LAN ile WAN arasındaki fark nedir?

Yerel alan ağı (LAN), fiziksel olarak birbirine yakın olan cihazları yönlendiriciler ve anahtarlar gibi bağlayıcıları kullanarak birbirine bağlar. Cihazların veri alışverişinde bulunmasına ve küçük ölçekte güvenli bir şekilde iletişim kurmasına olanak tanır. Geniş alan ağı (WAN), belirli bir coğrafi alana veya dünyaya yayılmış bulunan birden çok konumu bağlayacak şekilde tek bir bina veya büyük bir kampüs dışına yayılır. Kuruluşlar, farklı bölge veya ülkelerdeki çalışanlar ve müşteriler arasındaki dijital etkileşimleri ve veri paylaşımını kolaylaştırmak için WAN kullanır.

LAN ile WAN arasındaki benzerlikler nelerdir?

Yerel alan ağları (LAN'ler) ve geniş alan ağları (WAN'ler), ağ kullanıcılarının veri ve kaynakları paylaşabilmesi için bilgisayarları ve çevre cihazlarını birbirine bağlar. Diğer ortak noktaları burada bulabilirsiniz.

Temel prensipler

Hem LAN'ler hem de WAN'ler, düğüm ve bağlantılardan oluşan bilgisayar ağlarıdır. Bir bilgisayar ağı oluşturmak için iki veya daha fazla düğüm gerektirirler.

Bir ağ düğümü, veri iletişim ekipmanı (DCE) veya veri terminal ekipmanı (DTE) olabilir. DCE; modemler, hub'lar veya anahtarlar gibi şeyleri içerirken DTE, iki veya daha fazla bilgisayar ve yazıcı gibi bir öğe olabilir.

Bağlantı, iki düğümü birbirine bağlayan iletim ortamıdır. Kablolu bağlantılarda; koaksiyel, fiber optik veya bükümlü çift teknolojisinden yapılmış ethernet kabloları kullanılır. Öte yandan, kablosuz bağlantılarda, düğümleri bağlamak için 3G, 4G veya 5G teknolojisi gibi radyo dalgalarından yararlanılır.

Bilgisayar ağ iletişimi hakkında bilgi edinin »

Veri iletimi

Hem LAN'ler hem de WAN'ler, DCE ağ cihazlarını kullanır. Bu cihazlar, ağların trafiği yönlendirmesine ve verileri doğru hedeflere ulaştırmasına yardımcı olur.

Ek olarak, hem LAN'ler hem de WAN'ler, bağlı cihazlar arasındaki veri iletimini yönetmek için iletişim protokolleri adı verilen kurallar kümesini kullanır. En yaygın protokol TCP/IP'dir. Kullanıcı Veri Bilimi Protokolü (UDP) ve İnternet Denetim İletisi Protokolü (ICMP) gibi farklı iletişim türlerine yönelik başka protokoller de vardır.

Güvenlik

Güvenlik duvarları, şifreleme ve erişim denetimi gibi çeşitli yöntemleri kullanarak hem LAN'leri hem de WAN'leri güvence altına alabilirsiniz. Güvenlik önlemleri, ağa yetkisiz erişimi önler ve iletim sırasında hassas verileri korur. Güçlü güvenlik önlemleri uygularsanız hem WAN'ler hem de LAN'ler, kullanıcılarınızın iletişim kurması ve veri paylaşması için güvenli bir ortam sağlayabilir.

LAN ile WAN arasındaki temel farklar nelerdir?

Temel olarak, hem yerel alan ağları (LAN'ler) hem de geniş alan ağları (WAN'ler) birkaç cihazı birbirine bağlar. Bununla birlikte, bir WAN, birbirine bağlı birden fazla LAN'den oluşabilir. WAN, cihazların geniş bir alanda iletişim kurmasına imkan sunmak için uzun bir mesafedeki çok sayıda LAN'yi bağlayan bir ağdır.

WAN'ler ile LAN'ler arasındaki diğer temel farklılıkları burada bulabilirsiniz.

Bileşenler

Açık Sistemler Ara Bağlantısı (OSI) modeli, bilgisayarların bir ağ üzerinde veri alışverişinde bulunurken izleyeceği katmanlı yapıyı tanımlar. Katmanlar, ağ iletişimindeki farklı adımları ve ağ bileşenlerinin değişimin gerçekleşmesi için gerçekleştirdiği çeşitli görevleri tanımlar.

