การประมวลผลบนระบบคลาวด์คืออะไร

การประมวลผลบนระบบคลาวด์คือการให้บริการทรัพยากรด้านไอทีตามการกำหนดราคาค่าบริการที่ใช้ตามจริง คุณสามารถเข้าถึงบริการเทคโนโลยี เช่น พลังงานในการประมวลผล พื้นที่จัดเก็บ และฐานข้อมูลได้ตามความต้องการจากผู้ให้บริการระบบคลาวด์เช่น Amazon Web Services (AWS) แทนการซื้อ การเป็นเจ้าของ รวมถึงการดูแลรักษาศูนย์ข้อมูลจริงและเซิร์ฟเวอร์

การประมวลผลบนระบบคลาวด์คืออะไร

การประมวลผลบนระบบคลาวด์คือการให้บริการทรัพยากรด้านไอทีตามการกำหนดราคาค่าบริการที่ใช้ตามจริง คุณสามารถเข้าถึงบริการเทคโนโลยี เช่น พลังงานในการประมวลผล พื้นที่จัดเก็บ และฐานข้อมูลได้ตามความต้องการจากผู้ให้บริการระบบคลาวด์เช่น Amazon Web Services (AWS) แทนการซื้อ การเป็นเจ้าของ รวมถึงการดูแลรักษาศูนย์ข้อมูลจริงและเซิร์ฟเวอร์

ผู้ใช้งานการประมวลผลบนระบบคลาวด์คือใคร

องค์กรทุกประเภท ทุกขนาด และทุกภาคอุตสาหกรรมใช้ระบบคลาวด์ในกรณีการใช้งานที่หลากหลาย เช่น การสำรองข้อมูล, การกู้คืนข้อมูลหลังภัยพิบัติ, อีเมล, เดสก์ท็อปแบบเสมือน, การพัฒนาและการทดสอบซอฟต์แวร์, การวิเคราะห์ Big Data และการปรับใช้เว็บไซต์สำหรับลูกค้า ยกตัวอย่างเช่น บริษัทด้านการดูแลสุขภาพใช้ระบบคลาวด์เพื่อพัฒนาการรักษาที่ปรับแต่งสำหรับผู้ป่วย บริษัทบริการทางการเงินใช้ระบบคลาวด์เพื่อขับเคลื่อนการตรวจจับและการป้องกันการฉ้อโกงแบบเรียลไทม์ และผู้ผลิตวิดีโอเกมใช้ระบบคลาวด์เพื่อส่งเกมออนไลน์ไปยังผู้เล่นทั่วโลกนับล้านคน

องค์กรทุกประเภท ทุกขนาด และทุกภาคอุตสาหกรรมใช้ระบบคลาวด์ในกรณีการใช้งานที่หลากหลาย เช่น การสำรองข้อมูล, การกู้คืนข้อมูลหลังภัยพิบัติ, อีเมล, เดสก์ท็อปแบบเสมือน, การพัฒนาและการทดสอบซอฟต์แวร์, การวิเคราะห์ Big Data และการปรับใช้เว็บไซต์สำหรับลูกค้า ยกตัวอย่างเช่น บริษัทด้านการดูแลสุขภาพใช้ระบบคลาวด์เพื่อพัฒนาการรักษาที่ปรับแต่งสำหรับผู้ป่วย บริษัทบริการทางการเงินใช้ระบบคลาวด์เพื่อขับเคลื่อนการตรวจจับและการป้องกันการฉ้อโกงแบบเรียลไทม์ และผู้ผลิตวิดีโอเกมใช้ระบบคลาวด์เพื่อส่งเกมออนไลน์ไปยังผู้เล่นทั่วโลกนับล้านคน

ประโยชน์ของการประมวลผลบนระบบคลาวด์

WICC_Video-Placeholder_Agility_350-N

ความคล่องตัว

ระบบคลาวด์ช่วยให้คุณเข้าถึงความหลากหลายของเทคโนโลยี ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมได้รวดเร็วยิ่งขึ้นและสร้างงานได้แทบทุกอย่างตามจินตนาการ คุณสามารถหมุนเวียนทรัพยากรจากบริการโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การประมวลผล พื้นที่จัดเก็บ และฐานข้อมูล ไปยังอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง, Machine Learning, Data Lake รวมถึงการวิเคราะห์ และอีกมากมายได้รวดเร็วอย่างที่คุณต้องการ

