S3 Access Points ใช้งานอย่างไร

Access Points S3 แต่ละจุดจะมีการตั้งค่าตามนโยบายการเข้าถึงของแต่ละกรณีการใช้งานหรือแอปพลิเคชัน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างจุดเข้าถึงของบัคเก็ต S3 ที่อนุญาตให้กลุ่มผู้ใช้หรือแอปพลิเคชันสามารถเข้าถึงที่จัดเก็บข้อมูลดิบได้ Access Point สามารถรองรับผู้ใช้หรือแอปพลิเคชันรายการเดียว หรือกลุ่มผู้ใช้หรือแอปพลิเคชันภายในและข้ามบัญชีต่างๆ ได้ ทำให้จุดเข้าถึงแต่ละจุดมีการจัดการที่ไม่เหมือนกันได้

จุดเข้าถึงทุกจุดเชื่อมโยงเข้ากับบัคเก็ตเดี่ยว และมีการควบคุมจุดเริ่มต้นของเครือข่าย และการควบคุม Block Public Access ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างจุดเข้าถึงที่มีการควบคุมจุดเริ่มต้นของเครือข่ายที่อนุญาตให้มีการเข้าถึงพื้นที่จัดเก็บได้จาก Virtual Private Cloud ของคุณเท่านั้น ซึ่งเป็นส่วนแยกเชิงตรรกะของ AWS Cloud และคุณยังสามารถสร้างจุดเข้าถึงด้วยนโยบายจุดเข้าถึงที่มีการกำหนดค่าให้เข้าถึงได้เฉพาะอ็อบเจ็กต์ที่มีคำนำหน้าที่กำหนดหรืออ็อบเจกต์ที่มีแท็กเฉพาะเท่านั้น หากคุณต้องการให้สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของคุณจากสาธารณะโดยใช้จุดเข้าถึง คุณต้องปิด Block Public Access ที่ระดับบัคเก็ต บัคเก็ตใหม่ทั้งหมดมีการเปิด Block Public Access ไว้เป็นค่าเริ่มต้น

คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลในบัคเก็ตที่แชร์ผ่านจุดเข้าถึงด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งจากสองวิธีนี้ได้ สำหรับการดำเนินการอ็อบเจ็กต์ S3 คุณสามารถใช้จุดเข้าถึง ARN แทนชื่อบัคเก็ตได้ สำหรับคำขอที่ต้องใช้ชื่อบัคเก็ตในรูปแบบชื่อบัคเก็ต S3 มาตรฐาน คุณสามารถใช้นามแฝงของจุดเข้าถึงแทนได้ ระบบจะสร้างนามแฝงของ S3 Access Points โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้แทนกันได้กับชื่อบัคเก็ต S3 ทุกที่ที่คุณใช้ชื่อบัคเก็ตสำหรับการเข้าถึงข้อมูล ทุกครั้งที่คุณสร้างจุดเข้าถึงสำหรับบัคเก็ต S3 จะสร้างนามแฝงของ Access Point ใหม่โดยอัตโนมัติ สำหรับชุดการดำเนินงานที่เข้ากันได้และบริการของ AWS ทั้งหมด โปรดไปที่เอกสารประกอบ S3

เวลาที่ควรใช้ S3 Access Points

S3 Access Points ลดความซับซ้อนของวิธีการจัดการการเข้าถึงข้อมูลสำหรับแอปพลิเคชันของคุณที่กำหนดให้กับชุดข้อมูลที่แชร์ใน S3 คุณไม่ต้องจัดการนโยบายบัคเก็ตที่ซับซ้อนเดียวซึ่งมีกฎการอนุญาตมากมายหลายร้อยข้อ ที่ต้องเขียน อ่าน ติดตาม และตรวจสอบอีกต่อไป S3 Access Points จะช่วยให้คุณสามารถสร้างจุดเชื่อมต่อเฉพาะแอปพลิเคชันได้ ซึ่งจะมีการอนุญาตให้เข้าถึงชุดข้อมูลที่แชร์โดยมีนโยบายที่ปรับให้เหมาะกับแอปพลิเคชันนั้นๆ

