วันที่เผยแพร่: 08/08/2023 เวลา 13.00 น. ตามเวลา PDT

AWS ตระหนักถึง CVE-2022-40982 หรือที่เรียกว่า "Gather Data Sampling" (GDS) หรือ "Downfall" ข้อมูลและอินสแตนซ์ของลูกค้า AWS ไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ และลูกค้าไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ AWS ได้ออกแบบและปรับใช้โครงสร้างพื้นฐานพร้อมการป้องกันปัญหาในระดับนี้ อินสแตนซ์ Amazon EC2 รวมถึง Lambda, Fargate และบริการประมวลผลและคอนเทนเนอร์อื่นๆ ที่จัดการโดย AWS จะปกป้องข้อมูลของลูกค้าจาก GDS ผ่านการลดทางไมโครโค้ดและซอฟต์แวร์

สามารถแจ้งคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยให้เราทราบได้ทาง aws-security@amazon.com