คุณสามารถปรับใช้บริการเทคโนโลยีได้ภายในไม่กี่นาที และนำแนวคิดมาทำให้ลำดับต่างๆ ของขนาดเป็นจริงได้เร็วยิ่งขึ้น โดยสิ่งนี้จะให้อิสระในการทดลอง ทดสอบแนวคิดใหม่เพื่อทำให้ประสบการณ์ของลูกค้าแตกต่าง และเปลี่ยนโฉมธุรกิจของคุณ

WICC_Video-Placeholder_Agility_350-N

ความคล่องตัว

ระบบคลาวด์ช่วยให้คุณเข้าถึงความหลากหลายของเทคโนโลยี ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมได้รวดเร็วยิ่งขึ้นและสร้างงานได้แทบทุกอย่างตามจินตนาการ คุณสามารถหมุนเวียนทรัพยากรจากบริการโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การประมวลผล พื้นที่จัดเก็บ และฐานข้อมูล ไปยังอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง, Machine Learning, Data Lake รวมถึงการวิเคราะห์ และอีกมากมายได้รวดเร็วอย่างที่คุณต้องการ

คุณสามารถปรับใช้บริการเทคโนโลยีได้ภายในไม่กี่นาที และนำแนวคิดมาทำให้ลำดับต่างๆ ของขนาดเป็นจริงได้เร็วยิ่งขึ้น โดยสิ่งนี้จะให้อิสระในการทดลอง ทดสอบแนวคิดใหม่เพื่อทำให้ประสบการณ์ของลูกค้าแตกต่าง และเปลี่ยนโฉมธุรกิจของคุณ

ความยืดหยุ่น

ด้วยการประมวลผลบนระบบคลาวด์นี้คุณไม่จำเป็นต้องจัดเตรียมทรัพยากรล่วงหน้าเพื่อดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจในระดับสูง แต่คุณจะจัดเตรียมจำนวนทรัพยากรเท่าที่ต้องการตามจริง คุณสามารถขยายทรัพยากรให้มากขึ้นหรือน้อยลงตามขนาดที่เติบโตและหดตัวอย่างกระทันหันเมื่อธุรกิจของคุณต้องการการเปลี่ยนแปลง

WICC_Video-Placeholder_Flexibility_350-N

ความยืดหยุ่น

ด้วยการประมวลผลบนระบบคลาวด์นี้คุณไม่จำเป็นต้องจัดเตรียมทรัพยากรล่วงหน้าเพื่อดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจในระดับสูง แต่คุณจะจัดเตรียมจำนวนทรัพยากรเท่าที่ต้องการตามจริง คุณสามารถขยายทรัพยากรให้มากขึ้นหรือน้อยลงตามขนาดที่เติบโตและหดตัวอย่างกระทันหันเมื่อธุรกิจของคุณต้องการการเปลี่ยนแปลง

WICC_Video-Placeholder_Flexibility_350-N
WICC_Video-Placeholder_CostSavings_350-N

ประหยัดค่าใช้จ่าย

ระบบคลาวด์ช่วยให้คุณเปลี่ยนค่าใช้จ่ายในการลงทุน (เช่น ศูนย์ข้อมูลและเซิร์ฟเวอร์จริง) เป็นค่าใช้จ่ายผันแปร และเสียค่าใช้จ่ายด้านไอทีเท่าที่คุณใช้งาน นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายผันแปรยังถูกกว่าการดำเนินการด้วยตัวคุณเองเนื่องจากการประหยัดต่อขนาด 

WICC_Video-Placeholder_CostSavings_350-N

ประหยัดค่าใช้จ่าย

ระบบคลาวด์ช่วยให้คุณเปลี่ยนค่าใช้จ่ายในการลงทุน (เช่น ศูนย์ข้อมูลและเซิร์ฟเวอร์จริง) เป็นค่าใช้จ่ายผันแปร และเสียค่าใช้จ่ายด้านไอทีเท่าที่คุณใช้งาน นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายผันแปรยังถูกกว่าการดำเนินการด้วยตัวคุณเองเนื่องจากการประหยัดต่อขนาด 

ปรับใช้ทั่วโลกในไม่กี่นาที

ด้วยระบบคลาวด์นี้คุณสามารถขยายไปยังพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ใหม่และปรับใช้ทั่วโลกในไม่กี่นาที ยกตัวอย่างเช่น AWS มีโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก คุณจึงสามารถปรับใช้งานแอปพลิเคชันของคุณในหลายภูมิภาคทั่วโลกได้ในไม่กี่คลิก การนำแอปพลิเคชันมาใกล้ชิดกับผู้ใช้งานให้มากขึ้นช่วยลดความล่าช้าและปรับปรุงประสบการณ์ใช้งานของผู้ใช้ 

WICC_Video-Placeholder_Global_350

ปรับใช้ทั่วโลกในไม่กี่นาที

ด้วยระบบคลาวด์นี้คุณสามารถขยายไปยังพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ใหม่และปรับใช้ทั่วโลกในไม่กี่นาที ยกตัวอย่างเช่น AWS มีโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก คุณจึงสามารถปรับใช้งานแอปพลิเคชันของคุณในหลายภูมิภาคทั่วโลกได้ในไม่กี่คลิก การนำแอปพลิเคชันมาใกล้ชิดกับผู้ใช้งานให้มากขึ้นช่วยลดความล่าช้าและปรับปรุงประสบการณ์ใช้งานของผู้ใช้ 

WICC_Video-Placeholder_Global_350

ประเภทของการประมวลผลบนระบบคลาวด์

การประมวลผลบนระบบคลาวด์สามประเภทหลักประกอบด้วยบริการ การให้บริการแพลตฟอร์ม และการให้บริการซอฟต์แวร์ แต่ละประเภทของการประมวลผลบนระบบคลาวด์จะมอบการควบคุม ความยืดหยุ่น และการจัดการในระดับที่แตกต่างกันที่คุณสามารถคัดสรรได้ว่าบริการชุดใดที่เหมาะกับความต้องการของคุณ 
การประมวลผลบนระบบคลาวด์สามประเภทหลักประกอบด้วยบริการ การให้บริการแพลตฟอร์ม และการให้บริการซอฟต์แวร์ แต่ละประเภทของการประมวลผลบนระบบคลาวด์จะมอบการควบคุม ความยืดหยุ่น และการจัดการในระดับที่แตกต่างกันที่คุณสามารถคัดสรรได้ว่าบริการชุดใดที่เหมาะกับความต้องการของคุณ 
เรียนรู้เพิ่มเติม 
AWS-Types-of-Cloud-Computing_Infrastructure-as-a-Service-N

การให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน (IaaS)

IaaS ประกอบด้วยการสร้างบล็อกพื้นฐานสำหรับงานไอที ซึ่งโดยทั่วไปจะมอบสิทธิ์การเข้าถึงคุณสมบัติเครือข่าย คอมพิวเตอร์ (เสมือนจริงหรือบนฮาร์ดแวร์เฉพาะ) และพื้นที่จัดเก็บข้อมูล IaaS มอบความยืดหยุ่นและการควบคุมจัดการทรัพยากรด้านไอทีในระดับสูงสุดให้แก่คุณ โดยมีความคล้ายคลึงกับทรัพยากรไอทีที่มีอยู่ซึ่งแผนกไอทีและนักพัฒนาคุ้นเคยในปัจจุบัน 

AWS-Types-of-Cloud-Computing_Infrastructure-as-a-Service-N

การให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน (IaaS)

IaaS ประกอบด้วยการสร้างบล็อกพื้นฐานสำหรับงานไอที ซึ่งโดยทั่วไปจะมอบสิทธิ์การเข้าถึงคุณสมบัติเครือข่าย คอมพิวเตอร์ (เสมือนจริงหรือบนฮาร์ดแวร์เฉพาะ) และพื้นที่จัดเก็บข้อมูล IaaS มอบความยืดหยุ่นและการควบคุมจัดการทรัพยากรด้านไอทีในระดับสูงสุดให้แก่คุณ โดยมีความคล้ายคลึงกับทรัพยากรไอทีที่มีอยู่ซึ่งแผนกไอทีและนักพัฒนาคุ้นเคยในปัจจุบัน 

AWS-Types-of-Cloud-Computing_Platform-as-a-Service-N

การให้บริการแพลตฟอร์ม (PaaS):

PaaS ช่วยลดความต้องการในการจัดการโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร (โดยทั่วไปหมายถึงฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการ) และช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่การปรับใช้และการจัดการแอปพลิเคชันของคุณ สิ่งนี้ช่วยให้คุณมีประสิทธิภาพการทำงานมากขึ้นเนื่องจากคุณไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องการจัดซื้อทรัพยากร การวางแผนขีดความสามารถ การบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ การแพตช์ หรืองานที่ยากและซับซ้อนอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานของแอปพลิเคชัน 

AWS-Types-of-Cloud-Computing_Platform-as-a-Service-N

การให้บริการแพลตฟอร์ม (PaaS):

PaaS ช่วยลดความต้องการในการจัดการโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร (โดยทั่วไปหมายถึงฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการ) และช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่การปรับใช้และการจัดการแอปพลิเคชันของคุณ สิ่งนี้ช่วยให้คุณมีประสิทธิภาพการทำงานมากขึ้นเนื่องจากคุณไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องการจัดซื้อทรัพยากร การวางแผนขีดความสามารถ การบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ การแพตช์ หรืองานที่ยากและซับซ้อนอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานของแอปพลิเคชัน 

AWS-Types-of-Cloud-Computing_Software-as-a-Service-N

การให้บริการซอฟต์แวร์ (SaaS):

SaaS มอบผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ซึ่งทำงานและได้รับการจัดการโดยผู้ให้บริการ ในกรณีส่วนใหญ่ ผู้คนมักพูดถึง SaaS ในฐานะแอปพลิชันของผู้ใช้ปลายทาง (เช่น เว็บเมล) ด้วยข้อเสนอของ SaaS คุณไม่จำเป็นต้องคิดถึงวิธีการดูแลรักษาบริการหรือการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน คุณเพียงแค่ต้องคิดถึงวิธีที่คุณจะใช้งานซอฟต์แวร์นั้นๆ 

AWS-Types-of-Cloud-Computing_Software-as-a-Service-N

การให้บริการซอฟต์แวร์ (SaaS):

SaaS มอบผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ซึ่งทำงานและได้รับการจัดการโดยผู้ให้บริการ ในกรณีส่วนใหญ่ ผู้คนมักพูดถึง SaaS ในฐานะแอปพลิชันของผู้ใช้ปลายทาง (เช่น เว็บเมล) ด้วยข้อเสนอของ SaaS คุณไม่จำเป็นต้องคิดถึงวิธีการดูแลรักษาบริการหรือการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน คุณเพียงแค่ต้องคิดถึงวิธีที่คุณจะใช้งานซอฟต์แวร์นั้นๆ 

ช่วยเหลือลูกค้าให้สร้างนวัตกรรมได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

 • การผลิต
 • บริการทางการเงิน
 • ฟิตเนส
 • อสังหาริมทรัพย์
 • การดูแลสุขภาพ
 • การเล่นเกม
 • สื่อและความบันเทิง
 • การผลิต
 • Siemens-Logo

  Siemens สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านพลังงาน การดูแลสุขภาพ และการผลิตโดยใช้ AWS

  เรียนรู้ว่า Siemens ใช้ AWS ในการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม ส่งเสริมนวัตกรรม และขับเคลื่อนผลลัพธ์สำหรับธุรกิจของตนได้อย่างไร
  เรียนรู้เพิ่มเติม 
  Powering-Innovation-Siemens_Step1

  การบุกเบิกในอุตสาหกรรมต่างๆ

  Siemens เป็นบริษัทเก่าแก่กว่า 170 ปีที่เริ่มต้นด้วยแนวคิดในการปรับปรุงเครื่องโทรเลข นับตั้งแต่ก่อตั้งมา บริษัทได้กลายเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทั้งในอุตสาหกรรมพลังงาน การดูแลสุขภาพ และการผลิต

  Powering-Innovation-Siemens_Step2

  การทำให้นวัตกรรมเสมอภาคกัน

  Siemens ส่งเสริมวัฒนธรรมการทดลองเพื่อค้นพบโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ และตระหนักถึงค่านิยมของลูกค้าที่ยังไม่ปรากฏชัด บริษัทใช้ AWS เพื่อปรับใช้กระบวนการพัฒนาที่คล่องตัวมากขึ้น รวมถึงทีมพัฒนาแบบกระจายอำนาจ ข้อมูลที่เสมอภาค และวิธีการทำงานที่เหมือนสตาร์ทอัพ

  Powering-Innovation-Siemens_Step3

  สืบสานธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง

  การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของ Siemens ได้ทำให้เกิดผลทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการนำ IOT อุตสาหกรรมไปใช้กับทางรถไฟและโรงงาน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอาคารอัจฉริยะ และการใช้แมชชีนเลิร์นนิ่งในแพลตฟอร์มการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์

