โปรเจกต์ใน AWS

บอตเก่งยิ่งขึ้น

ด้วย .NET และ AWS Toolkit for Visual Studio

โมดูลที่ 2: การสร้างจุดแทรกโค้ดของ AWS Lambda

ในโมดูลนี้ คุณจะต้องสร้างและกำหนดค่าฟังก์ชัน Lambda เป็นจุดแทรกโค้ดที่ใช้กับบอต Lex

ภาพรวม

ในโมดูลนี้ คุณจะต้องสร้างและกำหนดค่าฟังก์ชัน Lambda เป็นจุดแทรกโค้ดที่ใช้กับบอต Lex เพื่อดำเนินการเริ่มต้นใช้งาน ตรวจสอบ และ/หรือดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ในการกำหนดค่าอินเทนต์ของ Lex คุณมีสี่ (4) ตัวเลือกในการสร้างฟังก์ชัน .NET Lambda

 เวลาดำเนินการ

20 นาที

 บริการที่ใช้

AWS Lambda

คำแนะนำในการใช้งาน

ทำตามคำแนะนำทีละขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อสร้างฟังก์ชัน Lambda สำหรับ Lex หากต้องการขยายส่วนนั้น ให้คลิกหมายเลขขั้นตอนแต่ละหมายเลข

 • สำหรับ Chatbot ของเรา เราจะต้องสร้างและอัปโหลดฟังก์ชัน Lambda ภายใน Visual Studio โดยใช้ AWS toolkit


  ก. ภายใน Visual Studio ให้คลิกที่ ไฟล์ > สร้าง > โปรเจกต์
  ข. ในหน้าจอถัดไป ให้เลือกเทมเพลตโปรเจกต์ AWS Lambda Project (.NET Core) ใน ภาษาอื่น > Visual C# > AWS Lambda ดูภาพหน้าจอแรกด้านล่าง
  ค. ในหน้าถัดไป ให้เลือกบลูพรินต์สั่งซื้อดอกไม้ ดูภาพหน้าจอที่สองด้านล่าง
  ง. เมื่อสร้างโปรเจกต์แล้ว ให้คลิกขวาที่โปรเจกต์ของ Solution Explore และคลิกเผยแพร่ใน AWS Lambda
  จ. ป้อนชื่อฟังก์ชัน และคลิกถัดไป
  ฉ. ในหน้าถัดไป ให้เลือกบทบาทที่มีอยู่ หรือเลือก AWS LambdaFullAccess ในบทบาทใหม่ตามนโยบายที่ AWS จัดการ
  ช. จากนั้นคลิกที่อัปโหลด และลงชื่อเข้าใช้คอนโซลเพื่อเปิดฟังก์ชันที่คุณอัปโหลดเพื่อทำการทดสอบ

  เลือกเทมเพลต AWS Lambda Project

  เลือกเทมเพลต AWS Lambda Project

  บลูพรินต์สำหรับบอต Lex

  เลือกบลูพรินต์สั่งซื้อดอกไม้

 • ก. คลิกปุ่ม Test (ทดสอบ) ที่มุมด้านขวาเพื่อทดสอบฟังก์ชัน
  ข. โดยจะเปิดโมดูล Configure Test Event (กำหนดค่าการทดสอบเหตุการณ์) ที่มีลักษณะแบบนี้:
  ค. เลือกเทมเพลต Test Order Flowers (ทดสอบการสั่งซื้อดอกไม้) หากยังไม่มีการเลือกเป็นค่าเริ่มต้น
  ง. สร้างชื่อสำหรับเหตุการณ์การทดสอบของคุณ
  จ. คลิกสร้าง
  ฉ. คลิกทดสอบและดูว่า Lambda ของคุณทำงานอย่างสมบูรณ์

  กำหนดค่าเหตุการณ์การทดสอบ
 • ก. ใน AWS Management Console ให้เลือกบริการและใช้แถบค้นหาเพื่อพิมพ์ใน "Amazon Lex"
  ข. เมื่อคุณเข้าสู่ Amazon Lex แล้ว ให้คลิกที่ชื่อบอตของคุณ เมื่ออยู่ในหน้าบอต ให้คลิกแก้ไขที่ด้านบนสุด จากนั้น ภายใต้การเริ่มต้นใช้งานและการตรวจสอบ Lambda ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายจุดแทรกโค้ดการเริ่มต้นใช้งานและการตรวจสอบ จากเมนูดรอปดาวน์ ให้เลือก Lambda ที่คุณสร้างขึ้นในโมดูลนี้
  ค. ภายใต้การดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ ให้เลือกฟังก์ชัน AWS Lambda และเลือก Lambda ที่คุณสร้างขึ้นในโมดูลนี้จากเมนูดรอปดาวน์อีกครั้ง
  ง. ตอนนี้ ให้สร้างบอตของคุณและเผยแพร่ (ปุ่มที่ด้านบนสุด) จากนั้น คุณสามารถเรียกใช้โค้ดในเครื่องและดูว่าบอตของคุณทำงานได้หรือไม่!

ถัดไป ทำให้แอปรับชุดข้อมูลประจำตัว