22 กันยายน 2010

ช่องโหว่ได้รับการตรวจพบโดยเกี่ยวข้องกับวิธีการที่ตัวอย่างโค้ดสำหรับ Amazon Simple Pay และ Amazon Flexible Payment Service จัดการการยืนยันความถูกต้องของลายมือชื่อฝั่งแอปพลิเคชัน หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงขั้นตอนการบรรเทาปัญหา โดยไปที่ศูนย์ความปลอดภัย Amazon Payments