2016/12/13 - 04:00 น. PST

ทีมรักษาความปลอดภัยของ Xen ได้เผยแพร่การให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัยของ Xen 200 เกี่ยวกับไฮเปอร์ไวเซอร์ Xen ข้อมูลและอินสแตนซ์ของลูกค้า AWS ไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ และลูกค้าไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