แมชชีนเลิร์นนิ่งฟรี

บริการบน AWS

ข้อเสนอและบริการฟรีที่คุณต้องการเพื่อสร้าง ติดตั้งใช้งาน และเรียกใช้แอปพลิเคชันแมชชีนเลิร์นนิ่งในระบบคลาวด์

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ AWS Machine Learning 

สิทธิประโยชน์ของผลิตภัณฑ์

AWS มีชุดบริการแมชชีนเลิร์นนิ่งที่หลากหลายและครบวงจรที่สุด ทั้งยังรองรับโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์อีกด้วย โดยนำแมชชีนเลิร์นนิ่งมาให้นักพัฒนา นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล และมืออาชีพผู้เชี่ยวชาญทุกคนได้ใช้งาน เราได้รับการยอมรับจาก Gartner ในฐานะผู้นำ Magic Quadrant ซึ่งเป็นบริการ AI บนคลาวด์สำหรับนักพัฒนา โดย AWS ได้ช่วยเร่งการพัฒนาแมชชีนเลิร์นนิ่งให้แก่ลูกค้าหลายหมื่นราย

product-icon_Amazon_Polly_icon_squid_ink_125
แปลงข้อความเป็นเสียงพูด

เปลี่ยนข้อความให้กลายเป็นเสียงพูด

product-icon_Amazon_Transcribe_icon_squid_ink_125
แปลงเสียงพูดเป็นข้อความ

เพิ่มความสามารถการเปลี่ยนเสียงพูดเป็นข้อความให้กับแอปลิเคชัน

ML_Services_BLK
แมชชีนเลิร์นนิ่ง

สร้าง ฝึก และติดตั้งโมเดลแมชชีนเลิร์นนิ่งเพื่อใช้จริงได้อย่างรวดเร็ว

product-icon_Amazon_Translate_icon_squid_ink_125
การแปล

แปลข้อความโดยใช้บริการแปลภาษาด้วยเครื่องที่มีการเรียนรู้

ข้อเสนอผลิตภัณฑ์ฟรี

 สร้างโซลูชันแมชชีนเลิร์นนิ่งโดยใช้ข้อเสนอผลิตภัณฑ์เหล่านี้จาก AWS Free Tier

ผลิตภัณฑ์ คำอธิบาย รายละเอียดข้อเสนอ FREE TIER ราคาผลิตภัณฑ์ 

Amazon Polly

แปลงข้อความเป็นเสียงพูด

Amazon Polly เป็นบริการเปลี่ยนข้อความให้กลายเป็นเสียงพูด ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างแอปพลิเคชันที่พูดได้และสร้างหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่สั่งงานด้วยเสียงพูดรูปแบบใหม่ได้ทั้งหมด

5 ล้านอักขระต่อเดือน

ราคา Amazon Polly

Amazon Transcribe

แปลงเสียงพูดเป็นข้อความ

Amazon Transcribe ใช้กระบวนการดีปเลิร์นนิ่งที่เรียกว่าการรู้จำเสียงพูดอัตโนมัติ (ASR) ในการแปลงเสียงพูดเป็นข้อความอย่างรวดเร็วและแม่นยำ

60 นาทีต่อเดือน

ราคา Amazon Transcribe

Amazon SageMaker

สร้างและปรับใช้โมเดลแมชชีนเลิร์นนิ่ง

Amazon SageMaker เป็นบริการที่มีการจัดการเต็มรูปแบบซึ่งช่วยให้นักพัฒนาและนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลสามารถสร้าง ฝึก และปรับใช้โมเดลแมชชีนเลิร์นนิ่ง (ML) ได้อย่างรวดเร็ว

250 ชั่วโมงต่อเดือนสำหรับใช้งานโน้ตบุ๊ค t2.medium ในสองเดือนแรก

50 ชั่วโมงต่อเดือนสำหรับ m4.xlarge เพื่อการฝึกฝนในสองเดือนแรก

125 ชั่วโมงต่อเดือนสำหรับ m4.xlarge เพื่อการโฮสต์ในสองเดือนแรก

ราคา Amazon SageMaker

Amazon Lex

AI เชิงสนทนาสำหรับ Chatbot

Amazon Lex คือบริการสำหรับการสร้างอินเทอร์เฟซเชิงสนทนาลงในแอปพลิเคชันโดยใช้เสียงและข้อความ

10,000 คำขอข้อความต่อเดือน

5,000 คำขอเสียงพูด
ต่อเดือน

ราคา Amazon Lex

Amazon Rekognition

การวิเคราะห์รูปภาพและวิดีโออัตโนมัติ

Amazon Rekognition ช่วยให้เพิ่มการวิเคราะห์ภาพและวิดีโอไปยังแอปพลิเคชันได้อย่างง่ายดายโดยใช้เทคโนโลยีดีปเลิร์นนิ่งที่ผ่านการตรวจสอบแล้วและปรับขนาดได้มากซึ่งไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญด้านแมชชีนเลิร์นนิ่งเพื่อใช้งาน เมื่อใช้ Amazon Rekognition คุณสามารถระบุวัตถุ คน ข้อความ ฉาก และกิจกรรมในภาพและวิดีโอได้ พร้อมตรวจจับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม

วิเคราะห์ 5,000 รูปต่อเดือน


จัดเก็บข้อมูลเมตาลักษณะใบหน้าได้สูงสุด 1,000 ใบหน้าต่อเดือน

ราคา Amazon Rekognition

Amazon Comprehend

การประมวลผลภาษาธรรมชาติ

Amazon Comprehend คือบริการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) ที่ใช้แมชชีนเลิร์นนิ่งเพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึกและความสัมพันธ์ในข้อความ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้านแมชชีนเลิร์นนิ่ง

50,000 หน่วยของข้อความ (5 ล้านอักขระ) สำหรับ API แต่ละตัวต่อเดือน

งานสร้างรูปแบบหัวข้อ 5 รายการ สูงสุด 1 MB ต่อรายการต่อเดือนสำหรับ 12 เดือนแรก

ราคา Amazon Comprehend

Amazon Translate

การแปล

Amazon Translate คือบริการแปลภาษาด้วยเครื่องที่มีการเรียนรู้ที่ช่วยแปลภาษาได้อย่างรวดเร็ว มีคุณภาพสูง และราคาไม่แพง

2 ล้านอักขระต่อเดือน

ราคา Amazon Translate

ข้อเสนอผลิตภัณฑ์ฟรี

สร้างโซลูชันแมชชีนเลิร์นนิ่งโดยใช้ข้อเสนอผลิตภัณฑ์เหล่านี้จาก AWS Free Tier

ผลิตภัณฑ์
ข้อเสนอ Free Tier
Amazon Polly

เปลี่ยนข้อความให้กลายเป็นเสียงพูดที่เหมือนจริง ทำให้คุณสามารถสร้างแอปพลิเคชันที่พูดได้ และสร้างหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่สั่งงานด้วยเสียงพูดรูปแบบใหม่ได้ทั้งหมด

ราคา Amazon Polly »

ฟรี 12 เดือน

5 ล้านอักขระต่อเดือน

Amazon Transcribe

ใช้กระบวนการดีปเลิร์นนิ่งที่เรียกว่าการรู้จำเสียงพูดอัตโนมัติ (ASR) ในการแปลงเสียงพูดเป็นข้อความอย่างรวดเร็วและแม่นยำ

ราคา Amazon Transcribe »

ฟรี 12 เดือน

60 นาทีต่อเดือน

Amazon SageMaker

บริการที่มีการจัดการเต็มรูปแบบซึ่งช่วยให้นักพัฒนาและนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลทุกรายสามารถสร้าง ฝึกฝน และปรับใช้โมเดลแมชชีนเลิร์นนิง (ML) ได้อย่างรวดเร็ว

ราคา Amazon SageMaker »

ทดลองใช้ฟรี 2 เดือน

250 ชั่วโมงต่อเดือนสำหรับการใช้งานโน้ตบุ๊ก t2.medium

50 ชั่วโมงต่อเดือนสำหรับ m4.xlarge เพื่อการฝึกฝน

125 ชั่วโมงต่อเดือนสำหรับ m4.xlarge เพื่อการโฮสต์

Amazon Lex

บริการสำหรับการสร้างอินเทอร์เฟซเชิงสนทนาลงในแอปพลิเคชันใดๆ โดยใช้เสียงและข้อความ

ราคา Amazon Lex »

ฟรี 12 เดือน
 
10,000 คำขอข้อความต่อเดือน
 
5,000 คำขอเสียงพูดต่อเดือน
Amazon Rekognition

เพิ่มการวิเคราะห์ภาพและวิดีโอลงในแอปพลิเคชันได้อย่างง่ายดายโดยใช้เทคโนโลยีดีปเลิร์นนิ่งที่ผ่านการตรวจสอบแล้วและปรับขนาดได้สูง ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญด้านแมชชีนเลิร์นนิงเพื่อใช้งาน เมื่อใช้ Amazon Rekognition คุณสามารถระบุวัตถุ คน ข้อความ ฉาก และกิจกรรมในภาพและวิดีโอได้ รวมถึงตรวจจับเนื้อหาใดๆ ที่ไม่เหมาะสม

ราคา Amazon Rekognition »

ฟรี 12 เดือน

วิเคราะห์ 5,000 รูปต่อเดือน

จัดเก็บข้อมูลเมตาลักษณะใบหน้าได้สูงสุด 1,000 ใบหน้าต่อเดือน

Amazon Comprehend

บริการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) ที่ใช้แมชชีนเลิร์นนิงเพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึกและความสัมพันธ์ในข้อความ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้านแมชชีนเลิร์นนิง

