AWS Outposts Family

เรียกใช้โครงสร้างพื้นฐานและบริการของ AWS ในองค์กรสำหรับประสบการณ์การใช้งานแบบไฮบริดที่สอดคล้องกันอย่างแท้จริง

ภาพรวมของ AWS Outposts Family

AWS Outposts คือกลุ่มโซลูชันที่มีการจัดการเต็มรูปแบบซึ่งส่งมอบโครงสร้างพื้นฐานและบริการของ AWS ไปยังตำแหน่งที่ตั้งในองค์กรหรือ Edge Location แทบทุกแห่งเพื่อประสบการณ์แบบไฮบริดที่สอดคล้องกันอย่างแท้จริง โซลูชัน Outposts ช่วยให้คุณสามารถขยายและเรียกใช้บริการของ AWS แบบเนทีฟในองค์กรได้ และพร้อมใช้งานในฟอร์มแฟกเตอร์ที่หลากหลาย ตั้งแต่เซิร์ฟเวอร์ Outposts แบบ 1U และ 2U ไปจนถึงตู้แร็ค Outposts แบบ 42U รวมถึงการปรับใช้งานตู้แร็คหลายตัว

เมื่อใช้ AWS Outposts คุณสามารถเรียกใช้บริการของ AWS บางอย่างในระบบและเชื่อมต่อกับบริการต่างๆ ที่มีอยู่ใน AWS Region ในพื้นที่ได้ เรียกใช้แอปพลิเคชันและเวิร์กโหลดในองค์กรโดยใช้บริการ เครื่องมือ และ API ของ AWS ที่คุ้นเคย Outposts รองรับเวิร์กโหลดและอุปกรณ์ที่ต้องการการเข้าถึงระบบในองค์กรโดยมีเวลาแฝงต่ำ การประมวลผลข้อมูลในระบบ ถิ่นที่อยู่ของข้อมูล และการโยกย้ายแอปพลิเคชันด้วยการพึ่งพาซึ่งกันและกันของระบบภายใน 

ประโยชน์

เรียกใช้บริการของ AWS ในองค์กร

ขยายการประมวลผล ระบบเครือข่าย การรักษาความปลอดภัย และบริการอื่นๆ ของ AWS ในองค์กรเพื่อเวลาแฝงต่ำ การประมวลผลข้อมูลในระบบ และความต้องการด้านถิ่นที่อยู่ของข้อมูล

โครงสร้างพื้นฐานที่มีการจัดการเต็มรูปแบบ

ลดเวลา ทรัพยากร ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน และการหยุดทำงานเพื่อการบำรุงรักษาที่จำเป็นในการจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีด้วยประสบการณ์ที่มีการจัดการเต็มรูปแบบ

ประสบการณ์แบบไฮบริดที่สอดคล้องกันอย่างแท้จริง

ใช้โครงสร้างพื้นฐานของฮาร์ดแวร์, API, เครื่องมือ และการควบคุมการจัดการเดียวกันที่มีอยู่ในระบบคลาวด์ เพื่อมอบประสบการณ์การดำเนินงานด้านไอทีและนักพัฒนาที่สอดคล้องกันอย่างแท้จริง 

สมาชิกของ AWS Outposts Family

ตู้แร็ค AWS Outposts


ตู้แร็ค AWS Outposts เป็นฟอร์มแฟกเตอร์แบบ 42U มาตรฐานอุตสาหกรรม ซึ่งมีโครงสร้างพื้นฐาน, บริการ, API และเครื่องมือของ AWS เดียวกันสำหรับศูนย์ข้อมูลหรือพื้นที่วางเซิร์ฟเวอร์แทบทุกแห่ง ตู้แร็ค Outposts มอบการประมวลผล ที่จัดเก็บข้อมูล ฐานข้อมูล และบริการอื่นๆ ของ AWS ในขณะที่ยังช่วยให้คุณเข้าถึงบริการของ AWS ที่มีในรีเจี้ยนได้อย่างเต็มรูปแบบเพื่อประสบการณ์แบบไฮบริดที่สอดคล้องกันอย่างแท้จริง ปรับขนาดจากการปรับใช้งานตู้แร็คเดี่ยวแบบ 42U เป็นตู้แร็คหลายตัวสูงสุดถึง 96 ตัว เพื่อสร้างพูลของความจุในการประมวลผลและที่จัดเก็บข้อมูล

ตู้แร็ค AWS Outposts »

