2014/10/1 - 10:00 น. PDT

ทีมรักษาความปลอดภัยของ Xen ได้เผยแพร่การให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัยของ Xen 108 เกี่ยวกับไฮเปอร์ไวเซอร์ Xen ข้อมูลและอินสแตนซ์ของลูกค้า AWS ไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ และลูกค้าไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัยของ Xen 108 โปรดดูโพสต์บล็อกด้านการรักษาความปลอดภัยของเราที่ http://aws.amazon.com/blogs/aws/ec2-maintenance-update-2/

 

คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับคำแนะนำได้ที่ด้านล่างนี้
การให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัยของ Xen 108 (CVE-2014-7188) - ช่วง MSR ที่ไม่เหมาะสมที่ใช้ในการจำลอง x2APIC
http://xenbits.xen.org/xsa/advisory-108.html