ในบทแนะนำสอนการใช้งานนี้ คุณจะได้เรียนรู้พื้นฐานการเรียกใช้โค้ดบน AWS Lambda โดยไม่ต้องจัดเตรียมหรือจัดการเซิร์ฟเวอร์ เราจะสาธิตวิธีสร้างฟังก์ชัน Hello World Lambda โดยใช้ AWS Lambda Console จากนั้นเราจะแสดงวิธีเรียกใช้ฟังก์ชัน Lambda ด้วยตนเองโดยใช้ข้อมูลเหตุการณ์ตัวอย่างและตรวจสอบตัววัดผลลัพธ์ของคุณ

ทุกสิ่งที่ทำในบทแนะนำการใช้งานนี้สามารถใช้กับ Free Tier ได้

การเรียกใช้โค้ดแบบไร้เซิร์ฟเวอร์ จำเป็นต้องมีบัญชี AWS

สร้างบัญชีฟรีภายในไม่กี่นาที

AWS Free Tier รวมคำขอฟรี 1 ล้านคำขอ และเวลาในการประมวลผลสูงสุด 3.2 ล้านวินาทีต่อเดือนด้วย AWS Lambda

ดูรายละเอียดของ AWS Free Tier »

 

เมื่อคุณคลิกที่นี่ AWS Management Console จะเปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์ใหม่ เพื่อที่คุณจะได้เปิดคำแนะนำการใช้งานแบบทีละขั้นตอนนี้ค้างไว้  ค้นหา Lambda ภายใต้การประมวลผล แล้วคลิกเปิด AWS Lambda Console

(คลิกเพื่อซูม)

พิมพ์เขียวจะให้โค้ดตัวอย่างเพื่อทำการประมวลผลอย่างง่าย พิมพ์เขียวส่วนใหญ่จะประมวลผลเหตุการณ์จากแหล่งเหตุการณ์เฉพาะ เช่น Amazon S3 DynamoDB หรือแอปพลิเคชันที่กำหนดเอง

ก.  ใน AWS Lambda Console เลือกสร้างฟังก์ชัน

หมายเหตุ:
คอนโซลจะแสดงหน้านี้ก็ต่อเมื่อคุณยังไม่ได้สร้างฟังก์ชัน Lambda ไว้ หากคุณได้สร้างฟังก์ชันแล้ว คุณจะเห็นหน้า Lambda > ฟังก์ชัน ในหน้าแสดงรายการ เลือกสร้างฟังก์ชันเพื่อไปที่หน้าสร้างฟังก์ชัน

(คลิกเพื่อซูม)


ข.  เลือกพิมพ์เขียว

ค.  ในกล่องกรอง ให้พิมพ์ hello-world-python และเลือกพิมพ์เขียว hello-world-python

ง.  จากนั้นคลิกกำหนดค่า

(คลิกเพื่อซูม)

ฟังก์ชัน Lambda ประกอบด้วยโค้ดที่คุณกำหนด สิ่งที่ขึ้นต่อกันที่เกี่ยวข้อง และการกำหนดค่า ข้อมูลการกำหนดค่าที่คุณให้ ประกอบด้วยทรัพยากรการประมวลผลที่คุณต้องการจัดสรร (ตัวอย่างเช่น หน่วยความจำ) การหมดเวลาการดำเนินการ และบทบาท IAM ที่ AWS Lambda สามารถระบุได้ว่าจะใช้งานฟังก์ชัน Lambda ของคุณในนามของคุณ


ก.  ตอนนี้ให้คุณป้อนข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับฟังก์ชัน Lambda ของคุณ

