วันที่เผยแพร่ครั้งแรก: 22/09/2020 8.45 น. PST

ตัวระบุ CVE: CVE-2020-25604

AWS รับทราบถึงการให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัยของ Xen 336 ที่เผยแพร่โดยทีมรักษาความปลอดภัยของ Xen ในวันที่ 22 กันยายน 2020 อินสแตนซ์ที่ใช้ Nitro จะไม่ได้รับผลกระทบ ในบางสถานการณ์ที่เกิดได้น้อยมาก บุคคลทั่วไปอาจทำให้โฮสต์ Xen ต้องรีบูตได้ ทั้งนี้ จะไม่เป็นอันตรายต่อการรักษาความลับหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลลูกค้า และลูกค้าไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เรากำลังอัปเดตฟลีต และจะอัปเดตกระดานข่าวความปลอดภัยนี้เมื่อเสร็จสมบูรณ์