วันที่เผยแพร่ครั้งแรก: 22/09/2020 8.45 น. PST

ตัวระบุ CVE: CVE-2020-25595

AWS รับทราบถึงการให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัยของ Xen 337 ที่เผยแพร่โดยทีมรักษาความปลอดภัยของ Xen ในวันที่ 22 กันยายน 2020 อินสแตนซ์ที่ใช้ Nitro จะไม่ได้รับผลกระทบ ปัญหาขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ PCI ที่ส่งผ่านไปยังอินสแตนซ์ของลูกค้าที่เปิดเผยลักษณะการทำงานนอกข้อมูลจำเพาะของอุปกรณ์ PCI EC2 ไม่ได้ใช้อุปกรณ์ดังกล่าว และลูกค้าไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