ตามค่าเริ่มต้น Amazon RDS จะสร้างและบันทึกการสํารองข้อมูลอัตโนมัติของอินสแตนซ์ DB ของคุณอย่างปลอดภัยใน Amazon S3 ตามระยะเวลาการเก็บรักษาที่ผู้ใช้กําหนด นอกจากนี้คุณสามารถสร้างสแน็ปช็อต ซึ่งเป็นการสำรองข้อมูลอินสแตนซ์ของคุณที่เริ่มต้นโดยผู้ใช้ ซึ่งจะเก็บไว้จนกว่าคุณจะลบออกอย่างถาวร

คุณสามารถสร้างอินสแตนซ์ใหม่จากสแน็ปช็อตฐานข้อมูลได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการ แม้ว่าสแน็ปช็อตฐานข้อมูลจะทำหน้าที่เป็นการสำรองข้อมูลเต็มรูปแบบ แต่จะมีการเรียกเก็บเงินเฉพาะการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น

เริ่มต้นใช้งาน AWS ฟรี

สร้างบัญชีฟรี

AWS Free Tier ประกอบด้วยอินสแตนซ์ Micro DB 750 ชม. สำหรับทุกเดือนเป็นเวลา 1 ปี พื้นที่เก็บข้อมูล 20 GB และพื้นที่สำรองข้อมูล 20 GB ที่มี Amazon Relational Database Service (RDS)

ดูรายละเอียดของ AWS Free Tier »

คุณสมบัติการสํารองข้อมูลอัตโนมัติของ Amazon RDS จะสํารองข้อมูลฐานข้อมูลและข้อมูลบันทึกธุรกรรมของคุณตามค่าเริ่มต้น Amazon RDS จะสร้างสแน็ปช็อตความจุพื้นที่จัดเก็บของอินสแตนซ์ DB ของคุณโดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นการสำรองข้อมูลอินสแตนซ์ DB ทั้งหมด ไม่ใช่แค่ฐานข้อมูลแต่ละรายการเท่านั้น  

การสํารองข้อมูลนี้เกิดขึ้นในช่วง 30 นาทีที่ผู้ใช้กําหนดไว้ในแต่ละวัน ซึ่งเรียกว่าหน้าต่างสํารองข้อมูล การสํารองข้อมูลอัตโนมัติจะถูกเก็บไว้ตามจํานวนวันที่กําหนดไว้ (เรียกว่าระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลสํารอง) คุณสามารถกำหนดระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลสำรองอัตโนมัติได้สูงสุดถึง 35 วัน

คุณสามารถกู้คืนอินสแตนซ์ DB ของคุณไปยังเวลาที่กําหนดในช่วงระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลสํารอง โดยสร้างอินสแตนซ์ DB ใหม่ หากต้องการกู้คืนอินสแตนซ์ฐานข้อมูล คุณสามารถใช้คอนโซล AWS หรือ Command Line Interface

หากต้องการกําหนดเวลากู้คืนล่าสุดสําหรับอินสแตนซ์ DB ให้ใช้คอนโซล AWS หรือ Command Line Interface เพื่อดูค่าที่ส่งกลับในฟิลด์ LatestRestorableTime สําหรับอินสแตนซ์ DB โดยทั่วไปเวลาในการกู้คืนล่าสุดสําหรับอินสแตนซ์ DB คือภายใน 5 นาทีของเวลาปัจจุบัน  

สแน็ปช็อตฐานข้อมูลคือการสำรองข้อมูลที่เริ่มต้นโดยผู้ใช้สำหรับอินสแตนซ์ของคุณที่จัดเก็บไว้ใน Amazon S3 ซึ่งจะถูกเก็บไว้จนกว่าคุณจะลบออกอย่างถาวร คุณสามารถสร้างอินสแตนซ์ใหม่จากสแน็ปช็อตฐานข้อมูลได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการ แม้ว่าสแน็ปช็อตฐานข้อมูลจะทำหน้าที่เป็นการสำรองข้อมูลเต็มรูปแบบ แต่จะมีการเรียกเก็บเงินเฉพาะการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น

ด้วย Amazon RDS คุณสามารถคัดลอกสแน็ปช็อต DB และสแน็ปช็อตคลัสเตอร์ DB ได้ คุณสามารถคัดลอกสแน็ปช็อตโดยอัตโนมัติหรือทำด้วยตนเองได้ หลังจากที่คุณคัดลอกสแน็ปช็อตแล้ว สําเนาจะเป็นสแน็ปช็อตแบบทำด้วยตนเอง คุณสามารถคัดลอกสแน็ปช็อตภายใน AWS Region เดียวกัน คุณสามารถคัดลอกสแน็ปช็อตข้าม AWS Region และคุณสามารถคัดลอกสแน็ปช็อตข้ามบัญชี AWS ได้

เมื่อใช้ Amazon RDS คุณสามารถแชร์สแน็ปช็อต DB แบบทำด้วยตนเอง หรือสแน็ปช็อตคลัสเตอร์ DB กับบัญชี AWS อื่นๆ ได้ การแชร์สแน็ปช็อต DB แบบทำต้วยตนเอง หรือสแน็ปช็อตคลัสเตอร์ DB ไม่ว่าจะเข้ารหัสหรือไม่เข้ารหัส ช่วยให้บัญชี AWS ที่ได้รับอนุญาตสามารถคัดลอกสแน็ปช็อตได้

การแชร์สแน็ปช็อต DB แบบทำด้วยตนเองที่ไม่ได้เข้ารหัสช่วยให้บัญชี AWS ที่ได้รับอนุญาตสามารถกู้คืนอินสแตนซ์ DB ได้โดยตรงจากสแน็ปช็อต แทนที่จะคัดลอกและกู้คืนจากสแนปช็อตนั้น สิ่งนี้ไม่รองรับสแน็ปช็อต DB แบบทำด้วยตนเองที่เข้ารหัส

การแชร์สแน็ปช็อตคลัสเตอร์ DB แบบทำด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเข้ารหัสหรือไม่เข้ารหัส ช่วยให้บัญชี AWS ที่ได้รับอนุญาตสามารถกู้คืนคลัสเตอร์ DB ได้โดยตรงจากสแน็ปช็อต แทนที่จะคัดลอกและกู้คืนจากสแนปช็อตนั้น