28 มีนาคม 2019 10:00 น. เวลา PDT

AWS ทราบถึงปัญหาด้านความปลอดภัยที่เพิ่งตรวจพบใน Kubernetes (CVE-2019-1002101 และ CVE-2019-9946) ลูกค้าไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ยกเว้นบริการของ AWS ที่แสดงอยู่ด้านล่างนี้

Amazon Elastic Container Service for Kubernetes (EKS)

Kubernetes Control Plane ที่มีการจัดการของ Amazon EKS ไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาด้านความปลอดภัยดังกล่าว AMI ที่ปรับให้เหมาะสมกับ Amazon EKS ที่อัปเดตใช้งานได้แล้ว ลูกค้าควรจะแทนที่โหนดผู้ปฏิบัติงานที่มีอยู่ด้วย AMI เวอร์ชันใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น สามารถดูคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีอัปเดตโหนดผู้ปฏิบัติงานได้ในเอกสารประกอบ EKS นอกจากนี้ ลูกค้ายังควรอัปเดตไบนารี kubectl ของตนเป็นเวอร์ชันล่าสุด สามารถดูคำแนะนำเกี่ยวกับการอัปเดตไบนารี kubectl ได้ในเอกสารประกอบ EKS