 • บริการทางการเงิน
 • Logo_FICO

  FICO ใช้ AWS เพื่อการริเริ่มสร้างสรรค์ที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ลดค่าใช้จ่าย และขยายขอบเขตความครอบคลุมออกไปทั่วโลก

  เรียนรู้วิธีที่ FICO ใช้ AWS พัฒนาสินค้าและปรับใช้ในตลาดได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
  เรียนรู้เพิ่มเติม 
  Powering-Innovation-FICO_Step1

  การเดิมพันครั้งใหญ่บนระบบคลาวด์

  เป็นเวลาหลายปีที่ FICO ไม่มีความสามารถในการพัฒนาและปรับใช้โซลูชันของตนในตลาดได้อย่างรวดเร็ว ในบางครั้งสินค้าใหม่ๆ ใช้เวลานับปีในการสร้างและส่งมอบ เมื่อต้องการหาโอกาสที่จะนำซอฟต์แวร์มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ FICO จึงหันมาใช้ AWS

  Powering-Innovation-FICO_Step2

  การทำลายสถิติคะแนนสูงสุดในด้านการเงิน

  FICO เลือก AWS เป็นผู้ให้บริการระบบคลาวด์ โดยเหตุผลส่วนหนึ่งเนื่องจากการรักษาความปลอดภัยที่มีมาในตัว AWS ยังให้ประสบการณ์ที่จำเป็นเพื่อช่วยให้ FICO นำข้อบังคับและข้อกำหนดที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

  Powering-Innovation-FICO_Step3

  การเสาะหาความก้าวหน้าทางนวัตกรรม

  ด้วยการใช้ AWS FICO สามารถส่งมอบโซลูชันได้ในเวลาไม่กี่ชั่วโมงแทนที่จะเป็นสัปดาห์ ในตอนนี้ นักพัฒนาของ FICO มีเวลาในการสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับสินค้ามากขึ้นแทนที่จะต้องใช้เวลาในการจัดเตรียมและจัดการเซิร์ฟเวอร์

 • ฟิตเนส
 • Peloton_Logo

  ชุมชนการออกกำลังกายที่บ้านที่ใช้พลังงานร่วมกันของ Peloton โดยใช้ AWS

  เรียนรู้ว่าแพลตฟอร์มการออกกำลังกายแบบอินเทอร์แอคทีฟระดับโลกมีการเติบโตทางธุรกิจและให้บริการสมาชิกได้อย่างไรโดยใช้ AWS
  เรียนรู้เพิ่มเติม 
  Peloton-Mobile_Step_01

  การแปลงโฉมของการออกกำลังกายที่บ้าน

  Peloton ก่อตั้งขึ้นในปี 2012 โดยทีมงานห้าคนและเปิดตัวใน Kickstarter เมื่อปี 2013 บริษัทมีที่มาจาก AWS และนำเสนอจักรยานรุ่นแรกในปี 2014 ในช่วงเวลา 7 ปีที่ผ่านมา Peloton ได้เติบโตขึ้นจนมีสมาชิกมากกว่า 1.4 ล้านราย ซึ่งมีระยะทางการปั่นจักรยานเสมือนจริงรวมกันแล้วหลายร้อยล้านไมล์

  Peloton-Mobile_Step_02

  เพิ่มพลังชุมชนตามระดับที่เหมาะสม

  Peloton ใช้ AWS เพื่อขับเคลื่อนกระดานผู้นำในคลาสออกกำลังกายแบบสตรีมและแบบตามความต้องการ และต้องการความยืดหยุ่นสูง เวลาแฝงต่ำและการประมวลผลตามเวลาจริงเพื่อส่งมอบข้อมูลผู้ขับขี่แบบกำหนดเองสำหรับชุมชนที่มีสมาชิกกว่า 1.4 ล้านรายที่ขับขี่ร่วมกันจากบ้านของตน

  Peloton-Mobile_Step_03

  การเปิดตัวคุณสมบัติใหม่เพื่อให้บริการสมาชิกได้ดียิ่งขึ้น

  เมื่อใช้ AWS ทำให้ Peloton สามารถทดสอบและเปิดใช้คุณสมบัติใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ชุมชนการออกกำลังกายที่บ้าน