LAN'ler, OSI katman 1 ve 2'deki veri iletişim ekipmanını (DCE) kullanır. Hub'lar ve tekrarlayıcılar gibi katman 1 cihazları, verileri ağ üzerinden fiziksel olarak iletir. Örneğin, dijital sinyalleri fiziksel bir ortam üzerinden iletmek için analog sinyallere dönüştürebilirler. Anahtarlar ve köprüler gibi katman 2 cihazları, aynı ağ segmentindeki cihazlar arasında iletişim kurar ve sürdürür.

WAN'ler, OSI katman 1, 2 ve 3'teki DCE'yi kullanır.  Katman 3 cihazları, verileri farklı ağ segmentleri arasında yönlendirir. Bunun için, gelen veri paketlerinin adreslerini inceler ve paketleri uygun hedef ağlara iletirler. Örnekler arasında çok katmanlı anahtarlar ve yönlendiricilerin yanı sıra çerçeve aktarıcı anahtarlar ve zaman uyumsuz aktarım modu (ATM) gibi teknolojiye özgü cihazlar bulunur.

Bağlantılar

LAN'lerde, cihazlar arasındaki bağlantılar fizikseldir (ör. ethernet kabloları veya kablosuz erişim noktaları). Bu bağlantılar, sınırlı bir coğrafi alandaki cihazlar arasında hızlı iletişime olanak tanır.

Buna karşılık, WAN bağlantıları sıklıkla genel internet üzerinden kurulan sanal bağlantılardır. Daha geniş bir coğrafi alandaki cihazları bağlamak için çeşitli telekomünikasyon bağlantıları kullanılır. Örneğin, farklı WAN bağlantısı türlerini burada bulabilirsiniz:

 • Kiralık hatlar, iki konum arasında noktadan noktaya tahsis edilmiş bir bağlantı sunar. Bunlar genellikle uzak bölgelere yüksek hızlı veri aktarımı için kullanılır.
 • Çok protokollü etiket anahtarlaması (MPLS), verileri bir WAN üzerinden farklı konumlar arasında yönlendirmek için etiketleri kullanan bir yönlendirme tekniğidir.
 • Sanal özel ağ (VPN) bağlantıları, kullanıcıların verileri genel ağlar üzerinden güvenli ve anonim olarak iletmesini sağlar.
 • Bulut tabanlı bağlantılar, bulutta barındırılan kaynakları birbirine bağlar.

VPN'ler hakkında bilgi edinin »

Hız

LAN, WAN'ye kıyasla düşük yayılma gecikmesi ve yüksek veri aktarım hızı sunar. Yayılma gecikmesi, bir sinyalin ağdaki bir noktadan diğerine geçmesi için geçen süreyi ifade eder. LAN cihazları yakınlarda bulunur ve ethernet kabloları kullanılarak yönlendiriciler veya anahtarlar aracılığıyla bağlanır. LAN'ler, WAN'lerden daha sınırlı sayıda kullanıcıyı desteklediğinden daha az sıkışıklığa sahiptir.

Buna karşılık, WAN kullanıcıları daha yüksek yayılma gecikmeleri ve daha düşük veri aktarım hızları deneyimler. Coğrafi mesafe, hızı etkileyen önemli bir faktördür. Ayrıca, birçok WAN bağlantısı türü genel internet altyapısına dayanır ve internetin çalışma şekliyle ilgili sıkışıklık, hata ve gecikmeler yaşar. Özel kiralık hatlar daha yüksek hızlar sunabilir ancak kurulumu pahalıdır.

LAN ve WAN ne zaman kullanılır?

Hem yerel alan ağları (LAN'ler) hem de geniş alan ağları (WAN'ler), farklı kullanıcı gereksinimlerini karşılamak için farklı kullanım örneklerine sahiptir.

LAN ne zaman kullanılır?