ข้อมูลพื้นฐาน:
  • ชื่อ: คุณสามารถตั้งชื่อฟังก์ชัน Lambda ของคุณได้ที่นี่ สำหรับบทแนะนำสอนการใช้งานนี้ ให้ป้อน hello-world-python
  • บทบาท: คุณจะได้สร้างบทบาท IAM (หรือหมายถึงบทบาทการดำเนินการ) ด้วยสิทธิ์ที่จำเป็นที่ AWS Lambda สามารถระบุได้ว่าจะเรียกใช้ฟังก์ชัน Lambda ในนามของคุณ เลือกสร้างบทบาทใหม่จากเทมเพลต
  • ชื่อบทบาท: พิมพ์ lambda_basic_execution
โค้ดฟังก์ชัน Lambda:
  • ในส่วนนี้ คุณสามารถตรวจสอบตัวอย่างโค้ดที่เขียนใน Python ได้

ข.  เลื่อนไปยังด้านล่างสุดของหน้า และเลือกสร้างฟังก์ชัน

(คลิกเพื่อซูม)


ค.  รันไทม์: ขณะนี้ คุณสามารถเขียนโค้ดฟังก์ชัน Lambda ของคุณใน Java, Node.js, C #, Go หรือ Python สำหรับบทแนะนำสอนการใช้งานนี้ ให้ใช้ Python 2.7 เป็นรันไทม์

ง.  ตัวจัดการ: คุณสามารถระบุตัวจัดการ (กระบวนการ/ฟังก์ชันในโค้ดของคุณ) โดยที่ AWS Lambda สามารถเริ่มดำเนินการโค้ดของคุณได้ AWS Lambda ให้ข้อมูลเหตุการณ์เป็นอินพุตในตัวจัดการนี้ ซึ่งจะดำเนินการกับเหตุการณ์

ในตัวอย่างนี้ Lambda ระบุสิ่งนี้จากตัวอย่างโค้ดและควรมีการเติมข้อมูลไว้ล่วงหน้าด้วย lambda_function.lambda_handler

(คลิกเพื่อซูม)


จ.  เลื่อนลงเพื่อกำหนดค่าหน่วยความจำ การหมดเวลา และการตั้งค่า VPC ของคุณ  สำหรับบทแนะนำสอนการใช้งานนี้ ให้ปล่อยการกำหนดค่าฟังก์ชันของ Lambda ไว้เป็นค่าเริ่มต้น

(คลิกเพื่อซูม)

คอนโซลจะแสดงฟังก์ชัน Lambda hello-world-python ซึ่งตอนนี้คุณสามารถทดสอบฟังก์ชัน ตรวจสอบผลลัพธ์ และตรวจสอบบันทึกได้


ก.  เลือกกำหนดค่าเหตุการณ์การทดสอบจากเมนูดร็อปดาวน์ที่มีชื่อว่า "เลือกเหตุการณ์ทดสอบ..."

(คลิกเพื่อซูม)


ข.  เครื่องมือแก้ไขจะปรากฏขึ้นเพื่อเข้าสู่เหตุการณ์เพื่อทดสอบฟังก์ชันของคุณ  

  • เลือก Hello World จากรายการเทมเพลตเหตุการณ์ตัวอย่างจากหน้าเหตุการณ์ทดสอบอินพุต 
  • พิมพ์ชื่อเหตุการณ์ เช่น HelloWorldEvent
  • คุณสามารถเปลี่ยนค่าในตัวอย่าง JSON แต่ไม่เปลี่ยนโครงสร้างเหตุการณ์ สำหรับบทแนะนำสอนการใช้งานนี้ ให้แทนที่ value1 ด้วย hello, world!

เลือกสร้าง

(คลิกเพื่อซูม)


ค.  เลือกทดสอบ

(คลิกเพื่อซูม)


ง.  เมื่อดำเนินการสำเร็จ ให้ดูผลลัพธ์ในคอนโซล:

  • ส่วนผลการดำเนินการจะยืนยันว่าได้ดำเนินการสำเร็จแล้ว
  • ส่วนสรุปจะแสดงข้อมูลสำคัญที่รายงานในเอาต์พุตของบันทึก
  • ส่วนเอาต์พุตบันทึกจะแสดงบันทึกที่ถูกสร้างขึ้นโดยการดำเนินการของฟังก์ชัน Lambda 

(คลิกเพื่อซูม)

