15/08/2017 8:00 น. PDT

ทีมความปลอดภัยของ Xen เผยแพร่การให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัยของ Xen 226-230 เกี่ยวกับไฮเปอร์ไวเซอร์ Xen ข้อมูลและอินสแตนซ์ของลูกค้า AWS จะไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ และลูกค้าไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