เผยแพร่ข้อความไปยังหัวข้อโดยไม่ต้องผ่านอินเทอร์เน็ต

ในบทแนะนำสอนการใช้งานนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธี [ สำเนา H1 เวอร์ชันขยาย ] บนคลาวด์โดยใช้ [ชื่อผลิตภัณฑ์ (TLA)] [ชื่อผลิตภัณฑ์] เป็น [อธิบายคลาสของผลิตภัณฑ์] ที่ [ใส่คุณประโยชน์หลัก] [คุณลักษณะ] ออกแบบมาให้เหมาะสำหรับ [รายการกรณีใช้งาน]

ในตัวอย่างของเรา [สร้างสถานการณ์สมมติสำหรับการใช้งานบริการพื้นฐาน] คุณจะต้อง [สร้างโจทย์ปัญหาสำหรับให้ลูกค้าแก้ปัญหาโดยใช้บริการ]

เพื่อแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าว คุณจะ [แสดงรายการสิ่งที่ลูกค้าจะทำในบทแนะนำสอนการใช้งาน]

คุณจะใช้ [ชื่อผลิตภัณฑ์พร้อมลิงก์] ในบทแนะนำสอนการใช้งานนี้ บริการนี้มีสิทธิ์ใช้ AWS Free Tier


บทแนะนำสอนการใช้งานนี้ต้องใช้บัญชี AWS

ไม่มีค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับ [ชื่อผลิตภัณฑ์] ทรัพยากรต่างๆ ที่คุณสร้างขึ้นในบทแนะนำสอนการใช้งานนี้จะมีสิทธิ์ใช้งานแบบ Free Tier 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Free Tier >>


ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่ [ AWS ชื่อผลิตภัณฑ์ ] Console

ในขั้นตอนนี้ คุณจะได้ [ทำสิ่งที่ยอดเยี่ยม]


ก.  เปิด AWS Management Console เพื่อให้คุณเปิดคำแนะนำแบบทีละขั้นตอนค้างไว้ได้ เมื่อหน้าจอโหลดข้อมูลแล้ว ให้ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณเพื่อเริ่มต้นใช้งาน จากนั้น พิมพ์ [สตริงที่ใช้ดึงชื่อบริการ] ในแถบค้นหา และเลือก [ชื่อบริการ] เพื่อเปิดคอนโซลบริการ

(คลิกเพื่อขยาย)


ข.  ขั้นตอนที่ดีในการอ้างถึงรายการ UX อย่างเช่น ปุ่ม และคีย์เวิร์ดอย่างเช่น important-stuff

แต่ละขั้นตอนย่อยควรจะรวมอยู่ในส่วนประกอบตารางของตัวเอง โดยมีคอลัมน์เดียวและเส้นคั่น คำอธิบายที่เป็นข้อความครบถ้วนและภาพหน้าจอควรอยู่ในตารางด้วย 

เปลี่ยนชื่อโมดัลถึงโมดัล[xx] และอ้างอิงโมดัลตามชื่อในช่อง Trigger ID ในแท็บทริกเกอร์ของภาพ

(คลิกเพื่อขยาย)


ขั้นตอนที่ 2 ทำสิ่งที่ยอดเยี่ยม

ในขั้นตอนนี้ คุณจะได้ [ทำสิ่งที่ยอดเยี่ยม]


ก.  ใส่ขั้นตอนย่อยที่ยอดเยี่ยมตรงนี้

(คลิกเพื่อขยาย)


ขั้นตอนที่ 3 ทำสิ่งที่ยอดเยี่ยมเพิ่มเติม

ในขั้นตอนนี้ คุณจะได้ [ทำสิ่งที่ยอดเยี่ยมยิ่งขึ้น]


ก.  ใส่ขั้นตอนย่อยที่ยอดเยี่ยมตรงนี้

(คลิกเพื่อขยาย)


ขั้นตอนที่ 4 ทำสิ่งที่ยอดเยี่ยมยิ่งขึ้นไปอีก

ในขั้นตอนนี้ คุณจะได้ [ทำสิ่งที่ยอดเยี่ยม]


ก.  ใส่ขั้นตอนย่อยที่ยอดเยี่ยมตรงนี้

(คลิกเพื่อขยาย)


ขั้นตอนที่ 5 เลิกใช้ทรัพยากร

ในขั้นตอนนี้ คุณจะปิดทุกอย่าง


ก.  ใส่ขั้นตอนย่อยที่ยอดเยี่ยมตรงนี้

(คลิกเพื่อขยาย)


ขอแสดงความยินดี!

คุณเพิ่ง [ ทำงานอันน่าตื่นเต้นสุดๆ นี้ได้สำเร็จ ] บนระบบคลาวด์โดยการ [ ทำสิ่งที่มีคนเคยทำแล้วซ้ำใหม่ ] ด้วยการใช้ [ ชื่อผลิตภัณฑ์ของ AWS ] [ชื่อผลิตภัณฑ์] เหมาะเป็นอย่างยิ่งเมื่อคุณจำเป็นต้อง [รายการของกรณีใช้งาน] ซึ่ง [รายละเอียดเกี่ยวกับข้อดี] เป็นสิ่งสำคัญในการพิจารณา