2/9/2015 - 12:30 น. เวลามาตรฐานแปซิฟิก

 

ปัญหาที่อธิบายในการให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัยของ ISC BIND (CVE-2015-5986 / CVE-2015-5722) ที่โพสต์ไว้ใน https://kb.isc.org/article/AA-00913/74/BIND-9-Security-Vulnerability-Matrix.html ไม่มีผลกระทบต่อบริการของ AWS