 • อสังหาริมทรัพย์
 • Zillow_Logo final

  Zillow พลิกโฉมวงการอสังหาริมทรัพย์โดยใช้ AWS

  Zillow ช่วยนำอุตสาหกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์มาสู่โลกออนไลน์ และสร้างสรรค์ขั้นตอนการค้นหาบ้านขึ้นมาใหม่โดยใช้ AWS Cloud ด้วยการใช้ AWS Zillow ได้มอบข้อมูลเกี่ยวกับบ้านที่แม่นยำให้ผู้ซื้อ ผู้ขาย และผู้เช่า ช่วยให้พวกเขาสามารถทำการตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลประกอบในตลาดที่มีความต้องการอย่างรวดเร็ว
  เรียนรู้เพิ่มเติม 
  Zillow_PoweringInnovation_Step_01

  ความต้องการที่เติบโตขึ้นสำหรับความเร็วและขนาด

  เมื่อ Zillow สร้างเครื่องมือสำหรับประเมินบ้านอย่าง Zestimate ขึ้นมาเมื่อเกือบ 15 ปีก่อน บริษัทได้พัฒนาเฟรมเวิร์กแมชชีนเลิร์นนิ่งในองค์กรขึ้นมาเพื่อประมวลผลอาร์เรย์ของข้อมูล แต่ด้วยการเติบโตในวงกว้างและมีความซับซ้อน Zillow จำเป็นต้องมีหนทางที่ดียิ่งขึ้นในการส่ง Zestimates ไปยังบ้านเกือบ 100 ล้านหลังทั่วประเทศ

  Zillow_PoweringInnovation_Step_02

  การประเมินบ้านที่เร็วกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่า

  Zillow ได้ย้ายเฟรมเวิร์ก Zestimate ของตนมายัง AWS ซึ่งให้ความเร็วและขนาดในการให้บริการประเมินเบ้านที่ใกล้เคียงกับระดับเรียลไทม์ การประเมินที่มีประสิทธิภาพมากกว่าช่วยสะท้อนทั้งคุณสมบัติที่โดดเด่นของบ้านแต่ละหลังและสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดการซื้อขายบ้านในท้องถิ่นได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นลูกค้าจึงได้ข้อมูลที่ใหม่ล่าสุดเมื่อดำเนินการหาข้อมูลในการซื้อหรือขายบ้าน

  Zillow_PoweringInnovation_Step_03

  การเข้าถึงลูกค้าตามความต้องการของตลาด

  ในตลาดการซื้อขายบ้านที่มีความร้อนแรง บ้านสามารถเปลี่ยนจากเป็นเพียงรายการซื้อขายมาเป็นข้อเสนอได้ในเพียงหนึ่งวัน Zillow นำเทคโนโลยี AWS เข้าไปอยู่ในโครงสร้างพื้นฐานของตนเพื่อการส่งอีเมลนับล้านฉบับในแต่ละเดือนที่รวดเร็วและไว้วางใจได้ ช่วยให้ลูกค้าได้ข้อมูลของรายการซื้อขายล่าสุด สถานะของบ้าน และอื่นๆ อยู่เสมอ

 • การดูแลสุขภาพ
 • GE-Logo

  GE Healthcare ช่วยให้ตรวจพบอาการสำคัญได้รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยใช้ Machine Learning บน AWS

  เรียนรู้วิธีที่ GE Healthcare ใช้ Amazon SageMaker ในการสร้าง ฝึกฝน และปรับใช้โมเดลแมชชีนเลิร์นนิ่งเพื่อช่วยแพทย์รังสีวิทยาในการระบุปัญหาสุขภาพที่คนทั่วโลกต้องเผชิญ
  เรียนรู้เพิ่มเติม 
  GE_PoweringInnovation_Step_01

  ภารกิจพัฒนาคุณภาพชีวิต

  *510(k) อยู่ในระหว่างการดำเนินการที่ FDA สหรัฐอเมริกา ไม่มีจำหน่ายในสหรัฐอเมริกา

  GE_PoweringInnovation_Step_02

  ใช้ Machine Learning เพื่อการดูแลที่ดีขึ้น

  GE Healthcare ใช้ AWS และ Amazon SageMaker ในการรับข้อมูล จัดเก็บข้อมูลตามข้อกำหนด ประสานงานคัดกรองข้อมูลกับทีมต่างๆ และสร้างอัลกอริทึมแมชชีนเลิร์นนิ่ง