AWS Lambda จะตรวจสอบฟังก์ชัน Lambda โดยอัตโนมัติและรายงานตัววัดผ่าน Amazon CloudWatch เพื่อช่วยคุณตรวจสอบโค้ดของคุณในขณะที่ดำเนินการ Lambda จะติดตามจำนวนคำขอ เวลาในการตอบสนองต่อคำขอ และจำนวนคำขอที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาด และเผยแพร่ตัววัดที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ 


ก.  เรียกใช้ฟังก์ชัน Lambda สองสามครั้งโดยคลิกที่ปุ่มทดสอบซ้ำๆ  สิ่งนี้จะสร้างตัววัดที่สามารถดูได้ในขั้นตอนถัดไป

ข.  เลือกการตรวจสอบเพื่อดูผลลัพธ์

(คลิกเพื่อซูม)


ค.  เลื่อนลงเพื่อดูตัววัดสำหรับฟังก์ชัน Lambda ของคุณ  ตัววัด Lambda จะถูกรายงานผ่าน Amazon CloudWatch คุณสามารถใช้ประโยชน์จากตัววัดเหล่านี้เพื่อตั้งค่าการเตือนแบบกำหนดเองได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CloudWatch ดูที่คู่มือนักพัฒนา Amazon CloudWatch

แท็บการตรวจสอบจะแสดงตัววัด CloudWatch 6 รายการ: จำนวนการร้องขอ ระยะเวลาการร้องขอ ข้อผิดพลาดในการร้องขอ การเรียกใช้ที่ถูกจำกัด เวลาใช้ซ้ำ และข้อผิดพลาด DLQ

สำหรับ AWS Lambda คุณจ่ายเฉพาะส่วนที่คุณใช้เท่านั้น หลังจากที่คุณถึงขีดจำกัด AWS Lambda Free Tier แล้ว คุณจะถูกเก็บค่าบริการตามจำนวนคำขอสำหรับฟังก์ชันของคุณ (จำนวนการเรียกใช้) และเวลาที่โค้ดของคุณดำเนินการ (ระยะเวลาที่ร้องขอ)  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูราคา AWS Lambda

(คลิกเพื่อซูม)

ในระหว่างที่คุณยังไม่ถูกเก็บค่าบริการสำหรับการรักษาฟังก์ชัน Lambda ของคุณ คุณสามารถลบฟังก์ชันออกจากคอนโซล AWS Lambda ได้อย่างง่ายดาย  


ก.  เลือกที่ปุ่มการดำเนินการและคลิก ลบฟังก์ชัน

(คลิกเพื่อซูม)


ข.  คุณจะถูกขอให้ยืนยันการลบของคุณโดยเลือก ลบ

(คลิกเพื่อซูม)

คุณได้สร้างฟังก์ชัน AWS Lambda แรกของคุณแล้ว นี่เป็นขั้นตอนแรกของคุณในการเรียนรู้วิธีเรียกใช้แอปพลิเคชันโดยไม่จำเป็นต้องเตรียมหรือจัดการเซิร์ฟเวอร์ Lambda ปรับขนาดแอปพลิเคชันของคุณโดยอัตโนมัติ โดยเรียกใช้โค้ดของคุณเพื่อตอบสนองต่อการเรียกใช้แต่ละครั้ง และปรับขนาดตามปริมาณงานของคุณได้อย่างแม่นยำ

ตอนนี้ คุณได้เรียนรู้การสร้างฟังก์ชัน Lambda แล้ว คุณสามารถเข้าสู่บทแนะนำสอนการใช้งานถัดไป ซึ่งคุณจะได้เรียนรู้วิธีเรียกใช้ฟังก์ชัน Lamba เพื่อประมวลผลข้อมูลที่อัปโหลดลงในบัคเก็ต Amazon S3 คุณจะได้ใช้ฟังก์ชัน Lambda เพื่อสร้างภาพขนาดย่อของภาพที่อัพโหลดไปยังบัคเก็ต S3 ในแบบเรียลไทม์

ใช้ AWS Lambda ด้วย Amazon S3 »