12/09/2017 05:00 น. PDT

ทีมความปลอดภัยของ Xen เผยแพร่การให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัย 231-234 เกี่ยวกับไฮเปอร์ไวเซอร์ Xen ข้อมูลและอินสแตนซ์ของลูกค้า AWS จะไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ และลูกค้าไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