Derin öğrenme ve sinir ağları arasındaki fark nedir?

Derin öğrenme, bilgisayarlara verileri insan beyninden esinlenerek işlemeyi öğreten bir yapay zeka (AI) yöntemidir. Derin öğrenme modelleri, doğru öngörü ve tahminler üretmek için karmaşık resimler, metinler ve sesler gibi veri modellerini tanıyabilir. Bir sinir ağı, derin öğrenmenin altında yatan teknolojidir. Katmanlı bir yapıda birbirine bağlı düğümlerden veya nöronlardan oluşur. Düğümler verileri koordineli ve uyarlanabilir bir sistemde işler. Üretilen çıktı hakkında geri bildirim alışverişinde bulunurlar, hatalardan ders alırlar ve sürekli gelişirler. Bu nedenle, yapay sinir ağları derin öğrenme sisteminin çekirdeğidir.

Sinir ağları hakkında bilgi edinin »

Derin öğrenme hakkında bilgi edinin »

Önemli farklar: derin öğrenme ve sinir ağları

Tüm derin öğrenme sistemleri sinir ağlarından oluştuğu için derin öğrenme ve sinir ağları terimleri birbirinin yerine kullanılır. Bununla birlikte, teknik ayrıntılar değişiklik gösterir. Birkaç farklı sinir ağı teknolojisi türü bulunur ve bunların hepsi derin öğrenme sistemlerinde kullanılmayabilir.

Bu karşılaştırmanın amaçları doğrultusunda, sinir ağı terimi, beslemeli bir sinir ağını ifade etmektedir. Beslemeli sinir ağları, verileri girdi düğümünden çıktı düğümüne olmak üzere tek yönde işler. Bu tür ağlara basit sinir ağları da denir.

Aşağıdaki bölümde beslemeli sinir ağları ve derin öğrenme sistemleri arasındaki bazı temel farklar ele alınmaktadır.

Mimari

Basit sinir ağında, bir katmandaki her düğüm, bir sonraki katmandaki her bir düğüme bağlıdır. Sadece tek bir gizli katman vardır.

Buna karşılık derin öğrenme sistemleri ise bu sistemleri derinleştiren birkaç gizli katman içerir.

Farklı mimarilere sahip iki ana derin öğrenme sistemi türü bulunmaktadır: evrişimli sinir ağları (CNN'ler) ve yinelenen sinir ağları (RNN'ler).

CNN mimarisi

CNN'lerin üç katman grubu vardır:

 • Evrişimli katmanlar önceden yapılandırılmış filtreleri kullanarak, girdiğiniz verilerden bilgi ayıklar.
 • Havuzlama katmanları, verileri farklı parçalara veya bölgelere ayırarak verilerin boyutsallığını azaltır.
 • Tamamen bağlı katmanlar, katmanlar arasında ek sinir yolları oluşturur. Bu, ağın özellikler arasındaki karmaşık ilişkileri öğrenmesine ve üst düzey tahminlerde bulunmasına olanak tanır.

Görüntü ve videoları işlerken, boyut ve hacim olarak değişken girdileri işleyebildiği için CNN mimarisini kullanabilirsiniz. 

RNN mimarisi

Bir RNN'nin mimarisi bir dizi yineleyen birim olarak görselleştirilebilir.

Her birim önceki birime bağlanarak yönlendirilmiş bir döngü oluşturur. Her zaman adımında, yinelenen birim mevcut girdiyi alır ve önceki gizli durumla birleştirir. Birim bir çıktı üretir ve sonraki zaman adımı için gizli durumu günceller. Bu işlem, dizideki her girdi için tekrarlanır, bu da ağın zaman içinde bağımlılıkları ve örüntüleri yakalamasını sağlar.

RNN'ler dil modelleme, konuşma tanıma ve duygu analizi gibi doğal dil işlevlerinde üstün performans sergiler.

Karmaşıklık

Her sinir ağının, nöronlar arasındaki her bağlantıyla ilişkili ağırlıklar ve sapmalar dahil olmak üzere parametreleri vardır. Bir basit sinir ağındaki parametrelerin sayısı, derin öğrenme sistemlerine kıyasla düşüktür. Dolayısıyla, basit sinir ağları daha az karmaşıktır ve daha az hesaplama gücü gerektirir.

Buna karşılık, derin öğrenme algoritmaları, daha fazla düğüm katmanı içermeleri nedeniyle basit sinir ağlarından daha karmaşık bir yapıya sahiptir. Örneğin, bilgileri seçici olarak unutabilir veya tutabilirler. Bu da onları uzun vadeli veri bağımlılıkları açısından yararlı kılmaktadır. Bazı derin öğrenme ağları aynı zamanda otomatik kodlayıcılar kullanır. Otomatik kodlayıcılar, anormallikleri tespit eden, verileri sıkıştıran ve üretici modellemeye yardımcı olan bir kod çözücü nöron katmanına sahiptir. Sonuç olarak, çoğu derin sinir ağı önemli ölçüde daha fazla sayıda parametreye sahiptir ve çok fazla hesaplama gücü gerektirir.

Eğitim

Daha az katmana ve bağlantıya sahip olması nedeniyle bir basit sinir ağını daha hızlı eğitebilirsiniz. Bununla birlikte, sade yapıları nedeniyle bunları sınırlı ölçüde eğitebilirsiniz. Karmaşık analizler yapamazlar.

