5 ธันวาคม 2018 12:00 น. ตามเวลามาตรฐานแปซิฟิก

AWS ตระหนักถึงปัญหาด้านการรักษาความปลอดภัยล่าสุดภายใน Kubernetes ซึ่งกำหนดให้กับตัวระบุ CVE คือCVE-2018-1002105 Amazon Elastic Container Service for Kubernetes (EKS) จะจัดการ Control Plane ของ Kubernetes ในนามของลูกค้า เราแพทช์ Fleet ของ Amazon EKS เรียบร้อยแล้ว คลัสเตอร์ Amazon EKS Kubernetes ทั้งหมดเรียกใช้เวอร์ชันของ Kubernetes ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ ไม่จำเป็นต้องมีการดำเนินการจากลูกค้าเพื่อรับการอัปเดตเหล่านี้