Amazon Lex คือบริการสำหรับการสร้างอินเทอร์เฟซเชิงสนทนาลงในแอปพลิเคชันโดยใช้เสียงและข้อความ สำหรับ Amazon Lex คุณชำระค่าบริการเฉพาะส่วนที่คุณใช้เท่านั้น ไม่มีภาระผูกพันล่วงหน้าหรือค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ บอต Amazon Lex ออกแบบมาเพื่อการโต้ตอบกับคำขอและคำตอบหรือการสนทนาแบบสตรีมต่อเนื่อง การโต้ตอบกับคำขอและคำตอบช่วยให้การป้อนข้อมูลของผู้ใช้ (เสียงหรือข้อความ) แต่ละรายการได้รับการประมวลผลเป็นการเรียกใช้ API แยกต่างหาก ในการสนทนาแบบสตรีม การป้อนข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมดจากหลายครั้งจะได้รับการประมวลผลในการเรียกใช้ API แบบสตรีมหนึ่งครั้ง ราคาสำหรับ Amazon Lex ขึ้นอยู่กับโมเดลการโต้ตอบทั้งสองแบบนี้

การสนทนาแบบสตรีมต่อเนื่องช่วยให้บอตสามารถฟังได้ต่อเนื่อง และออกแบบให้ตอบสนองในเชิงรุกได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำหนดค่าบอตให้สนทนาต่อไปได้เมื่อผู้ใช้ต้องการเวลาตอบมากขึ้นด้วยการส่งข้อความเป็นระยะ เช่น “ไม่ต้องรีบ แจ้งให้เราทราบเมื่อพร้อมแล้ว” โมเดลคำขอและคำตอบเป็นประสบการณ์ของผู้ใช้ที่แตกต่างซึ่งต้องมีการป้อนข้อมูลของผู้ใช้เป็นตัวเริ่มต้น

คุณสามารถลองใช้ Amazon Lex ได้ฟรี จากวันที่คุณเริ่มใช้งาน Amazon Lex คุณสามารถประมวลผลคำขอข้อความได้สูงสุด 10,000 รายการและคำขอเสียงพูดหรือรอบเวลาเสียงพูด 5,000 รายการต่อเดือนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับปีแรก คุณยังสามารถใช้ตัวออกแบบแชทบอทอัตโนมัติเป็นเวลาสองชั่วโมงในการฝึกอบรมต่อเดือนสำหรับสองเดือนแรก

ราคาการโต้ตอบกับคำขอและคำตอบ

Region
ข้อกำหนดสำคัญ

คำขอเสียงพูด: การป้อนข้อมูลเสียงพูดแต่ละรายการจากผู้ใช้จะถือเป็นคำขอเสียงพูด
คำขอข้อความ: การป้อนข้อความแต่ละรายการจากผู้ใช้จะถือเป็นคำขอข้อความ

ตัวอย่างราคา

ลองพิจารณาถึงบอตที่ประมวลผลคำขอเสียงพูด 8,000 รายการและคำขอข้อความ 2,000 รายการใน 1 เดือน

คำขอการป้อนข้อมูล ค่าใช้จ่ายต่อคำขอ จำนวนคำขอ รวมทั้งหมด
คำขอเสียงพูด 8,000 รายการ 0.004 USD คำขอ 8,000 รายการ 32.00 USD
คำขอข้อความ 2,000 รายการ 0.00075 USD คำขอ 2,000 รายการ 1.50 USD
การเรียกเก็บเงินทั้งหมดจาก Amazon Lex สำหรับเดือนนี้   33.50 USD

ราคาการสนทนาแบบสตรีม

Region

ราคาของตัวออกแบบของ Chatbot แบบอัตโนมัติ

Region
ข้อกำหนดสำคัญ

การถอดเสียง: ไฟล์ข้อความที่แสดงรายการสนทนาระหว่างผู้โทรและเจ้าหน้าที่ การโต้ตอบแต่ละครั้งในการสนทนาสามารถยืดขยายได้หลายบรรทัด
เวลาในการฝึกฝน: เวลาที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์การถอดเสียงและระบุจุดมุ่งหมาย

