28/7/2015 - 15:00 น. เวลามาตรฐานแปซิฟิก

ปัญหาที่อธิบายในการให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัยของ ISC BIND (CVE-2015-5477) ที่โพสต์ไว้ใน https://kb.isc.org/article/AA-01272/0 ไม่มีผลกระทบต่อบริการของ AWS

ทีม Amazon Linux AMI ได้อัปเดต BIND เพื่อรวมการแก้ไขสำหรับปัญหานี้แล้ว โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://alas.aws.amazon.com/ALAS-2015-573.html