ตัวอย่างราคา 1

บอทที่ประมวลผลคำขอเสียงพูด 4,000 รายการและคำขอข้อความ 1,000 รายการ
คำขอขาเข้าที่จะประมวลผล ค่าใช้จ่ายต่อคำขอ จำนวนคำขอ รวมทั้งสิ้น
คำขอเสียงพูด 4,000 รายการ 0.004 USD คำขอ 4,000 รายการ 16.00 USD
คำขอข้อความ 1,000 รายการ 0.00075 USD คำขอ 1,000 รายการ 0.75 USD
ค่าบริการ Amazon Lex ทั้งสิ้นสำหรับคำขอเสียงพูด 4,000 รายการและคำขอข้อความ 1,000 รายการ   16.75 USD

ตัวอย่างราคา 2

บอทที่ส่งคำขอเสียงพูด 500 รายการและคำขอข้อความ 500 รายการในเดือนธันวาคม ค่าบริการรายเดือนสำหรับเดือนธันวาคม
คำขอขาเข้าที่จะประมวลผล ค่าใช้จ่ายต่อคำขอ จำนวนคำขอ รวมทั้งสิ้น
คำขอเสียงพูด 500 รายการ 0.004 USD คำขอ 500 รายการ 200 USD
คำขอข้อความ 500 รายการ 0.00075 USD คำขอ 500 รายการ 0.38 USD
ค่าบริการ Amazon Lex ทั้งสิ้นสำหรับคำขอเสียงพูด 500 รายการและคำขอข้อความ 500 รายการ   2.38 USD

ข้อมูลราคาเพิ่มเติม

เครื่องคำนวนราคาของ AWS

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

ศูนย์ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์

ทรัพยากรเพิ่มเติมสำหรับการสลับเปลี่ยนเป็น AWS

เริ่มต้นใช้งาน Amazon Lex

ไปที่หน้าเริ่มต้นใช้งาน
พร้อมเริ่มต้นใช้งานหรือยัง
ลงชื่อสมัครใช้งาน
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา