำหรับ Kubernetes) เข้ากับ AWS IAM คุณสามารถกำหนดบทบาทของ RBAC โดยตรงให้กับแต่ละหน่วย IAM ซึ่งทำให้สามารถควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงแบบละเอียดบนโหนดชั้นการควบคุม Kubernetes ได้

IAM สำหรับบัญชีบริการ

Amazon EKS ทำให้คุณสามารถมอบหมายการอนุญาต IAM ให้แก่บัญชีบริการของ Kubernetes ได้ IAM Role สามารถควบคุมการเข้าถึงไปยังบริการอื่นๆ ที่มีคอนเทนเนอร์, ทรัพยากร AWS ที่อยู่ภายนอกคลัสเตอร์ เช่น ฐานข้อมูลและข้อมูลลับ หรือบริการและแอปพลิเคชันของบุคคลภายนอกที่ใช้งานภายนอก AWS ซึ่งทำให้คุณสามารถควบคุมการเข้าถึงในระดับพ็อดแบบละเอียดเมื่อเรียกใช้งานคลัสเตอร์ที่มีบริการหลายอย่างในตำแหน่งที่ตั้งเดียวกัน ในขณะที่ทำให้ความพร้อมใช้งานของคลัสเตอร์และการปรับค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมที่สุดเป็นเรื่องง่าย

การปฏิบัติตามข้อกำหนด

Amazon EKS ได้รับการรับรองโดยโปรแกรมการปฏิบัติตามข้อกำหนดหลายโปรแกรมสำหรับแอปพลิเคชันที่ละเอียดอ่อนและมีการควบคุม Amazon EKS เป็นไปตาม SOC, PCI, ISO, FedRAMP-Moderate, IRAP, C5, K-ISMS, ENS High, OSPAR, HITRUST CSF และเป็นบริการที่มีสิทธิ์สำหรับ HIPAA

การตรวจสอบลายเซ็นอิมเมจคอนเทนเนอร์

Amazon EKS ใช้งานได้กับการตรวจสอบลายเซ็นอิมเมจคอนเทนเนอร์เพื่อให้สามารถนำเวิร์กโหลดคอนเทนเนอร์ไปใช้กับอิมเมจและอาร์ทิแฟกต์ที่ได้รับอนุมัติได้ คุณสามารถตรวจสอบอิมเมจ (หรืออาร์ทิแฟกต์ OCI อื่นๆ เช่น รายการวัสดุซอฟต์แวร์) ที่เซ็นโดย AWS Signer ซึ่งเป็นโซลูชันการเซ็นชื่อที่มีการจัดการเต็มรูปแบบ ก่อนที่จะนำอิมเมจไปใช้ในคลัสเตอร์ Amazon EKS ของคุณ AWS รองรับโซลูชันการเซ็นชื่อและการตรวจสอบรูปภาพแบบโอเพนซอร์ส เพื่อให้คุณสามารถเซ็นอาร์ทิแฟกต์ที่จัดเก็บไว้ในรีจิสทรีของคุณได้อย่างง่ายดาย และตรวจสอบโดยใช้นโยบายโอเพนซอร์สเป็นโค้ดหรือตัวควบคุมการรับเข้า

การปรับสมดุลโหลด

Amazon EKS รองรับการใช้งาน Elastic Load Balancing รวมถึง Application Load Balancer (ALB), Network Load Balancer (NLB) และ Classic Load Balancer

คุณสามารถเรียกใช้งานการปรับสมดุลโหลดของคลัสเตอร์ Kubernetes แบบมาตรฐานหรือตัวควบคุมการเข้าที่รองรับ Kubernetes ด้วยคลัสเตอร์ Amazon EKS

การประมวลผลแบบไร้เซิร์ฟเวอร์

EKS รองรับ AWS Fargate เพื่อเรียกใช้งานแอปพลิเคชัน Kubernetes โดยใช้การประมวลผลแบบไร้เซิร์ฟเวอร์ Fargate กำจัดความต้องการจัดหาและจัดการเซิร์ฟเวอร์ ให้ระบุและชำระค่าทรัพยากรต่อแอปพลิเคชัน และปรับปรุงความปลอดภัยผ่านการแยกแอปพลิเคชันตามการออกแบบ

