การย้ายไปยังระบบคลาวด์ฟรี

บริการบน AWS

ย้ายเวิร์กโหลดในองค์กรของคุณไปยัง AWS

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการย้ายไปยังระบบคลาวด์ 

ทำไมจึงควรย้ายไป AWS Cloud

AWS มีประสบการณ์ด้านการช่วยเหลือองค์กรทุกขนาดในการย้ายเวิร์กโหลดไปยังระบบคลาวด์ด้วยลูกค้าประจำมากกว่าหนึ่งล้านคนและการใช้งานระบบคลาวด์จากทั่วโลก

คุณสามารถย้ายเวิร์กโหลดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ ฐานข้อมูล พื้นที่จัดเก็บข้อมูล เซิร์ฟเวอร์จริงและเสมือน – และแม้กระทั่งศูนย์ข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในองค์กร สถานที่โฮสต์ หรือระบบคลาวด์สาธารณะอื่นๆ ไปยัง AWS ได้ ในทุกขั้นตอนระหว่างทางนั้น คุณสามารถใช้ประโยชน์จากประสบการณ์หลายปีของ AWS เพื่อสร้างขีดความสามารถด้านองค์กร การดำเนินงาน และด้านเทคนิค เพื่อให้ได้รับผลประโยชน์ทางธุรกิจได้เร็วยิ่งขึ้น

31%

การประหยัดต้นทุนโครงสร้างพื้นฐานเฉลี่ยเทียบกับแบบในองค์กร*

69%

ลดเวลาที่ไม่สามารถใช้งานได้อย่างไม่คาดคิด**

26 รีเจี้ยน

และ Availability Zone 84 แห่งทั่วโลก

62%

การจัดการโครงสร้างพื้นฐาน IT มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเทียบกว่าแบบในองค์กร*

*IDC #US43535718 สนับสนุนธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อสร้างมูลค่าทางธุรกิจด้วย Amazon Web Services; กุมภาพันธ์ 2018
**Nucleus Research - เอกสารแนะนำเพื่อสร้างความเข้าใจต่อคุณค่าของการย้ายข้อมูลจากในองค์กรไปยัง AWS เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน, มิถุนายน 2020

ข้อเสนอผลิตภัณฑ์ฟรี

เริ่มต้นการย้ายข้อมูลไปยังระบบคลาวด์โดยใช้ข้อเสนอผลิตภัณฑ์เหล่านี้จาก AWS Free Tier

ผลิตภัณฑ์ คำอธิบาย รายละเอียดข้อเสนอ FREE TIER ราคาผลิตภัณฑ์ 

AWS Migration Hub

การย้ายไปยังระบบคลาวด์และการปรับให้ทันสมัย

จุดบริการที่เดียวในการติดตามความคืบหน้าของการย้ายข้อมูลแอปพลิเคชัน

ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดไป

ไม่จำกัด - รับคำแนะนำขนาดอินสแตนซ์ EC2 ที่เหมาะสมได้ไม่จำกัด

ไม่จำกัด - ติดตามจำนวนแอปพลิเคชันขณะย้ายได้ไม่จำกัด

ราคา AWS Migration Hub

AWS Application Discovery Service

ประเมินและเคลื่อนย้าย

รวบรวมข้อมูลข้อมูลจำเพาะของเซิร์ฟเวอร์ ข้อมูลประสิทธิภาพ และรายละเอียดของกระบวนการที่ทำงานอยู่และการเชื่อมต่อเครือข่าย

ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดไป

1,000 แอปพลิเคชันต่อบัญชี

ราคา AWS Application Discovery Service

AWS Application Migration Service

การย้ายข้อมูลแบบ Lift-and-Shift

 

ลดความซับซ้อนและเร่งรัดการย้ายข้อมูลพร้อมลดค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดไป

โยกย้ายเซิร์ฟเวอร์ได้ไม่จำกัดจำนวนโดยไม่มีค่าบริการ (สูงสุด 90 วันต่อเซิร์ฟเวอร์)

ราคา AWS Application Migration Service

แค็ตตาล็อกบริการของ AWS

การจัดการแคตตาล็อกสินค้า

สร้างและจัดการแค็ตตาล็อกของบริการด้านไอทีที่ได้รับอนุมัติให้ใช้งานบน AWS

ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดไป

1,000 การเรียกใช้ API ต่อเดือน

ราคาแค็ตตาล็อกบริการของ AWS

AWS Database Migration Service

การย้ายฐานข้อมูล

AWS Database Migration Service ช่วยให้คุณย้ายฐานข้อมูลไป AWS ได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย

ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดไป

การใช้งานอินสแตนซ์ Amazon DMS Single-AZ dms.t2.micro 750 ชั่วโมง

พื้นที่จัดเก็บสำหรับการใช้งานทั่วไป (SSD) 50 GB

ราคา AWS DMS

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการย้ายด้วย AWS

เรียกดูคอลเลกชันวิดีโอเพื่อเรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์กับ AWS ของคูณให้ลึกซึ้ง

