Amazon Quantum Ledger Database

เก็บรักษาข้อมูลบันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้และตรวจสอบการเข้ารหัสได้

ติดตามและเก็บรักษาประวัติลำดับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแอปพลิเคชันทั้งหมดโดยใช้บันทึกที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้และโปร่งใส

เชื่อมั่นในความสมบูรณ์ของข้อมูล การตรวจสอบการเข้ารหัสในตัวช่วยให้บุคคลภายนอกสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้

สร้างระบบที่ถูกต้องซึ่งขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์ด้วยธุรกรรม QLDB ACID และรองรับการสตรีมแบบเรียลไทม์ไปยัง Amazon Kinesis

เริ่มต้นเพียงเล็กน้อยและจ่ายเฉพาะสิ่งที่คุณใช้กับสถาปัตยกรรมแบบไร้เซิร์ฟเวอร์ที่มีการจัดเก็บอัตโนมัติและการปรับขนาดทรัพยากร

วิธีทำงาน

Amazon Quantum Ledger Database (Amazon QLDB) เป็นฐานข้อมูลแบบบัญชีแยกประเภทที่มีการจัดการเต็มรูปแบบซึ่งมีข้อมูลบันทึกธุรกรรมที่โปร่งใส เปลี่ยนแปลงไม่ได้ และตรวจสอบได้โดยใช้การเข้ารหัส

กรณีการใช้งาน

จัดเก็บธุรกรรมทางการเงิน

สร้างบันทึกธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดที่ถูกต้องครบถ้วน เช่น ธุรกรรมเครดิตและเดบิต

กระทบยอดระบบซัพพลายเชน

บันทึกประวัติธุรกรรมแต่ละรายการและแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ผลิต กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่จัดส่ง กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่จัดเก็บ และกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ขายทั้งหมดจากโรงงานไปยังร้านค้า

เก็บรักษาประวัติการเคลม

ติดตามการเคลมตลอดอายุการใช้งาน และตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลด้วยการเข้ารหัส เพื่อให้แอปพลิเคชันมีความยืดหยุ่นต่อข้อผิดพลาดในการป้อนข้อมูลและการจัดการดูแล

รวมศูนย์บันทึกดิจิทัล

ปรับใช้แอปพลิเคชันบันทึกระบบเพื่อสร้างบันทึกแบบรวมศูนย์ที่สมบูรณ์เกี่ยวกับรายละเอียดพนักงานต่างๆ เช่น เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการ

วิธีเริ่มต้นใช้งาน

ดูวิธีการทำงานของ Amazon QLDB

สร้างและสนับสนุนแอปพลิเคชันบัญชีแยกประเภทของคุณด้วยบริการที่มีการจัดการเต็มรูปแบบ

สำรวจคุณสมบัติของ Amazon QLDB »

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา


จ่ายเฉพาะส่วนที่คุณใช้งานเท่านั้นโดยไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำหรือบริการที่กำหนด

ดูตัวเลือกราคา »

เริ่มต้นจากการฝึกอบรม


รับการสนับสนุนที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม ตั้งแต่การพัฒนาไปจนถึงโปรแกรมระดับองค์กร

สำรวจตัวเลือกการสนับสนุน »

สำรวจ AWS เพิ่มเติม