การตรวจสอบราคา

Amazon EKS ช่วยทำให้กระบวนการทำความเข้าใจต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน Kubernetes ทั้งระดับคลัสเตอร์และระดับแต่ละแอปพลิเคชัน

แท็กการจัดสรรต้นทุน

Amazon EKS จะเพิ่มแท็กการจัดสรรต้นทุนของ AWS ให้กับทุกอินสแตนซ์ EC2 ที่เข้าร่วมคลัสเตอร์โดยอัตโนมัติ ช่วยให้ไม่ต้องบังคับใช้นโยบายการติดแท็กที่กำหนดเองทั่วทั้งองค์กรเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเรื่องค่าใช้จ่ายระดับคลัสเตอร์ หลังจากเปิดใช้งานแท็กการจัดสรรคลัสเตอร์ต้นทุนชื่อของ EKS ใน AWS Billing Console แล้ว สามารถใช้รายงานค่าใช้จ่ายและการใช้งานของ AWS เพื่อติดตามค่าใช้จ่ายของ EC2 ที่เกี่ยวข้องกับคลัสเตอร์ของ EKS ได้

Kubecost

Amazon EKS รองรับ Kubecost ซึ่งช่วยให้ตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่แยกตามทรัพยากรของ Kubernetes ได้ซึ่งรวมถึงพ็อด โหนด ช่องชื่อ และป้ายกำกับ ผู้ดูแลระบบแพลตฟอร์ม Kubernetes และผู้นำด้านการเงินสามารถใช้ Kubecost เพื่อแสดงรายละเอียดของค่าใช้จ่าย การจัดสรรต้นทุน และการเรียกเก็บเงินที่เกี่ยวข้องกับ Amazon EKS กลับไปยังหน่วยขององค์กร เช่น ทีมแอปพลิเคชัน สามารถให้ข้อมูลค่าใช้จ่ายที่โปร่งใสและแม่นยำแก่ทีมภายในและหน่วยธุรกิจตามการเรียกเก็บเงินจริงของ AWS และรับคำแนะนำที่กำหนดเองสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนตามสภาพแวดล้อมโครงสร้างพื้นฐานและรูปแบบการใช้งานภายในคลัสเตอร์ของพวกเขา

การบันทึกข้อมูล

Amazon EKS ได้รับการผสานรวมเข้ากับ AWS CloudTrail เพื่อมอบการแสดงผลการดำเนินการจัดการ EKS รวมถึงประวัติการตรวจสอบ คุณสามารถใช้ CloudTrail เพื่อดูการเรียกใช้ API ไปยัง Amazon EKS API ได้ Amazon EKS ยังจัดส่งบันทึกชั้นการควบคุมของ Kubernetes ไปยัง Amazon CloudWatch เพื่อการวิเคราะห์ การแก้จุดบกพร่อง และการตรวจสอบอีกด้วย

ความสอดคล้องที่ได้รับการรับรอง

Amazon EKS เรียกใช้งาน Kubernetes อัปสตรีมและได้รับการรับรองว่ามีความสอดคล้องกับ Kubernetes ดังนั้นคุณจึงสามารถใช้ปลั๊กอินและเครื่องมือที่มีอยู่ทั้งหมดจากชุมชน Kubernetes ได้ แอปพลิเคชันที่เรียกใช้งานบน Amazon EKS สามารถเข้ากันได้โดยสมบูรณ์กับแอปพลิเคชันที่ใช้งานในสภาพแวดล้อม Kubernetes มาตรฐาน ไม่ว่าจะใช้งานในศูนย์ข้อมูลในองค์กรหรือระบบคลาวด์สาธารณะ นั่นหมายความว่าคุณสามารถย้ายแอปพลิเคชัน Kubernetes มาตรฐานทั้งหมดไปยัง Amazon EKS ได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนโค้ดของคุณ

