9/7/2015 - 13.15 น. เวลามาตรฐานแปซิฟิก - อัปเดต

ทีม Amazon Linux AMI ได้อัปเดต OpenSSL เพื่อรวมการแก้ไขสำหรับปัญหานี้แล้ว โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://alas.aws.amazon.com/ALAS-2015-564.html

 

------------------------------------------------------------------------------

 

9/7/2015 - 7.30 น. เวลามาตรฐานแปซิฟิก

ปัญหาที่ระบุไว้ในการให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัยของ OpenSSL (CVE-2015-1793) ซึ่งโพสต์ไว้ที่ https://www.openssl.org/news/vulnerabilities.html ไม่ส่งผลกระทบต่อบริการของ AWS

ทีม Amazon Linux AMI อยู่ในระหว่างขั้นตอนการติดตั้งใช้แพ็กเกจ OpenSSL ไปยังพื้นที่จัดเก็บ

เราจะอัปเดตรายละเอียดในกระดานข่าวนี้เมื่อการอัปเดตไปยัง Amazon Linux AMI เสร็จสมบูรณ์แล้ว