เซิร์ฟเวอร์ AWS Outposts


เซิร์ฟเวอร์ AWS Outposts มาในฟอร์มแฟกเตอร์แบบ 1U หรือ 2U โดยจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน, บริการ, API และเครื่องมือของ AWS แบบเดียวกันไปยังตำแหน่งที่ตั้งในองค์กรและ Edge Location ที่มีพื้นที่จำกัดหรือข้อกำหนดด้านความจุที่น้อยกว่า เช่น ร้านค้าปลีก สำนักงานสาขา สถานที่ตั้งของผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ หรือพื้นที่ภายในโรงงาน เซิร์ฟเวอร์ Outposts ให้บริการประมวลผลและเครือข่ายในระบบ เซิร์ฟเวอร์ AWS Outposts »

การเปรียบเทียบคุณสมบัติ

  ตู้แร็ค AWS Outposts เซิร์ฟเวอร์ AWS Outposts
ฟอร์มแฟกเตอร์ ตู้แร็ค Outposts สูง 80 นิ้ว กว้าง 24 นิ้ว และลึก 48 นิ้ว ภายในมีโฮสต์ สวิตช์ แผงกระจายสายเครือข่าย ชั้นวางอุปกรณ์จ่ายไฟ และแผ่นปิดหน้าตู้ เซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้งกับตู้แร็ค Outposts มีขนาดพอดีกับตู้มาตรฐาน EIA-310 ที่กว้าง 19 นิ้ว เซิร์ฟเวอร์ทรงสูงแบบ 1U ลึก 24 นิ้ว และใช้ตัวประมวลผล AWS Graviton2 เซิร์ฟเวอร์ทรงสูงแบบ 2U ลึก 30 นิ้ว และใช้ตัวประมวลผล Intel Xeon Scalable รุ่นที่ 3
การติดตั้ง AWS นำเสนอตู้แร็ค Outposts ที่ประกอบสมบูรณ์และพร้อมที่จะติดตั้งในตำแหน่งสุดท้าย โดยตู้แร็คได้รับการติดตั้งโดย AWS และคุณเพียงแค่ต้องเสียบปลั๊กไฟและเชื่อมต่อกับเครือข่าย AWS ส่งมอบเซิร์ฟเวอร์ Outposts ให้แก่คุณโดยตรง ซึ่งได้รับการติดตั้งโดยเจ้าหน้าที่ติดตั้งหน้างานหรือโดยผู้จำหน่ายที่เป็นบุคคลภายนอก เมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายของคุณแล้ว AWS จะจัดเตรียมทรัพยากรการประมวลผลและที่จัดเก็บข้อมูลจากระยะไกล
บริการที่รองรับในระบบ

Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), Amazon Elastic Container Service (ECS), Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS), Amazon Elastic Block Store (EBS), Amazon EBS Snapshots, Amazon Simple Storage Service (S3), Amazon Relational Database Service (RDS), Amazon Elasticache, Amazon EMR, Application Load Balancer (ALB), Amazon Route 53 Resolver, CloudEndure และ VMware Cloud ขยาย Amazon Virtual Private Cloud ในองค์กรได้อย่างราบรื่นและเรียกใช้บริการของ AWS บางรายการในระบบบนตู้แร็ค Outposts รวมถึงเชื่อมต่อกับบริการที่หลากหลายใน AWS Region

Amazon EC2, Amazon ECS, AWS IoT Greengrass และ Amazon Sagemaker Edge Manager ขยาย Amazon Virtual Private Cloud ในองค์กรได้อย่างราบรื่นและเรียกใช้บริการของ AWS บางรายการในระบบบนเซิร์ฟเวอร์ Outposts รวมถึงเชื่อมต่อกับบริการที่หลากหลายใน AWS Region
ระบบเครือข่าย

• รวมอุปกรณ์ระบบเครือข่ายแบบรวม

• รองรับเกตเวย์ Local ซึ่งต้องใช้ Border Gateway Protocol (BGP) ผ่านเครือข่ายที่กำหนดเส้นทาง

• ไม่รวมอุปกรณ์ระบบเครือข่ายแบบรวม

• รองรับประสบการณ์การผสานรวมเครือข่ายที่ง่ายขึ้นโดยมอบสถานะชั้นที่ 2 ในระบบ 

กำลังไฟฟ้า

• รองรับการกำหนดค่ากำลังไฟฟ้าสามแบบ ได้แก่ 5 kVA, 10 kVA หรือ 15 kVA การกำหนดค่าของชั้นวางอุปกรณ์จ่ายไฟขึ้นอยู่กับการใช้กำลังไฟฟ้าทั้งหมดของความจุ Outpost