สร้างกรณีธุรกิจ AWS Migration ของคุณ (1:07)
สถาปัตยกรรม AWS Application Migration Service (9:46)
พื้นฐานของความสำเร็จของการย้ายไปยังระบบคลาวด์ (1:00)
ฐานข้อมูล AWS: ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย (0:38)

บริการย้ายไปยังระบบคลาวด์ฟรีบน AWS

ย้ายเวิร์กโหลดในองค์กรของคุณไปยัง AWS

ทำไมจึงควรย้ายไป AWS Cloud

31%

การประหยัดต้นทุนโครงสร้างพื้นฐานเฉลี่ยเทียบกับแบบในองค์กร*

69%

ลดเวลาที่ไม่สามารถใช้งานได้อย่างไม่คาดคิด**

26 รีเจี้ยน

และ Availability Zone 84 แห่งทั่วโลก

62%

การจัดการโครงสร้างพื้นฐาน IT มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเทียบกว่าแบบในองค์กร*

*IDC #US43535718 สนับสนุนธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อสร้างมูลค่าทางธุรกิจด้วย Amazon Web Services; กุมภาพันธ์ 2018
**Nucleus Research - เอกสารแนะนำเพื่อสร้างความเข้าใจต่อคุณค่าของการย้ายข้อมูลจากในองค์กรไปยัง AWS เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน, มิถุนายน 2020

ข้อเสนอผลิตภัณฑ์ฟรี

เริ่มต้นการย้ายข้อมูลไปยังระบบคลาวด์โดยใช้ข้อเสนอผลิตภัณฑ์เหล่านี้จาก AWS Free Tier

AWS Migration Hub
จุดบริการที่เดียวในการติดตามความคืบหน้าของการย้ายข้อมูลแอปพลิเคชัน
ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดไป

ไม่จำกัด - รับคำแนะนำขนาดอินสแตนซ์ EC2 ที่เหมาะสมได้ไม่จำกัด

ไม่จำกัด - ติดตามจำนวนแอปพลิเคชันขณะย้ายได้ไม่จำกัด

ราคา AWS Migration Hub »
AWS Application Discovery Service
รวบรวมข้อมูลข้อมูลจำเพาะของเซิร์ฟเวอร์ ข้อมูลประสิทธิภาพ รวมถึงรายละเอียดของกระบวนการที่ทำงานอยู่และการเชื่อมต่อเครือข่าย
ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดไป

1,000 แอปพลิเคชันต่อบัญชี

ราคา AWS Application Discovery Service »
AWS Application Migration Service
ลดความซับซ้อนและเร่งรัดการย้ายข้อมูลพร้อมทั้งลดค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดไป

โยกย้ายเซิร์ฟเวอร์ได้ไม่จำกัดจำนวนโดยไม่มีค่าบริการ (สูงสุด 90 วันต่อเซิร์ฟเวอร์)

ราคา AWS Application Migration Service »
แค็ตตาล็อกบริการของ AWS
สร้างและจัดการแค็ตตาล็อกของบริการด้านไอทีที่ได้รับอนุมัติให้ใช้งานบน AWS
ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดไป

1,000 การเรียกใช้ API ต่อเดือน

แค็ตตาล็อกบริการของ AWS »
AWS Database Migration Service
สร้างและจัดการแค็ตตาล็อกของบริการด้านไอทีที่ได้รับอนุมัติให้ใช้งานบน AWS
ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดไป

การใช้งานอินสแตนซ์ Amazon DMS Single-AZ dms.t2.micro 750 ชั่วโมง

พื้นที่จัดเก็บสำหรับการใช้งานทั่วไป (SSD) 50 GB

ราคา AWS DMS »
AWS Lambda
สมัครใช้งานบัญชี AWS
สร้างบัญชี AWS โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมรับสิทธิการเข้าใช้ AWS Free Tier ได้ทันที

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการย้ายด้วย AWS

สร้างกรณีธุรกิจ AWS Migration ของคุณ (1:07)
สถาปัตยกรรม AWS Application Migration Service (9:46)
พื้นฐานของความสำเร็จของการย้ายไปยังระบบคลาวด์ (1:00)
ฐานข้อมูล AWS: ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย (0:38)

AWS Free Tier

AWS Free Tier มอบโอกาสในการสำรวจดูผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ใช้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ด้วยข้อเสนอผลิตภัณฑ์แบบใช้งานได้ฟรีตลอดไป ฟรีเป็นเวลา 12 เดือน และการทดลองใช้ฟรีในระยะเวลาสั้น ๆ

เริ่มต้นใช้งาน

สร้างบัญชี AWS ฟรี พร้อมรับสิทธิ์การเข้าใช้ AWS Free Tier ได้ทันที