การอัปเดตคลัสเตอร์ที่มีการจัดการ

Amazon EKS ทำให้การอัปเดตคลัสเตอร์ที่ใช้งานอยู่ไปเป็นเวอร์ชัน Kubernetes ล่าสุดเป็นเรื่องง่ายดายโดยไม่ต้องจัดการกระบวนการอัปเดต การอัปเดตเวอร์ชัน Kubernetes จะดำเนินการในตัว ซึ่งทำให้ไม่จำเป็นต้องสร้างคลัสเตอร์ใหม่หรือย้ายแอปพลิเคชันไปยังคลัสเตอร์ใหม่

เมื่อมีการเปิดตัวและตรวจสอบความถูกต้องของ Kubernetes เวอร์ชันใหม่ๆ เพื่อใช้งานกับ Amazon EKS เราจะรองรับเวอร์ชัน Kubernetes สามเวอร์ชันที่เสถียรเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการอัปเดตในเวลาที่กำหนด คุณสามารถเริ่มการติดตั้งเวอร์ชันใหม่และตรวจสอบสถานะการอัปเดตระหว่างดำเนินการได้ผ่าน SDK, CLI หรือคอนโซล AWS

การสนับสนุนปริมาณงานขั้นสูง

Amazon EKS มอบ Amazon Machine Image (AMI) ที่ปรับให้เหมาะสมที่สุด ซึ่งรวมถึงไดรเวอร์ NVIDIA ที่ได้รับการกำหนดค่าสำหรับอินสแตนซ์ Amazon EC2 แบบ P2 และ P3 ที่ใช้งาน GPU ซึ่งทำให้การใช้ Amazon EKS ในการเรียกใช้ปริมาณงานขั้นสูงในเชิงการคำนวณเป็นเรื่องง่าย รวมถึงแมชชีนเลิร์นนิ่ง (ML), Kubeflow, คอนเทนเนอร์ดีปเลิร์นนิ่ง (DL), การประมวลผลสมรรถนะสูง (HPC), การวิเคราะห์ทางการเงิน และการแปลงรหัสวิดีโอ

ความเข้ากันได้แบบโอเพนซอร์ส

Amazon EKS สามารถเข้ากันได้โดยสมบูรณ์กับเครื่องมือชุมชน Kubernetes และรองรับส่วนเพิ่มเติมของ Kubernetes ที่เป็นที่นิยม ซึ่งรวมถึง CoreDNS ซึ่งสร้างบริการ DNS สำหรับคลัสเตอร์ของคุณและ UI ของ Kubernetes Dashboard ที่ใช้บนเว็บและเครื่องมือบรรทัดคำสั่ง kubectl ซึ่งช่วยเข้าถึงและจัดการคลัสเตอร์ของคุณบน Amazon EKS

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหน้า GitHub ของเครื่องมือชุมชน Kubernetes

EKS Connector

Amazon EKS ช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับคลัสเตอร์ Kubernetes ที่สอดคล้องกันไปยัง AWS และแสดงภาพใน Amazon EKS Console คุณสามารถเชื่อมต่อคลัสเตอร์ Kubernetes ที่เป็นไปตามข้อกำหนดใดๆ ซึ่งรวมถึงคลัสเตอร์ Amazon EKS Anywhere ที่ทำงานภายในองค์กร คลัสเตอร์ที่จัดการด้วยตนเองบน Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) และคลัสเตอร์ Kubernetes อื่นๆ ที่ทำงานนอก AWS ไม่ว่าจะเปิดใช้งานคลัสเตอร์ที่ไหน คุณก็สามารถใช้ Amazon EKS Console เพื่อดูคลัสเตอร์ที่เชื่อมต่อทั้งหมดและทรัพยากร Kubernetes ที่ใช้ได้

พร้อมสร้างหรือยัง
เริ่มต้นใช้งาน Amazon EKS
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา