กำหนดค่าและเชื่อมต่อฐานข้อมูล MySQL แบบไร้เซิร์ฟเวอร์

กับ Amazon Aurora Serverless

บทแนะนำสอนการใช้งานนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการกำหนดค่าและเชื่อมต่อกับ Amazon Aurora Serverless

Amazon Aurora เป็นบริการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่มี MySQL และรุ่นที่ใช้งานร่วมกับ PostgreSQL ได้ ซึ่งนำเสนอประสิทธิภาพและความพร้อมใช้งานของฐานข้อมูลขององค์กรด้วยต้นทุนเพียงเล็กน้อย Aurora Serverless คือการกำหนดค่าการปรับขยายอัตโนมัติตามความต้องการสำหรับ Aurora ที่พร้อมใช้งานโดยทั่วไปแล้วสำหรับรุ่นที่ใช้งานร่วมกับ MySQL ได้ของ Aurora เมื่อใช้ Aurora Serverless ฐานข้อมูลของคุณจะเริ่มระบบ ปิด และปรับขนาดเพิ่มหรือลดความจุได้ตามความต้องการของแอปพลิเคชันของคุณโดยอัตโนมัติ ดังนั้นคุณจึงไม่จำเป็นต้องจ่ายในรายการที่คุณไม่ได้ใช้ แต่ยังคงได้รับประโยชน์จากคุณสมบัติความพร้อมใช้งานสูง ขนาดและความเร็วของ Aurora

ตามหลักแล้ว การบริหารจัดการฐานข้อมูลจะต้องมีการคำนวณจำนวนคร่าวๆ อย่างเช่น การเตรียมตัวล่วงหน้าสำหรับสิ่งที่ไม่สามารถทราบได้ในอนาคต และบางครั้งอาจเป็นการประมวลผลที่ไม่แน่นอนและพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ใหญ่ขึ้นสำหรับแอปพลิเคชันใหม่ การจัดการปริมาณงานที่ไม่แน่นอน อย่างฐานข้อมูลการพัฒนาและการทดสอบ และการมีความจุฐานข้อมูลจำนวนมากในระบบออนไลน์ เพื่อใช้เพียงนานๆ ครั้งเท่านั้น เมื่อใช้ Aurora Serverless คุณสามารถลดการคำนวณจำนวนคร่าวๆ ได้ Aurora Serverless จะพัฒนาพื้นที่จัดเก็บฐานข้อมูลของคุณและความสามารถในการประมวลผลเมื่อแอปพลิเคชันของคุณต้องการ และลดขนาดลงเมื่อแอปของคุณต้องการให้ลดน้อยลง คุณจะจ่ายเงินเป็นรายวินาทีสำหรับความจุฐานข้อมูลที่คุณใช้เมื่อฐานข้อมูลเปิดใช้งาน และโยกย้ายระหว่างการกำหนดค่ามาตรฐานและไร้เซิร์ฟเวอร์ได้ในไม่กี่คลิกใน AWS Management Console

จากนั้นเพียงเวลาไม่กี่นาที คุณจะสร้างและกำหนดค่า คลัสเตอร์ Aurora Serverless DB ใหม่ หากต้องการเข้าใช้งานคลัสเตอร์ Aurora Serverles ใหม่ คุณจะต้องสร้างสภาพแวดล้อม Cloud9 จากนั้นเปิดใช้งานการรับส่งข้อมูลเครือข่ายสำหรับคลัสเตอร์จากสภาพแวดล้อม Cloud9 ของคุณ เข้าสู่ระบบคลัสเตอร์ของคุณ โดยใช้เครื่องมือบรรทัดคำสั่ง MySQL ที่ติดตั้งในสภาพแวดล้อม Cloud9 ของคุณ สุดท้าย คุณจะต้องล้างข้อมูลและยกเลิกสภาพแวดล้อม Cloud9 ของคุณและคลัสเตอร์ Aurora Serverless DB

บทแนะนำสอนการใช้งานนี้ไม่ได้รวมอยู่ใน Free Tier และมีค่าใช้จ่ายไม่เกิน 1 USD โดยให้คุณทำตามขั้นตอนในบทแนะนำสอนการใช้งานและลบทรัพยากรที่คุณมีเมื่อสิ้นสุดบทแนะนำสอนการใช้งาน

บทแนะนำสอนการใช้งานนี้ต้องใช้บัญชี AWS

บทแนะนำสอนการใช้งานนี้ไม่ได้รวมอยู่ใน Free Tier และมีค่าใช้จ่ายไม่เกิน 1 USD โดยให้คุณทำตามขั้นตอนในบทแนะนำสอนการใช้งานและยกเลิกทรัพยากรที่คุณมีเมื่อสิ้นสุดบทแนะนำสอนการใช้งาน


ขั้นตอนที่ 1 ไปที่คอนโซล RDS

ในขั้นตอนนี้ คุณจะต้องไปที่คอนโซล Relational Database Service (RDS) เพื่อสร้างคลัสเตอร์ Aurora Serverless DB


ก.  เปิด AWS Management Console เพื่อให้คุณเปิดคำแนะนำแบบทีละขั้นตอนค้างไว้ได้ เมื่อหน้าจอโหลดข้อมูลแล้ว ให้ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณเพื่อเริ่มต้นใช้งาน จากนั้นเริ่มพิมพ์ RDS ในแถบค้นหาและเลือก RDS เพื่อเปิดคอนโซลบริการ

aurora-serverless-1a

(คลิกเพื่อขยาย)


ขั้นตอนที่ 2 สร้างคลัสเตอร์ Aurora Serverless DB

ในขั้นตอนนี้ คุณจะต้องใช้ Amazon RDS เพื่อสร้างคลัสเตอร์ Aurora Serverless DB


ก. ในหน้าจอ Amazon RDS จากแถบการนำทางด้านซ้าย ให้เลือก คลัสเตอร์

aurora-serverless-2a

(คลิกเพื่อขยาย)


ข. จากหน้าจอ RDS > คลัสเตอร์ ให้เลือก สร้างฐานข้อมูล

aurora-serverless-2b

(คลิกเพื่อขยาย)


ค.  ในหน้าจอ เลือกกลไก ให้เลือก Amazon Aurora ในปุ่มตัวเลือก รุ่น ให้เลือก MySQL 5.6-รุ่นที่เข้ากันได้ ปัจจุบัน MySQL พร้อมใช้งานเฉพาะรุ่น 5.6 กับ Aurora Serverless เท่านั้น

เลือก ถัดไป

aurora-serverless-2c

(คลิกเพื่อขยาย)


ง.  ในหน้าจอ ระบุรายละเอียด DB ภายใต้ประเภท ความจุ ให้เลือกปุ่มตัวเลือก ไร้เซิร์ฟเวอร์

ในบานหน้าต่าง การตั้งค่า ในช่อง ตัวระบุคลัสเตอร์ DB ให้ป้อน MyClusterName

ตั้งค่าช่อง ชื่อผู้ใช้หลัก และ รหัสผ่านหลัก ที่มีค่าตามที่คุณเลือก และจัดเก็บชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อใช้ในภายหลัง

aurora-serverless-2d

(คลิกเพื่อขยาย)


จ.  ในหน้า กำหนดค่าการตั้งค่าขั้นสูง ในบานหน้าต่าง การตั้งค่าความจุ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าหน่วยความจุต่ำสุดของ Aurora และหน่วยความจุสูงสุดของ Aurora

หน่วยความจุของ Aurora แต่ละหน่วยจะเท่ากับการกำหนดค่าการประมวลผลและหน่วยความจำเฉพาะ Aurora Serverless จะปรับการตั้งค่าระหว่างค่าต่ำสุดและสูงสุดโดยอัตโนมัติ โดยอิงตามการใช้ CPU การเชื่อมต่อและหน่วยความจำที่มีของคลัสเตอร์ของคุณ

ขยายส่วน การกำหนดค่าการปรับขนาดเพิ่มเติม คุณสามารถปิดใช้งานการหยุดคลัสเตอร์ชั่วคราว โดยการยกเลิกการเลือกกล่องทำเครื่องหมาย หยุดความสามารถในการประมวลผลชั่วคราวหลังจากที่ไม่มีการใช้งานเป็นเวลาหลายนาทีติดต่อกัน คุณสามารถเปลี่ยนระยะเวลาที่ไม่มีการใช้งานได้จนกว่าจะหยุดคลัสเตอร์ชั่วคราว โดยใช้ช่องรายการดรอปดาวน์ชั่วโมง นาทีและวินาที ตามค่าเริ่มต้น คลัสเตอร์ของคุณจะหยุดชั่วคราวหลังจากที่ไม่มีการใช้งานเป็นเวลา 5 นาทีติดต่อกัน

