29/1/2015 17:10 น. เวลามาตรฐานแปซิฟิก - อัปเดต

 

Amazon Relational Database Service (RDS)

MySQL 5.5 และ 5.6: Amazon RDS เปิดให้เวอร์ชันรอง MySQL 5.5.40b, 5.6.19b และ 5.6.21b พร้อมใช้งานแล้ว เวอร์ชันเหล่านี้มีการแก้ไขปัญหาการรักษาความปลอดภัยที่สำคัญซึ่งระบุไว้ในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแพทช์สำคัญของ Oracle (http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpujan2015-1972971.html) และเราขอแนะนำให้ลูกค้าอัปเกรดอินสแตนซ์ของตนเป็นเวอร์ชันที่อัปเดตแล้ว

MySQL 5.1: ดังที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ Oracle ไม่มีแพตช์สำหรับ MySQL 5.1 อีกต่อไป เราขอแนะนำให้ลูกค้าที่เรียกใช้ MySQL 5.1 ให้อัปเกรดเวอร์ชันหลักเป็นเวอร์ชันล่าสุด คือ MySQL 5.5 หรือ 5.6 หลังจากทดสอบความเข้ากันได้ของแอปพลิเคชันแล้ว เพื่อให้ลูกค้ามีเวลามากขึ้นในการทดสอบความเข้ากันได้และการอัปเกรดเวอร์ชันหลัก เรายังเผยแพร่เวอร์ชันรองใหม่ หรือ 5.1.73b ซึ่งมีการแก้ไขปัญหาด้านการรักษาความปลอดภัยที่สำคัญด้วย เราขอแนะนำให้ลูกค้าที่ต้องการเวลาเพิ่มในการอัปเกรดเวอร์ชันหลักให้อัปเกรดอินสแตนซ์เป็นเวอร์ชัน 5.1.73b

หมายเหตุ: เมื่ออัปเดตเวอร์ชันดังกล่าว อินสแตนซ์ฐานข้อมูลของคุณ (ไม่ว่าจะเป็น AZ เดียวหรือหลาย AZ) จะเข้าสู่การรีบูตและไม่พร้อมใช้งานเพียงไม่กี่นาที สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการอัปเกรดอินสแตนซ์ฐานข้อมูลของคุณ โปรดไปที่: http://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_UpgradeInstance.html

 

---------------------------------------------------------------------------

21/1/2015 13:30 น. เวลามาตรฐานแปซิฟิก - อัปเดต

เราตรวจสอบการอัปเดตแพตช์สำคัญของ Oracle แล้ว บริการของเราไม่ได้รับผลกระทบ ยกเว้นตามที่หมายเหตุไว้ด้านล่าง

Amazon Relational Database Service (RDS)

MySQL 5.5 และ 5.6: อินสแตนซ์ฐานข้อมูล Amazon RDS for MySQL ทั้งหมดต้องอัปเกรดเพื่อจัดการปัญหาการรักษาความปลอดภัยในการอัปเดตนี้ Amazon RDS จะเปิดให้เวอร์ชันใหม่พร้อมใช้งานในไม่ช้า

MySQL 5.1: ตามที่อธิบายไว้ใน https://www.mysql.com/support/eol-notice.html Oracle ย้าย MySQL 5.1 ไปยัง Sustaining Support ในเดือนธันวาคม 2013 และไม่มีแพตช์ให้บริการอีกต่อไป หากต้องการรับการรักษาความปลอดภัยของ MySQL และแพตช์ที่ไว้วางใจได้ต่อไป เราขอแนะนำให้ลูกค้าที่เรียกใช้ MySQL 5.1 ให้อัปเกรดเวอร์ชันหลักเป็นเวอร์ชันล่าสุด คือ MySQL 5.5 หรือ 5.6 เมื่อพร้อมใช้งาน หลังจากทดสอบความเข้ากันได้ของแอปพลิเคชันแล้ว รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเกรดนี้ระบุไว้ที่นี่:

http://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_UpgradeInstance.html

Oracle: Amazon RDS จะเปิดให้ Oracle เวอร์ชันใหม่พร้อมใช้งาน ซึ่งช่วยแก้ปัญหาในการอัปเดตนี้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2015

หมายเหตุ: ตามแนวทางปฏิบัติด้านการรักษาความปลอดภัยที่สำคัญ เราขอแนะนำให้คุณตั้งค่ากลุ่มการรักษาความปลอดภัยให้จำกัดการเข้าถึงไปยังพอร์ตฐานข้อมูล ให้เหลือแค่แหล่งซึ่งที่อยู่ IP ที่มีการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลอย่างถูกต้อง สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวกับการกำหนดค่าใหม่ในการเข้าถึงฐานข้อมูลของคุณ โปรดดูที่ http://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Overview.RDSSecurityGroups.html

 

---------------------------------------------------------------------------

20/1/2015 13:30 น. เวลามาตรฐานแปซิฟิก

 

เราทราบว่ามีการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแพตช์สำคัญของ Oracle ซึ่งโพสต์ไว้ที่ http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpujan2015-1972971.html

ขณะนี้เรากำลังตรวจสอบบริการของ AWS และจะอัปเดตกระดานข่าวนี้ภายใน 24 ชั่วโมง