9/3/2016 - 12:20 น. เวลามาตรฐานแปซิฟิก

 

ปัญหาที่อธิบายในการให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัยของ ISC BIND (CVE-2016-1285 / CVE-2016-1286 / CVE-2016-2088) ที่โพสต์ไว้ใน CVE-2016-1285, CVE-2016-1286 และ CVE-2016-2088 ไม่มีผลกระทบต่อบริการของ AWS