สำหรับบทแนะนำสอนการใช้งานนี้ คุณควรปล่อยค่าเริ่มต้นเหล่านี้ไว้เช่นนั้น

aurora-serverless-2e

(คลิกเพื่อขยาย)


ฉ. ในบานหน้าต่าง เครือข่ายและความปลอดภัย ในรายการ Virtual Private Cloud (VPC) ให้เลือก สร้าง VPC ใหม่

ในรายการ กลุ่มซับเน็ต ให้เลือก สร้างกลุ่มซับเน็ต DB ใหม่

ในรายการ กลุ่มความปลอดภัย VPC ให้เลือก สร้างกลุ่มความปลอดภัย VPC ใหม่ คุณจะต้องแก้ไขกลุ่มความปลอดภัยใหม่นี้เพื่ออนุญาตให้การรับส่งข้อมูลเครือข่ายจากไคลเอนต์ฐานข้อมูลของคุณเข้าใช้งานคลัสเตอร์ Aurora Serverless ใหม่ในขั้นตอนหลังจากนี้

เลือก สร้างฐานข้อมูล

aurora-serverless-2f

(คลิกเพื่อขยาย)


ช.  หน้าจอ RDS > คลัสเตอร์ จะโหลดและคลัสเตอร์ MyClusterName ของคุณจะปรากฏเหมือนในสถานะการสร้าง คลิกที่ MyClusterName ในรายการคลัสเตอร์เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับคลัสเตอร์ของคุณ

aurora-serverless-2g

(คลิกเพื่อขยาย)


ซ.  หน้าจอรายละเอียด MyClusterName จะโหลด หน้าจอนี้จะมีข้อมูลการตรวจสอบ รวมถึงกราฟ ความจุฐานข้อมูลแบบไร้เซิร์ฟเวอร์ ที่แสดงจำนวนหน่วยความจุของ Aurora ที่กำลังใช้งานตามช่วงเวลา และบานหน้าต่าง เหตุการณ์ล่าสุด ซึ่งระบุรายละเอียดการปรับขนาดและหยุดชั่วคราว/กลับมาดำเนินเหตุการณ์ต่อ

เลื่อนไปยังบานหน้าต่าง รายละเอียด บันทึกค่า VPC และค่า ตำแหน่งข้อมูลฐานข้อมูล สำหรับใช้ในบทแนะนำสอนการใช้งานในภายหลัง

aurora-serverless-2h

(คลิกเพื่อขยาย)


ขั้นตอนที่ 3 สร้างสภาพแวดล้อมไคลเอนต์ด้วย Cloud9

หลังจากสร้างคลัสเตอร์ MyClusterName แล้ว งานถัดไปของคุณคือการสร้างไคลเอนต์ฐานข้อมูลภายใน VPC เดียวกัน หากต้องการทำงานนี้ให้เสร็จสิ้น คุณจะต้องสร้างสภาพแวดล้อม Cloud9 เพื่อใช้เป็นไคลเอนต์ฐานข้อมูลของคุณ


ก.  จากเมนู AWS Web Console บนสุด ให้เลือก บริการ ในแถบค้นหา ให้เริ่มพิมพ์ Cloud9 และเลือก Cloud9 เพื่อเปิดคอนโซลบริการ

aurora-serverless-3a

(คลิกเพื่อขยาย)


ข. ในหน้าจอ AWS Cloud9 ให้เลือก สร้างสภาพแวดล้อม

aurora-serverless-3b

(คลิกเพื่อขยาย)


ค.  ในหน้าจอ ตั้งชื่อสภาพแวดล้อม ในช่อง ชื่อ ให้พิมพ์ MyCloud9Env และเลือก ขั้นตอนถัดไป

aurora-serverless-3c

(คลิกเพื่อขยาย)


ง.  ในหน้าจอ กำหนดค่าการตั้งค่า ให้ปล่อยประเภทสภาพแวดล้อมเป็น สร้างอินสแตนซ์ใหม่สำหรับสภาพแวดล้อม (EC2) และ ประเภทอินสแตนซ์ เป็น t2.micro

aurora-serverless-3d

(คลิกเพื่อขยาย)


จ.  เนื่องจากคลัสเตอร์ Aurora Serverless DB ไม่มีตำแหน่งข้อมูลที่เข้าถึงได้จากสาธารณะ MyClusterName ของคุณจึงสามารถเข้าถึงได้จากภายใน VPC เดียวกันเท่านั้น

หากต้องการวาง MyCloud9Env ใน VPC เดียวกันแทน MyClusterName ให้เลื่อนลงไปที่หน้าจอ กำหนดค่าการตั้งค่า และขยายส่วน การตั้งค่าเครือข่าย (ขั้นสูง) จากเมนูดรอปดาวน์ เครือข่าย (VPC) ให้เลือก VPC ของ MyClusterName ที่คุณได้บันทึกในขั้นตอนที่ 2ซ

เลือก ขั้นตอนถัดไป

ในหน้า การตรวจสอบ ให้เลือก สร้างสภาพแวดล้อม

หลังจากที่คุณได้สร้างสภาพแวดล้อม Cloud9 ใหม่แล้ว ให้ดำเนินการตามขั้นตอนถัดไป

aurora-serverless-3e

(คลิกเพื่อขยาย)


ขั้นตอนที่ 4 เปิดใช้งานการเข้าถึงเครือข่ายไคลเอนต์ในคลัสเตอร์แบบไร้เซิร์ฟเวอร์

ในขั้นตอนนี้ คุณจะต้องเปิดใช้งานการเข้าถึงเครือข่ายจากสภาพแวดล้อม Cloud9 ในคลัสเตอร์ Serverless DB ของคุณ หากต้องการทำงานนี้ให้สำเร็จ คุณจะต้องเพิ่มกลุ่มความปลอดภัยที่กำหนดให้กับ MyCloud9Env เป็นแหล่งที่มาการรับส่งข้อมูลสำหรับกลุ่มความปลอดภัยที่กำหนดให้กับ MyClusterName กลุ่มความปลอดภัยเป็นไฟร์วอลล์เสมือนที่ควบคุมการรับส่งข้อมูลเครือข่ายในเครือข่ายของคุณ


ก.  หากต้องการไปยังส่วนต่างๆ ได้ง่ายขึ้น ให้โหลด AWS Web Console ในแท็บเบราว์เซอร์อื่น โดยคลิกที่นี่ ในหน้าต่างเบราว์เซอร์ใหม่ บนแถบเมนูบนสุด ให้เลือกบริการ จากนั้นพิมพ์ VPC ในแถบค้นหา และเลือก VPC จากรายการ

aurora-serverless-4a

(คลิกเพื่อขยาย)


ข.  ในหน้า แดชบอร์ด VPC ในแถบนำทางด้านซ้าย ให้เลือก กลุ่มความปลอดภัย

ในคอลัมน์ ชื่อกลุ่ม ให้ค้นหากลุ่มความปลอดภัยที่เริ่มต้นด้วย aws-cloud9-MyCloud9Env บันทึกรหัสกลุ่มในกลุ่มความปลอดภัยนี้

ตัวอย่างเช่น ในภาพหน้าจอด้านขวา คุณจะต้องบันทึกกลุ่มความปลอดภัยที่ลงท้ายด้วย 7431 รหัสกลุ่มของคุณจะแตกต่างจากที่แสดงในภาพหน้าจอนี้

aurora-serverless-4b

(คลิกเพื่อขยาย)


ค.  ในรายการกลุ่มความปลอดภัย ให้เลือกกลุ่มความปลอดภัยที่เริ่มต้นด้วย RDS-Launch-Wizard

จากนั้นเลือกแท็บ กฎขาเข้า

และเลือก แก้ไข

aurora-serverless-4c

(คลิกเพื่อขยาย)


ง.  ในแท็บ กฎขาเข้า ให้เลือก เพิ่มกฎอื่น

ในคอลัมน์ ประเภท ให้เลือก MySQL/Aurora (3306) จากรายการดรอปดาวน์

จากนั้นคลิกในช่องคอลัมน์ แหล่งที่มา และรายการดรอปดาวน์จะปรากฏ เลือกรหัสกลุ่มความปลอดภัยที่คุณได้บันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 4ข จากนั้นเลือก บันทึก

ตัวอย่างเช่น ในภาพหน้าจอด้านขวา จากรายการ คุณจะต้องเลือกกลุ่มความปลอดภัยที่ลงท้ายด้วย 7431 รหัสกลุ่มเฉพาะของคุณจะแตกต่างจากที่แสดงในภาพหน้าจอนี้  

aurora-serverless-4d

(คลิกเพื่อขยาย)


ขั้นตอนที่ 5 เชื่อมต่อกับคลัสเตอร์ Aurora Serverless DB ของคุณ

ในขั้นตอนนี้ จากสภาพแวดล้อม Cloud9 คุณจะต้องเข้าถึงคลัสเตอร์ Aurora Serverless DB ของคุณ


ก.   เปลี่ยนกลับไปยังหน้าต่างเบราว์เซอร์ MyCloud9Env ของคุณ

ในแท็บเทอร์มินัลแบชใน MyCloud9Env ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แทนชื่อผู้ใช้หลักของคุณและตำแหน่งข้อมูลฐานข้อมูลสำหรับค่าในคำสั่งและกด Enter

mysql --user=[your Master username] --password -h [your database endpoint]

เมื่อมีข้อความแจ้งเตือน ให้ป้อนรหัสผ่านหลักและกด Enter

ตอนนี้ คุณได้เชื่อมต่อกับคลัสเตอร์ MyClusterName Aurora Serverless DB แล้ว! 

aurora-serverless-5a

(คลิกเพื่อขยาย)


ข. คุณสามารถออกคำสั่งในคลัสเตอร์ Aurora Serverless DB โดยใช้การเชื่อมต่อที่คุณได้สร้างไว้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแสดงฐานข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ได้โดยการวางคำสั่งต่อไปนี้ลงในแท็บแบช MyCloud9Env

show databases;
aurora-serverless-5b

(คลิกเพื่อขยาย)


ขั้นตอนที่ 6 ยกเลิกทรัพยากร

ในขั้นตอนนี้ คุณจะต้องยกเลิกคลัสเตอร์ Aurora DB และสภาพแวดล้อม Cloud9 ของคุณ

ข้อสำคัญ: การยกเลิกทรัพยากรที่ไม่ได้ใช้งานจะช่วยลดต้นทุนและเป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด หากไม่ยกเลิกทรัพยากรของคุณ จะทำให้เกิดค่าบริการ


ก.  จากเมนูบนสุด ให้เลือก บริการ จากนั้นเริ่มพิมพ์ RDS ในแถบค้นหา เลือก RDS เพื่อกลับไปยังคอนโซล Amazon RDS

aurora-serverless-1a

(คลิกเพื่อขยาย)


ข.  จากหน้าคอนโซล Amazon RDS ให้เลือก คลัสเตอร์ จากรายการนำทางด้านซ้าย จากรายการคลัสเตอร์ ให้เลือก myclustername จากเมนู การดำเนินการ ให้เลือก ลบคลัสเตอร์

เมื่อมีข้อความแจ้งเตือนให้ลบ myclustername ให้เลือก ลบคลัสเตอร์ DB

aurora-serverless-6a

(คลิกเพื่อขยาย)


ค.  จากเมนู AWS Web console บนสุด ให้เลือก บริการ ในแถบค้นหา ให้เริ่มพิมพ์ Cloud9 และเลือก Cloud9 เพื่อเปิดคอนโซลบริการ

aurora-serverless-3a

(คลิกเพื่อขยาย)


ง. จากหน้าจอ สภาพแวดล้อมของคุณ ให้เลือก MyCloud9Env และเลือก ลบ ยืนยันการลบ MyCloud9Env

aurora-serverless-6d

(คลิกเพื่อขยาย)


ขอแสดงความยินดี!

คุณได้สร้าง เชื่อมต่อและยกเลือกคลัสเตอร์ Aurora Serverless DB เรียบร้อยแล้ว หากต้องการรับประโยชน์ที่แท้จริงจาก Aurora Serverless ให้เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของคุณที่มีการใช้งานที่ไม่แน่นอนหรือนานๆ ครั้ง สภาพแวดล้อมการพัฒนา/ทดสอบ แอปพลิเคชันแบบหลายผู้เช่า และแอปอื่นๆ ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จากการปรับขยายอัตโนมัติตามความต้องการ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Aurora Serverless สำหรับแอปถัดไปของคุณ »

ตอนนี้เมื่อคุณได้เรียนรู้ในการสร้างและเชื่อมต่อกับคลัสเตอร์ฐานข้อมูล Aurora Serverless คุณสามารถเรียนรู้ต่อได้ที่คู่มือการใช้งาน Aurora Serverless โดยคุณจะได้เรียนรู้การคืนค่า แก้ไข ดูและตั้งค่าความจุสำหรับฐานข้อมูล Aurora Serverless ของคุณ

การใช้ Amazon Aurora Serverless »