  GE_PoweringInnovation_Step_03

  โมเดลที่ดีกว่าและรวดเร็วกว่า

  GE Healthcare ลดเวลาในการฝึกฝนอบรมโมเดลแมชชีนเลิร์นนิ่งจากวันเป็นชั่วโมง จึงทำให้สามารถนำโมเดลมาติดตั้งใช้จริงได้เร็วยิ่งขึ้นและพัฒนาการดูแลผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่อง

 • การเล่นเกม
 • PI-Epic_Logo_Final
  Epic Games ใช้ AWS เพื่อขับเคลื่อนเกม Fortnite ทั่วโลก
  เรียนรู้ว่า Epic Games ใช้ AWS เพื่อส่ง Fortnite ให้กับผู้เล่นกว่า 200 ล้านคนทั่วโลกได้อย่างไร
  เรียนรู้เพิ่มเติม 
  PI-Epic-Mobile_Step-1

  การสร้างรากฐานบนระบบคลาวด์

  Epic Games ใช้ AWS มาตั้งแต่ปี 2012 และขณะนี้ก็ทำงานบน AWS Cloud ทั้งหมดแล้ว โดยใช้งานกลุ่มเซิร์ฟเวอร์เกมทั่วโลก ระบบแพลตฟอร์มแบ็กเอนด์ ฐานข้อมูล เว็บไซต์ ขั้นตอนการวิเคราะห์ และระบบประมวลผลทั้งหมดบน AWS

  PI-Epic-Mobile_Step-2

  กระแสชั่วข้ามคืน

  ในปี 2017 Epic Games ได้เปิดตัว Fortnite เกมข้ามแพลตฟอร์มแบบผู้เล่นหลายคนซึ่งกลายเป็นกระแสชั่วข้ามคืน ในปีแรก ฐานผู้เล่นของ Fortnite เติบโตขึ้นมากกว่า 100 เท่า เป็น 200 ล้านผู้เล่นทั่วโลก

  PI-Epic-Mobile_Step-3

  ขยายขนาดอย่างไม่หยุดยั้ง

  AWS เป็นส่วนสำคัญในความสำเร็จของFortnite การใช้ AWS ทำให้ Epic Games สามารถจัดกิจกรรมภายในเกมโดยมีผู้เล่นที่ได้รับเชิญหลายร้อยล้านคน โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับความจุ ซึ่งสามารถป้อนข้อมูลได้ 125 ล้านเหตุการณ์ต่อนาทีในขั้นตอนการวิเคราะห์ และช่วยจัดการการเติบโตของคลังข้อมูลมากกว่า 5 PB ต่อเดือน

  PI-Epic-Mobile_Step-4

  มอบสุดยอดประสบการณ์การเล่นเกม

  การใช้ AWS ทำให้ Epic Games สามารถปรับปรุงประสบการณ์ของผู้เล่นและนำเสนอเกมและองค์ประกอบเกมใหม่ๆ ที่น่าตื่นเต้นอยู่เสมอ บริษัทวางแผนที่จะขยายการใช้บริการของ AWS ในอนาคต รวมถึง Machine Learning และบริการต่างๆ ที่มีคอนเทนเนอร์

 • สื่อและความบันเทิง
 • LN_NewLogo_NoFanMan_RedBorder_R

  Live Nation Entertainment สร้างสรรค์นวัตกรรมที่รวดเร็วขึ้น ลดต้นทุน และปรับปรุงความพร้อมใช้งานของแอปพลิเคชันโดยใช้ AWS

  เรียนรู้วิธีการใช้ AWS Cloud ของบริษัทไลฟ์เอ็นเตอร์เทนเมนต์ชั้นนำระดับโลกเพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้นแก่ลูกค้าของตนได้เร็วขึ้น
  เรียนรู้เพิ่มเติม 
  Live-Nation-Mobile_Step_01

  ค้นหาประสบการณ์ของลูกค้าที่ดียิ่งขึ้น

  Live Nation เป็นผู้นำระดับโลกในธุรกิจไลฟ์เอ็นเตอร์เทนเมนต์ที่จัดคอนเสิร์ต จำหน่ายตั๋วและเชื่อมต่อแบรนด์ต่างๆ กับเพลง ในปี 2016 Live Nation ได้ประกาศว่าจะมีการย้ายโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT ทั่วโลกไปยัง AWS เพื่อส่งมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้นให้กับลูกค้า