Yakın konumdaki cihazlar arasında özel, yalıtılmış, yüksek hızlı bağlantılar oluşturmak için LAN kullanabilirsiniz. LAN'nin faydalı olduğu bazı senaryolar şunlardır:

 • Tek bir ofis veya aynı binadaki birden çok ofis gibi aynı coğrafi konum içinde dosya alışverişi ve iletişim
 • Otomatik robotları bir fabrika içindeki merkezi bir kontrol mekanizmasına bağlama
 • Bir perakende mağazasında mobil satış noktası sistemleri ve video gözetim cihazları için bir ağ oluşturma
 • Birkaç Nesnelerin İnterneti (IoT) sensörünü ve sayacını, verileri buluta iletmeden önce filtreleyen orta bir merkeze bağlama

WAN ne zaman kullanılır?

Geniş bir coğrafi alandaki kullanıcı ve uygulamaları güvenli bir şekilde bağlamak için WAN kullanabilirsiniz. WAN'nin faydalı olduğu bazı senaryolar şunlardır:

 • Çalışanların iletişim kurabilmesi ve paylaşılan kaynaklara erişebilmesi için coğrafi olarak dağınık şubeler arasındaki iletişimi kolaylaştırma
 • Uzak kullanıcıların, üçüncü tarafların ve harici ortaklarının dahili şirket kaynaklarına erişmesine izin verme
 • Bulut tabanlı uygulama ve hizmetlere bağlanma
 • Veri yedekleme ve olağanüstü durum kurtarma için coğrafi olarak dağınık konumlar arasında veri çoğaltma

Farklılıkların özeti: LAN ve WAN

Özellikler

LAN

WAN

Kısaltmaların anlamları:

LAN, yerel alan ağı anlamına gelir.

WAN, geniş alan ağı anlamına gelir.

Bağlantılar

LAN'ler, coğrafi olarak yakın (aynı binada bulunan) kullanıcı ve uygulamaları birbirine bağlar.

WAN'ler, coğrafi olarak dağınık konumlardaki (dünya genelinde) kullanıcı ve uygulamaları birbirine bağlar.

Bileşenler

LAN'ler, iletim için OSI Katman 1 ve Katman 2 veri bağlantısı ekipmanlarını kullanır.

WAN'ler, veri iletimi için Katman 1, 2 ve 3 ağ cihazlarını kullanır.

Bağlantılar

LAN'ler, ethernet kabloları ve kablosuz erişim noktaları gibi yerel bağlantıları kullanır.

WAN'ler; MPLS, VPN, kiralık hat ve bulut gibi geniş alan bağlantılarını kullanır.

Hız

LAN'ler, daha az mesafeye yayıldıklarından ve daha az sıkışıklığa sahip olduklarından daha hızlıdır.

WAN'ler biraz daha yavaştır ancak bu, kullanıcılarınız tarafından algılanmayabilir.

Kullanım örnekleri

LAN'ler; özel IoT ağları, robot ağları ve küçük işletme ağları için idealdir.

WAN'ler; olağanüstü durum kurtarma, küresel kullanıcılara sahip uygulamalar ve büyük kurumsal ağlar için idealdir.

AWS, LAN ve WAN gereksinimlerinizi nasıl destekleyebilir?

Amazon Web Services'ta (AWS), AWS ağ iletişimi ve içerik teslimi hizmetlerimizle en geniş ve en derin LAN ve WAN yönetim hizmetleri kümesini sunuyoruz. Bunları kullanarak amaca özel tasarlanmış bir ağ üzerinden dünyanın her yerine uygulama ve içerik sunabilirsiniz.

LAN ve WAN gereksinimleriniz konusunda size yardımcı olabilecek AWS hizmetleri şunlardır:

 • Küresel WAN'leri oluşturmak, sürdürmek ve izlemek için AWS Bulut WAN'yi kullanın
 • Bulut ve şirket içi ağlarınızı orta bir merkez aracılığıyla bağlamak için AWS Transit Ağ Geçidi'ni kullanın
 • Ağ ortamınızı özelleştirmek ve denetlemek için Amazon Sanal Özel Bulut'u (Amazon VPC) kullanın
 • Şirket içi ağlarınızı ve uzak çalışanlarınızı buluta bağlamak için AWS VPN'yi kullanın

Hemen ücretsiz bir AWS hesabı oluşturarak AWS'de LAN ve WAN'leri kullanmaya başlayın.

AWS İçin Sonraki Adımlar

Amazon Ağ İletişimi ve İçerik Teslimi Hizmetleri ile oluşturmaya başlayın