ราคา Amazon Comprehend »

ฟรี 12 เดือน

50,000 หน่วยของข้อความ (5 ล้านอักขระ) สำหรับ API แต่ละตัวต่อเดือน

งานสร้างรูปแบบหัวข้อ 5 รายการ สูงสุด 1 MB ต่อรายการต่อเดือน

Amazon Translate

บริการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) ที่ใช้แมชชีนเลิร์นนิงเพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึกและความสัมพันธ์ในข้อความ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้านแมชชีนเลิร์นนิง

ราคา Amazon Translate »

ฟรี 12 เดือน

2 ล้านอักขระต่อเดือน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแมชชีนเลิร์นนิงด้วย AWS

เรียกดูคอลเลกชันวิดีโอและบทแนะนำสอนการใช้งานของเราเพื่อเรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์การใช้งาน AWS แบบเจาะลึกยิ่งขึ้น

 • วิดีโอ
 • บทแนะนำสอนการใช้งาน
 • วิดีโอ
 • แนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับ Amazon Polly
  แนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับ Amazon Rekognition
  ขอแนะนำ Amazon SageMaker
  แนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับ Amazon Comprehend
 • บทแนะนำสอนการใช้งาน
 • บทแนะนำสอนการใช้งาน 10 นาที

  เริ่มต้นศึกษาบริการ AWS Machine Learning ด้วยบทแนะนำสอนการใช้งานฟรีและง่ายเหล่านี้

  เพิ่มเสียงไปยังเว็บไซต์ Wordpress ด้วย Amazon Polly

  ในบทแนะนำสอนการใช้งานนี้ คุณจะใช้ Amazon Polly สำหรับปลั๊กอิน WordPress เพื่อเพิ่มความสามารถในการแปลงข้อความเป็นคำพูดลงในการติดตั้ง WordPress Amazon Polly คือบริการสังเคราะห์เสียงพูดให้ฟังดูเหมือนกับเสียงของมนุษย์โดยใช้เทคโนโลยี Deep Learning ขั้นสูง ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างแอปพลิเคชันที่พูดได้และสร้างหมวดผลิตภัณฑ์ที่สั่งงานด้วยเสียงพูดได้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

  เรียนรู้เพิ่มเติม »

  ตรวจจับ วิเคราะห์ และเปรียบเทียบใบหน้าด้วย Amazon Rekognition

  ในบทแนะนำสอนการใช้งานนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คุณสมบัติจดจำใบหน้าใน Amazon Rekognition โดยใช้คอนโซล AWS Amazon Rekognition คือบริการวิเคราะห์ภาพและวิดีโอโดยใช้ดีปเลิร์นนิ่ง

  เรียนรู้เพิ่มเติม »

  วิเคราะห์วิดีโอและแยกข้อมูลเมตาแบบ Rich ด้วย Amazon Rekognition

  ในบทแนะนำสอนการใช้งานนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คุณสมบัติการวิเคราะห์วิดีโอใน Amazon Rekognition Video โดยใช้คอนโซล AWS Amazon Rekognition Video คือบริการวิเคราะห์วิดีโอที่ใช้ Deep Learning ซึ่งตรวจจับกิจกรรมและจดจำอ็อบเจ็กต์ คนดัง และเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม

  เรียนรู้เพิ่มเติม »

  วิเคราะห์ความคิดเห็นในข้อความด้วย Amazon Comprehend

  ในบทแนะนำสอนการใช้งานแบบทีละขั้นตอนนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้ Amazon Comprehend สำหรับวิเคราะห์ความคิดเห็น

  Amazon Comprehend ใช้ Machine Learning เพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึกและความสัมพันธ์ที่อยู่ในข้อความ Amazon Comprehend ให้บริการ API สำหรับแยกวลีหลัก วิเคราะห์ความคิดเห็น รู้จำเอนทิตี สร้างรูปแบบหัวข้อ และตรวจจับภาษา ดังนั้นคุณจึงสามารถผสานรวมการประมวลผลภาษาธรรมชาติลงในแอปพลิเคชันของคุณได้อย่างง่ายดาย

  เรียนรู้เพิ่มเติม »

AWS Free Tier

AWS Free Tier มอบโอกาสในการสำรวจดูผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ใช้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ด้วยข้อเสนอผลิตภัณฑ์แบบใช้งานได้ฟรีตลอดไป ฟรีเป็นเวลา 12 เดือน และการทดลองใช้ฟรีในระยะเวลาสั้นๆ

Site-Merch_Jp_FreeTier_Editorial

เริ่มต้นใช้งาน

สร้างบัญชี AWS ฟรี พร้อมรับสิทธิ์การเข้าใช้ AWS Free Tier ได้ทันที

WEB_FreeTier_SignUp_Icon_100x100