13 กรกฎาคม 2010

ผู้ใช้ Gmail บางรายสังเกตว่าบัญชี Gmail ของตนถูกเข้าถึงโดยระบบซึ่งมีหมายเลข IP ที่แปลงเป็นบล็อกหมายเลข IP ที่ใช้โดย Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Amazon Web Services (AWS) ได้ตรวจสอบข้อร้องเรียนดังกล่าว และพบว่ากรณีเกิดกับผู้ใช้ที่อนุญาตให้บุคคลที่สามเข้าถึงบัญชี Gmail ของตนโดยไม่รู้ตัว ตัวอย่างโดยทั่วไป: ผู้ใช้ลงทะเบียนกับเว็บไซต์เครือข่ายสังคมที่เสนอทางเลือกให้นำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อจากบัญชี Gmail ของผู้ใช้ หากผู้ใช้ให้ข้อมูลบัญชี Gmail ของตน เว็บไซต์เครือข่ายสังคมซึ่งโฮสต์อยู่บน Amazon EC2 จะล็อกอินเข้าบัญชี Gmail ของผู้ใช้เพื่อดึงข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อของผู้ใช้ หมายเลข IP ที่ Amazon EC2 กำหนดให้เว็บไซต์เครือข่ายสังคมจะถูกบันทึกโดย Gmail เว็บไซต์เครือข่ายสังคมอาจทำเช่นนี้เป็นประจำเพื่อปรับปรุงรายชื่อผู้ติดต่อเครือข่ายสังคมของผู้ใช้ให้เป็นปัจจุบัน Gmail บันทึกหมายเลข IP ที่ Amazon EC2 กำหนดให้เว็บไซต์เครือข่ายสังคมเนื่องจากเว็บไซต์เข้าถึงบัญชี Gmail ของผู้ใช้อย่างต่อเนื่อง

ผู้ใช้ควรตระหนักว่าการให้ข้อมูลบัญชีของตนแก่บุคคลที่สามมีความเสี่ยง และควรพิจารณาให้รอบคอบก่อนทำเช่นนั้น