คุณกำลังดูเวอร์ชันก่อนหน้าของกระดานข่าวความปลอดภัย หากต้องการดูเวอร์ชันล่าสุด โปรดไปที่ "การอัปเดตของ Linux Kernel เพื่อจัดการกับ SegmentSmack และ FragmentSmack"

6 สิงหาคม 2018 13:00 น. เวลาตามฤดูกาลของแปซิฟิก

ตัวระบุ CVE: CVE-2018-5390

AWS ตระหนักถึงปัญหาด้านการรักษาความปลอดภัยที่เปิดเผยเมื่อไม่นานมานี้ประการหนึ่ง มักเรียกโดยทั่วไปว่า SegmentSmack ซึ่งส่งผลต่อระบบย่อยการประมวลผล TCP และ IP ของระบบปฏิบัติการที่ได้รับความนิยมต่างๆ รวมถึง Linux

บริการของ AWS ปฏิบัติการได้เป็นปกติ เราจะโพสต์การอัปเดตเพิ่มเติมหากมี หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ https://www.kb.cert.org/vuls/id/962459