11/11/2016 14:30 น. เวลาปรับฤดูกาลของแปซิฟิก

เราได้ตรวจสอบ Amazon RDS ถึงผลกระทบจากกรณีปัญหาที่ระบุไว้ใน CVE-2016-6663 และ CVE-2016-6664 เราพิจารณาแล้วว่าทรัพยากรของลูกค้า AWS จะไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้