• หน่วยแปลงกำลังไฟฟ้าสำรองแบบรวมศูนย์และระบบกระจายไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ในแผงวงจรด้านหลังที่จัดการโดยตัวเชื่อมต่อแบบไลน์เมต

• ต้องใช้กำลังไฟฟ้า 1-2 kVA

• รองรับตัวเลือกไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) และกระแสตรง (DC) มาตรฐาน 

กรณีการใช้งาน

การประมวลผลที่มีเวลาแฝงต่ำ

มอบประสบการณ์การเล่นเกมคุณภาพสูงสำหรับแอปพลิเคชันแบบโต้ตอบ เช่น เกมแบบผู้เล่นหลายคนแบบเรียลไทม์ ให้แก่ผู้เล่นทั่วโลก เมื่อเซิร์ฟเวอร์ระบบคลาวด์สาธารณะที่ใกล้ที่สุดไม่ใกล้พอที่จะตอบสนองความต้องการที่มีเวลาแฝงในหน่วยมิลลิวินาทีหลักเดียว AWS Outposts สามารถช่วยเรียกใช้แอปพลิเคชันทางธุรกิจในจุดที่คุณต้องการได้สำหรับระบบดำเนินการผลิต (MES), การซื้อขายความถี่สูง หรือการวินิจฉัยทางการแพทย์

ถิ่นที่อยู่ของข้อมูล

บางครั้งข้อมูลจำเป็นต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศ รัฐ หรือเทศบาลต่างๆ ด้วยเหตุผลด้านกฎระเบียบ สัญญา หรือความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งกรณีนี้มักเกิดขึ้นกับบริการทางการเงิน การดูแลสุขภาพ น้ำมันและก๊าซ และอุตสาหกรรมที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวดอื่นๆ เมื่อใช้ AWS Outposts คุณสามารถควบคุมตำแหน่งที่ปริมาณงานทำงานและถิ่นที่อยู่ของข้อมูล ด้วยการเคลื่อนย้ายที่มีความขัดแย้งต่ำระหว่างตำแหน่งที่ตั้งบนระบบคลาวด์และ Edge Location เพื่อปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบได้อย่างง่ายดาย

การโยกย้ายข้อมูลและการปรับให้ทันสมัย

แอปพลิเคชันในองค์กรแบบเดิมมักมีการพึ่งพาระบบที่มีความละเอียดอ่อน ซึ่งทำให้โยกย้ายข้อมูลได้ยาก AWS Outposts ช่วยให้คุณแบ่งกลุ่มการโยกย้ายข้อมูลออกเป็นส่วนที่เล็กลงในองค์กร โดยดูแลการเชื่อมต่อที่ไวต่อเวลาแฝงระหว่างส่วนประกอบต่างๆ ของแอปพลิเคชันจนกว่าคุณจะพร้อมที่จะโยกย้ายข้อมูล

การประมวลผลข้อมูลในเครื่อง

ประมวลผลข้อมูลในระบบสำหรับกรณีการใช้งานต่างๆ เช่น ที่จัดเก็บข้อมูลดิบและการฝึกฝนโมเดลแมชชีนเลิร์นนิ่ง (ML) หรือตั้งค่าสถาปัตยกรรมแบบไฮบริดที่สอดคล้องกันเพื่อประมวลผลชุดข้อมูลในระบบที่โยกย้ายข้อมูลได้ยากด้วยข้อจำกัดด้านต้นทุน ขนาด หรือแบนด์วิดท์ และย้ายข้อมูลไปยังระบบคลาวด์สำหรับเก็บถาวรระยะยาว

ลูกค้า

Web
DISH ทำให้เครือข่ายของตนเป็นแบบอัตโนมัติเพื่อนำการใช้งาน 5G ออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้น
ดูวิดีโอ »
Morningstar
Morningstar กำลังสร้างโครงสร้างพื้นฐานแบบไฮบริดที่มีคอนเทนเนอร์ด้วย AWS Outposts
ดูวิดีโอ »
Philips
Philips กำลังเร่งส่งมอบบริการด้านการดูแลสุขภาพ
ดูวิดีโอ »
FanDuel
FanDuel เป็นบริษัทกีฬาและเกมบนมือถือระดับชั้นนำในสหรัฐอเมริกาที่ให้บริการแพลตฟอร์มรับพนันกีฬาบนมือถือที่ใหญ่ที่สุดในวงการ
ดูวิดีโอ »

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสมาชิกแต่ละรายการของ AWS Outposts Family

พร้อมสร้างหรือยัง
เริ่มต้นใช้งาน AWS Outposts
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อฝ่ายขาย