22/11/2016 4:00 น. ตามเวลาแปซิฟิก

ทีมรักษาความปลอดภัยของ Xen ได้เผยแพร่การให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัยของ Xen (XSA) 191, 192, 193 194, 195, 196, 197 และ 198 ข้อมูลและอินสแตนซ์ของลูกค้า AWS ไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ และไม่จำเป็นต้องดำเนินการทั่วไปใดๆ จากลูกค้า ลูกค้าที่ต้องมีการดำเนินการเฉพาะจะได้รับการติดต่อ