Derin öğrenme sistemleri, karmaşık modelleri ve becerileri öğrenme konusunda çok daha büyük bir kapasiteye sahiptir. Birçok farklı gizli katman kullanarak karmaşık sistemler oluşturabilir ve bunları karmaşık görevlerde iyi performans gösterecek şekilde eğitebilirsiniz. Bununla birlikte, bunu başarmak için daha fazla kaynağa ve daha büyük veri kümelerine ihtiyaç duyarsınız.

Performans

Beslemeli sinir ağları, basit örüntüleri tanımlamak veya bilgileri sınıflandırmak gibi temel problemleri çözerken iyi performans gösterir. Ancak, daha karmaşık görevlerde zorlanırlar.

Öte yandan, derin öğrenme algoritmaları, birkaç gizli soyutlama katmanı nedeniyle devasa hacimlerde veriyi işleyebilir ve analiz edebilir. Ayrıca doğal dil işleme (NLP) ve konuşma tanıma gibi karmaşık görevleri gerçekleştirebilirler.

Pratik uygulamalar: derin öğrenme ve sinir ağları

Makine öğrenimi (ML) görevlerinde, düşük geliştirme maliyetleri ve erişilebilir hesaplama gücü gereklilikleri nedeniyle genellikle basit sinir ağlarını kullanırsınız. Kuruluşlar dahili olarak basit sinir ağları kullanan uygulamalar geliştirebilir. Sınırlı hesaplama gücü gerektirmeleri nedeniyle daha küçük projelerde kullanıma daha uygundurlar. Bir şirketin verileri görselleştirmesi veya örüntüleri tanıması gerektiği durumlarda, sinir ağları bu işlevleri oluşturmanın uygun maliyetli bir yolunu sağlar. 

Öte yandan, derin öğrenme sistemleri çok çeşitli pratik kullanım alanına sahiptir. Verilerden öğrenme, örüntüler çıkarma ve özellikler geliştirme yetenekleri, üst düzey performans sunmalarına olanak tanır. Örneğin, doğal dil işleme (NLP), otonom sürüş ve konuşma tanımada derin öğrenme modellerini kullanabilirsiniz. 

Bununla birlikte, bir derin öğrenme sistemini eğitmek ve kendi kendini geliştirmek için kapsamlı kaynaklara ve finansmana ihtiyaç duyarsınız. Kuruluşlar, bunun yerine, önceden eğitilmiş derin öğrenme sistemlerini, uygulamaları için özelleştirebilecekleri tam olarak yönetilen bir hizmet olarak kullanmayı tercih ediyor.

Farklılıkların özeti: derin öğrenme sistemleri ve sinir ağları

 

Derin öğrenme sistemleri

Basit sinir ağları

Mimari

Evrişim veya yineleme için düzenlenmiş birkaç gizli katmandan oluşur.

Sinir ağları bir girdi katmanından, gizli katmandan ve çıktı katmanından oluşur. Yapısal olarak insan beynini taklit ederler.

Karmaşıklık

İşlevine bağlı olarak, derin öğrenme ağı oldukça karmaşıktır ve uzun kısa süreli bellek (LSTM) ve otomatik kodlayıcılar gibi yapılara sahiptir.

Sinir ağları yalnızca birkaç katman içerdikleri için daha az karmaşıktır.

Performans

Derin öğrenme algoritması, büyük veri hacimlerini kapsayan karmaşık sorunları çözebilir.

Sinir ağları, basit problemleri çözerken iyi performans gösterir.

Eğitim

Bir derin öğrenme algoritmasını eğitmek çok paraya ve kaynağa mal olur.

Bir sinir ağının basitliği, bu ağın daha düşük maliyetle eğitilebileceği anlamına gelir.

AWS, derin öğrenme gereksinimleriniz konusunda nasıl yardımcı olabilir?

Amazon Web Services (AWS), bulut bilgi işlemin gücünden faydalanan çeşitli derin öğrenme teklifleri sunmaktadır. Bunlar, derin öğrenme uygulamalarınızı daha düşük maliyetle ölçeklendirmenize ve hız için optimize etmenize yardımcı olur. Daha fazla bilgi için AWS'de Derin Öğrenme sayfasına gidin.

Aşağıda, belirli derin öğrenme uygulamalarını tam olarak yönetmek için kullanabileceğiniz bazı AWS hizmetlerine örnekler verilmiştir:

 • Amazon Artırılmış Yapay Zeka (Amazon A2I), ML sistemlerinin insan liderliğindeki incelemelerini yürütme yeteneğini sunar. Bu, hassasiyeti garanti etmenize yardımcı olur.
 • Amazon CodeGuru Güvenliği, tüm geliştirme döngüsü boyunca kod güvenliği açıklarını izler, algılar ve düzeltir.
 • Amazon Comprehend, belgelerdeki değerli öngörüleri açığa çıkarır ve belge işleme iş akışlarını basitleştirir.
 • Amazon DevOps Guru, ML destekli bulut işlemlerini kullanarak uygulama kullanılabilirliğini iyileştirir.
 • Amazon Forecast, milyonlarca ürün için satış operasyonlarını ve envanter ihtiyaçlarını tahmin etmek üzere ML kullanır.
 • Amazon Dolandırıcılık Algılayıcı, ML ile çevrimiçi dolandırıcılığı tespit ederek iş güvenliği uygulamalarını geliştirir. 
 • Amazon Monitron, ML ve tahmine dayalı bakım ile ekipmandaki plansız kesinti süresini azaltabilir.
 • Amazon Translate, tek bir API çağrısıyla son derece doğru ve sürekli iyileştirilen çeviriler sağlamaktadır. 

Hemen bir hesap oluşturarak AWS'de derin öğrenme, yapay zeka ve makine öğrenimini kullanmaya başlayın.