ตัวอย่างราคา

ตัวอย่างที่ 1

คุณเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับรีเจี้ยนและให้บริการศูนย์ติดต่อเพื่อช่วยลูกค้าในการสอบถามและธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบัญชีธนาคารของพวกเขา คุณต้องการสร้างบอตเพื่อเสริมการให้บริการศูนย์ติดต่อของคุณและปรับปรุงประสิทธิภาพ คุณเลือกบันทึกการถอดเสียงการสนทนาทางโทรศัพท์ของลูกค้าที่จัดการโดยเจ้าหน้าที่ประสิทธิภาพสูงของคุณเป็นข้อมูลป้อนเข้าไปยังตัวออกแบบ Chatbot อัตโนมัติเพื่อสร้างการออกแบบบอตคุณภาพสูง สมมติว่าการสนทนาทางโทรศัพท์ที่จัดการโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงสุดในหนึ่งเดือนสร้างการถอดเสียงได้ 180,000 บรรทัด (สมมติว่าศูนย์การติดต่อของคุณมีเจ้าหน้าที่ 100 คน โดยคุณเลือกให้เจ้าหน้าที่ประสิทธิภาพสูง 10 อันดับแรกแต่ละคนรับสาย 20 สาย/วัน สมมติว่ามีการถอดเสียง 30 บรรทัดต่อการสนทนาทางโทรศัพท์หนึ่งครั้ง คุณจะมี 6,000 บรรทัดต่อวันหรือ 180,000 บรรทัดต่อเดือน) ตัวออกแบบ Chatbot อัตโนมัติใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง (หรือ 300 นาที) ในการวิเคราะห์การถอดเสียงการสนทนาและเปิดเผยการออกแบบ คุณจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับเวลาในการฝึกฝน 300 นาทีที่ 0.50 USD ต่อนาที ซึ่งส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายในการฝึกฝนทั้งหมด 150.00 USD ต่อเดือนสำหรับการถอดเสียง 180,000 บรรทัด

เวลาฝึกฝนทั้งหมด ค่าบริการต่อนาที ค่าบริการทั้งหมด
300 นาที 0.50 USD 150.00 USD

ตัวอย่างที่ 2

คุณเป็นบริษัทประกันภัยที่มีศูนย์ติดต่อที่ให้การสนับสนุนลูกค้าแก่ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ที่พักอาศัย และประกันชีวิต คุณต้องการทำให้การสนทนาเกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์ร่วมกับบอตเป็นไปโดยอัตโนมัติ ซึ่งสามารถช่วยลูกค้าในการทำธุรกรรมต่างๆ ได้ เช่น การชำระเบี้ยประกันภัยและการยื่นคำร้อง คุณใช้การถอดเสียงการสนทนาทางโทรศัพท์ที่มีคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า (CSAT) สูง เพื่อรับรองว่ามีการป้อนข้อมูลคุณภาพสูงไปยังตัวออกแบบ Chatbot อัตโนมัติ สมมติว่าคุณมีการถอดเสียง 600,000 บรรทัดจากการสนทนากับลูกค้าในหนึ่งสัปดาห์ที่มีคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าสูง (สมมติว่าศูนย์ติดต่อที่มีเจ้าหน้าที่ 1,500 คนรับสายทั้งหมด 200,000 ครั้งต่อสัปดาห์ สมมติว่าการสนทนาทางโทรศัพท์ 20,000 สายดังกล่าวได้รับ CSAT 90% ขึ้นไป โดยมี 30 บรรทัดต่อการถอดเสียง ซึ่งจะส่งผลให้มีทั้งหมด 600,000 บรรทัด) ตัวออกแบบ Chatbot อัตโนมัติใช้เวลาประมาณ 17 ชั่วโมง (หรือ 1,000 นาที) ในการวิเคราะห์การถอดเสียงการสนทนาและเปิดเผยการออกแบบ คุณจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับเวลาในการฝึกฝน 1,080 นาทีที่ 0.50 USD ต่อนาที ซึ่งส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายในการฝึกฝนทั้งหมด 540.00 USD สำหรับการถอดเสียงการสนทนา 600,000 บรรทัด

เวลาฝึกฝนทั้งหมด ค่าบริการต่อนาที ค่าบริการทั้งหมด
1,000 นาที 0.50 USD 500.00 USD

ข้อมูลราคาเพิ่มเติม

เครื่องมือคำนวณค่าบริการของ AWS

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับราคา

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ AWS เพื่อรับใบเสนอราคาแบบส่วนบุคคล