17/12/2015 - 6:40 น. เวลามาตรฐานแปซิฟิก

ทีมความปลอดภัยของ Xen ได้เผยแพร่คำปรึกษาด้านความปลอดภัยของ Xen 155, 157, 164, 165 และ 166. เราได้ประเมินคำปรึกษาเหล่านี้และดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีลูกค้าคนใดได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว ลูกค้าไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