  • ชุดข้อมูลที่แชร์ขนาดใหญ่: การใช้ Access Points จะทำให้คุณจัดแบ่งนโยบายบัคเก็ตขนาดใหญ่หนึ่งนโยบายออกเป็นนโยบายจุดเข้าถึงย่อยๆ สำหรับแต่ละแอปพลิเคชันที่ต้องการเข้าถึงชุดข้อมูลที่แชร์ได้ และช่วยทำให้เป็นเรื่องง่ายขึ้นหากต้องการสร้างนโยบายการเข้าถึงที่เหมาะกับแอปพลิเคชัน ทั้งยังไม่ต้องกังวลกับการที่แอปพลิเคชันอื่นๆ ภายในชุดข้อมูลที่แชร์ต้องประสบปัญหารบกวน
  • คัดลอกข้อมูลได้อย่างปลอดภัย: คัดลอกข้อมูลได้อย่างปลอดภัยด้วยความเร็วสูงระหว่าง Access Points ในรีเจี้ยนเดียวกันโดยใช้ S3 Copy API ที่ใช้เครือข่ายภายในของ AWS และ VPC
  • จำกัดการเข้าถึง VPC: S3 Access Point สามารถจำกัดการเข้าถึงพื้นที่จัดเก็บ S3 ทั้งหมดจาก Virtual Private Cloud (VPC) ได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างนโยบายการควบคุมการบริการ (SCP) และกำหนดให้จุดเชื่อมต่อทั้งหมดถูกจำกัดไว้ที่ Virtual Private Cloud (VPC) และสร้างไฟร์วอลล์ให้กับข้อมูลของคุณภายในเครือข่ายส่วนตัวของคุณได้อีกด้วย
  • ทดสอบนโยบายการเข้าถึงใหม่: การใช้จุดเข้าถึงจะช่วยให้คุณสามารถทดสอบนโยบายควบคุมการเข้าถึงใหม่ได้อย่างง่ายดายก่อนที่จะย้ายแอปพลิเคชันไปยังจุดเชื่อมต่อหรือคัดลอกนโยบายไปยังจุดเชื่อมต่ออื่นๆ ที่มีอยู่แล้ว
  • จำกัดการเข้าถึง ID บัญชีเฉพาะ: จุดเข้าถึง S3 จะช่วยให้คุณสามารถระบุนโยบายตำแหน่งข้อมูล VPC ที่อนุญาตการเข้าถึงเฉพาะจุดเชื่อมต่อ (และบัคเก็ต) ที่ ID บัญชีเฉพาะเป็นเจ้าของ สิ่งนี้ช่วยให้การสร้างนโยบายการเข้าถึงซึ่งอนุญาตการเข้าถึงบัคเก็ตในบัญชีเดียวกันในขณะที่ปฏิเสธการเข้าถึง S3 อื่นๆ ผ่านทางตำแหน่งข้อมูล VPC เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น
  • การป้อนชื่อเฉพาะ: S3 Access points ช่วยให้คุณระบุชื่อเฉพาะของแต่ละบัญชีและภูมิภาคได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างจุดเข้าถึงเพื่อ “การทดสอบ” ของทุกบัญชีและภูมิภาคได้

ไม่ว่าจะเป็นการสร้างจุดเข้าถึงสำหรับการนำเข้าข้อมูล การแปลง การเข้าถึงแบบอ่านอย่างจำกัด หรือการเข้าถึงแบบไม่จำกัด การใช้ S3 Access Points จะลดความยุ่งยากในการสร้าง การแชร์ และการรักษาการเข้าถึงข้อมูลในบัคเก็ต S3 ที่แชร์ของคุณ

AWS Data Exchange ใช้ S3 Access Point อย่างไร

AWS Data Exchange สำหรับ Amazon S3 เร่งเวลาในการทำความเข้าใจด้วยการเข้าถึงข้อมูล Amazon S3 ของผู้ให้บริการข้อมูลโดยตรง AWS Data Exchange สำหรับ Amazon S3 ช่วยให้คุณสามารถค้นหา สมัครรับข้อมูล และใช้ไฟล์ข้อมูลของบริษัทอื่นได้อย่างง่ายดายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนการจัดเก็บ จัดการสิทธิ์ใช้งานข้อมูลที่ง่ายขึ้น และอื่นๆ อีกมากมาย 

เมื่อสมัครรับข้อมูลแล้ว คุณจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงบัคเก็ต S3 ของผู้ให้บริการโดยอัตโนมัติผ่านจุดเข้าใช้งาน S3 เฉพาะที่จัดการโดย AWS Data Exchange คุณสามารถใช้นามแฝง S3 Access Point เพื่อวิเคราะห์ไฟล์ที่แชร์ได้อย่างง่ายดายด้วยบริการของ AWS เช่น Amazon Athena, Amazon SageMaker Feature Store และ Amazon EMR โดยไม่จำเป็นต้องสร้างหรือจัดการสำเนาข้อมูล 

ไปที่หน้าผลิตภัณฑ์ AWS Data Exchange สำหรับ Amazon S3 เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

การเริ่มต้นใช้งาน S3 Access Points

คุณสามารถเริ่มสร้างจุดเข้าถึงได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมบนบัคเก็ตของคุณได้ทั้งบัคเก็ตใหม่และเก่า โดยใช้ AWS Management Console, AWS Command Line Interface (CLI), Application Programming Interface (API) และ AWS Software Development Kit (SDK) คุณสามารถเพิ่ม ดู และลบจุดเข้าถึงได้อย่างง่ายดายรวมทั้งแก้ไขนโยบายจุดเข้าถึงผ่านคอนโซล S3 และ CLI คุณสามารถกำหนดนโยบายจุดเข้าถึงได้เหมือนกับนโยบายบัคเก็ต โดยใช้กฎ IAM เพื่อจัดการระบบอนุญาต

คุณจะสามารถใช้เทมเพลต CloudFormation เพื่อเริ่มต้นการใช้งานจุดเข้าถึงได้ คุณสามารถควบคุมและตรวจสอบการทำงานของจุดเข้าถึงได้ เช่น "สร้างจุดเข้าถึง" และ "ลบจุดเข้าถึง" โดยใช้บันทึก AWS CloudTrail คุณสามารถควบคุมการใช้จุดเข้าถึงได้โดยใช้การสนับสนุน AWS Organizations สำหรับ AWS SCP ได้

ไปที่เอกสารประกอบ S3 Access Points เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Amazon S3

พื้นที่จัดเก็บที่สร้างขึ้นเพื่อจัดเก็บข้อมูลที่ต้องการได้จากทุกที่

เรียนรู้เพิ่มเติม 
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
เริ่มต้นสร้างใน Console

เริ่มต้นสร้างด้วย Amazon S3 ใน AWS Management Console

ลงชื่อเข้าใช้