08 เมษายน 2014

อินสแตนซ์ Amazon RDS PostgreSQL จำนวนหนึ่งมีการรีสตาร์ตเพื่อปรับใช้การแก้ไขที่จะจัดการบัก OpenSSL Heartbleed อินสแตนซ์ RDS ทั้งหมดปฏิบัติการได้เป็นปกติ