  Live-Nation-Mobile_Step_02

  โยกย้ายได้ง่ายๆ

  บริษัทได้ย้ายแอปพลิเคชัน 118 รายการและเซิร์ฟเวอร์ 668 รายการไปยัง AWS ภายใน 17 เดือนโดยไม่มีการเพิ่มจำนวนพนักงานหรืองบประมาณใดๆ

  Live-Nation-Mobile_Step_03

  ผลประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

  เมื่อย้ายไปยัง AWS ทำให้ Live Nation ได้เปลี่ยนจากฮาร์ดแวร์การแก้ไขปัญหาไปเป็นการส่งมอบความคิดสร้างสรรค์ที่ให้บริการลูกค้าได้ดีขึ้น นับตั้งแต่ที่มีการดำเนินการ Live Nation ได้เห็นว่าต้นทุนการเป็นเจ้าของโดยรวมลดลง 58 เปอร์เซ็นต์ สนับสนุนโครงการจำนวนมากถึง 10 เท่าโดยมีพนักงานคนเดียวกัน และเห็นถึงการปรับปรุงความพร้อมใช้งานแอปพลิเคชันได้ดีขึ้นถึง 99 เปอร์เซ็นต์

บริการระบบคลาวด์

AWS มีบริการและคุณสมบัติที่หลากหลายภายในบริการเหล่านั้นมากกว่าผู้ให้บริการระบบคลาวด์อื่นๆ รวมถึงการประมวลผล, พื้นที่จัดเก็บ, ฐานข้อมูล, ระบบเครือข่าย, Data Lake และการวิเคราะห์, Machine Learning และปัญญาประดิษฐ์, IoT, ความปลอดภัย และอีกมากมาย

เรียนรู้เพิ่มเติม 

โซลูชันระบบคลาวด์

AWS มอบพอร์ตโฟลิโอโซลูชันที่ครอบคลุมซึ่งสามารถช่วยให้คุณแก้ไขปัญหาทั่วไปและสร้างสิ่งต่างๆ ได้เร็วยิ่งขึ้นโดยใช้แพลตฟอร์ม AWS. ทุกโซลูชันจาก AWS มีสถาปัตยกรรมที่ละเอียด คู่มือการปรับใช้ และคำแนะนำสำหรับการปรับใช้ทั้งแบบอัตโนมัติและด้วยตนเอง
เรียนรู้เพิ่มเติม 

บริการระบบคลาวด์

AWS มีบริการและคุณสมบัติที่หลากหลายภายในบริการเหล่านั้นมากกว่าผู้ให้บริการระบบคลาวด์อื่นๆ รวมถึงการประมวลผล, พื้นที่จัดเก็บ, ฐานข้อมูล, ระบบเครือข่าย, Data Lake และการวิเคราะห์, Machine Learning และปัญญาประดิษฐ์, IoT, ความปลอดภัย และอีกมากมาย

เรียนรู้เพิ่มเติม 

โซลูชันระบบคลาวด์

AWS มอบพอร์ตโฟลิโอโซลูชันที่ครอบคลุมซึ่งสามารถช่วยให้คุณแก้ไขปัญหาทั่วไปและสร้างสิ่งต่างๆ ได้เร็วยิ่งขึ้นโดยใช้แพลตฟอร์ม AWS. ทุกโซลูชันจาก AWS มีสถาปัตยกรรมที่ละเอียด คู่มือการปรับใช้ และคำแนะนำสำหรับการปรับใช้ทั้งแบบอัตโนมัติและด้วยตนเอง
เรียนรู้เพิ่มเติม 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลบนระบบคลาวด์ใน AWS

ราคา

AWS มีการคิดราคาแบบเก็บค่าบริการที่ใช้ตามจริง
ราคาสำหรับแต่ละบริการนั้นไม่เท่ากัน

เรียนรู้เพิ่มเติม 

ผลิตภัณฑ์

AWS มีบริการอที่นำเสนอเต็มรูปแบบกว่า 175 รายการสำหรับเทคโนโลยี อุตสาหกรรม และกรณีการใช้งานที่หลากหลาย

เรียนรู้เพิ่มเติม 

โครงสร้างพื้นฐานส่วนกลาง

AWS มีโครงสร้างพื้นฐานส่วนกลางของระบบคลาวด์ที่ครอบคลุม เชื่อถือได้ และปลอดภัยมากที่สุด

เรียนรู้เพิ่มเติม 

พร้อมเริ่มต้นใช้งาน AWS หรือยัง