8 เมษายน 2014

Elastic Load Balancing: เรายืนยันได้ว่าทุกโหลดบาลานเซอร์ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาซึ่งระบุใน CVE-2014-0160 ได้รับการอัปเดตในทุกเขตแล้วในตอนนี้ หากคุณตัดการเชื่อมต่อกับ SSL ของคุณบน Elastic Load Balancer คุณจะไม่เสี่ยงติดบั๊ก Heartbleed อีกต่อไป เราแนะนำให้คุณสลับเปลี่ยนใบรับรอง SSL โดยใช้ข้อมูลที่ระบุไว้ในเอกสาร Elastic Load Balancing เพื่อเป็นมาตรการป้องกันเพิ่มเติม: http://docs.aws.amazon.com/ElasticLoadBalancing/latest/DeveloperGuide/US_UpdatingLoadBalancerSSL.html