เครื่องมือ AWS สำหรับ PowerShell จะช่วยให้นักพัฒนาและผู้ดูแลระบบสามารถจัดการบริการและทรัพยากร AWS ในสภาพแวดล้อมการเขียนสคริปต์ PowerShell ได้ คุณสามารถจัดการทรัพยากร AWS ด้วยเครื่องมือ PowerShell เดียวกับที่คุณใช้จัดการสภาพแวดล้อม Windows, Linux และ MacOS ได้แล้ว


การดาวน์โหลดนี้คือแพคเกจ Microsoft Software Installer (MSI) ที่จะติดตั้งส่วนประกอบต่อไปนี้เมื่อคุณเรียกใช้ ตรวจสอบให้มั่นใจว่าคุณผ่านเงื่อนไขเบื้องต้นก่อนที่คุณจะเรียกใช้ Installer

  • คุณสมบัติ Microsoft .NET Framework
  • AWS SDK for .NET
  • เครื่องมือ AWS สำหรับ Windows PowerShell
  • AWS Command Line Interface

การดาวน์โหลดจะทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows เท่านั้น ในการติดตั้ง .NET Core และเครื่องมือ AWS สำหรับ PowerShell Core บนระบบปฏิบัติการที่ไม่ใช่ Windows ให้ทำตามคำแนะนำใน การติดตั้งเครื่องมือ AWS สำหรับ PowerShell Core บน Linux หรือ macOS ในเอกสารประกอบเครื่องมือ AWS สำหรับ PowerShell


เครื่องมือ AWS สำหรับ PowerShell จะช่วยให้คุณสามารถทำการดำเนินการมากมายที่พร้อมใช้งานใน AWS SDK for .NET คุณสามารถใช้งานได้จาก Command Line สำหรับงานด่วน เหมือนกับการควบคุมอินสแตนซ์ Amazon EC2

 

PS C:\> Start-EC2Instance -InstanceIds i-10a64379

ภาษาการเขียนสคริปต์ PowerShell จะช่วยให้คุณสามารถสร้างสคริปต์เพื่อทำการจัดการบริการ AWS โดยอัตโนมัติ ตัวอย่างต่อไปนี้จะวนอยู่ในไดเรกทอรีบันทึกบน EC2 Instance ค้นหาไฟล์ที่มีอายุมากกว่าหนึ่งสัปดาห์ และเก็บถาวรไฟล์ที่มีข้อมูลไปยัง Amazon S3 ก่อนที่จะลบไฟล์บันทึกเก่าออก

 

foreach ($i in Get-ChildItem C:\Logs)
{
if ($i.CreationTime -lt ($(Get-Date).AddDays(-7)))
{
if ($i.Length -gt 0)
{
Write-S3Object -BucketName mylogbucket -Key Logs/$i -File $i.FullName
}
Remove-Item $i.FullName
}
}

สุดท้าย ด้วยการเข้าถึงบริการ AWS โดยตรงจาก PowerShell สคริปต์การจัดการจึงสามารถใช้ประโยชน์จากทุกสิ่งทุกอย่างที่ AWS Cloud มีให้ได้

 

# ตรวจหาข้อผิดพลาดและเรียกใช้ตัวดำเนินการทั้งหมดที่ลงทะเบียนไว้กับหัวข้อ Amazon SNS Publish-SNSMessage -TopicArn arn:aws:sns:us-east-1:365928882516:OperationsError -Subject "Database Backup Failure" -Message "(details...)"


# เผยแพร่แมทริกแบบกำหนดเองไปยังแดชบอร์ด Amazon CloudWatch

$dat = New-Object Amazon.CloudWatch.Model.MetricDatum

$dat.Timestamp = (Get-Date).ToUniversalTime()

$dat.MetricName = "New Posts"

$dat.Unit = "Count"

$dat.Value = $newPostCount

Write-CWMetricData -Namespace "Usage Metrics" -MetricData $dat


หลังจากที่คุณติดตั้งเครื่องมือ AWS สำหรับ PowerShell แล้ว ให้เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อดูข้อมูลเวอร์ชันและรายชื่อบริการ AWS ที่เครื่องมือสำหรับ PowerShell รองรับในปัจจุบัน:

Get-AWSPowerShellVersion -ListServiceVersionInfo

โปรดดูตัวอย่างและอื่นๆ ที่คู่มือผู้ใช้ »

ติดต่อกับนักพัฒนาคนอื่นได้ที่ฟอรัมชุมชน PowerShell »

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Windows ด้วย AWS ในWindows & .NET Developer Center »

เรียนรู้รายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือ PowerShell ล่าสุดที่บันทึกย่อประจำรุ่น »