19/03/2015 - 12:00 น. PDT - อัปเดต

 

สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับ Amazon Linux AMI โดยเฉพาะได้ที่นี่: https://forums.aws.amazon.com/thread.jspa?threadID=173975

 

----------------------------------------------------------

 

 

19/03/2015 - 7:30 น. PDT


ปัญหาที่ระบุไว้ในการให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัยของ OpenSSL ซึ่งโพสต์ไว้ที่ https://www.openssl.org/news/secadv_20150319.txt ไม่ส่งผลกระทบต่อบริการของ AWS หรือบริการของเรามีการบรรเทาปัญหาไว้พร้อม