Veri Paylaşımı nedir?

Veri paylaşımı, aynı veri kaynaklarının birden fazla uygulama, kullanıcı veya kuruluş tarafından kullanılabilir hale getirilmesi işlemidir. Veri bütünlüğünden ödün vermeden birden fazla varlık için güvenli veri erişimini kolaylaştıran teknolojiler, uygulamalar, yasal çerçeveler ve kültürel unsurlar içerir. Veri paylaşımı, bir kuruluş içindeki verimliliği artırır ve hem satıcılar hem de çözüm ortakları ile iş birliğini teşvik eder. Paylaşılan verilerin risk ve fırsatlarına ilişkin farkındalık, sürecin ayrılmaz bir parçasıdır.

Veri paylaşımı kurumlar için neden önemlidir?

Kuruluşların veri paylaşmaya başlaması, internetin hayatımıza girişinden çok öncesine dayanıyor. Ancak dijital okuryazarlık, teknoloji ve bulutu benimseme alanlarındaki ilerlemeler, daha önce eşi benzeri görülmemiş bir ölçekte veri paylaşımıyla sonuçlandı. Veri paylaşımındaki büyümeye katkıda bulunan üç temel etken şunlardır:

  • Veri depolama, işleme ve aktarım teknolojilerinin her geçen gün daha erişilebilir ve uygun maliyetli olması
  • Sektördeki yeni yaklaşımın veriyi bir kaynak ve bir varlık olarak görmesi
  • Değişen politikaların ve yasal düzenlemelerin, veri paylaşımı risklerini azaltmayı amaçlaması

Modern kurumlar, topluluk ilişkilerinin gelişmesi ve yeni iş fırsatlarının yakalanması için veri paylaşımının hayati önem taşıdığını biliyor. Bazı avantajları aşağıda ana hatlarıyla bulabilirsiniz.

Müşterilere daha yüksek değer sunma

Farklı veri kaynaklarından alınan bilgilerin bir araya getirilmesi, hizmetlerin hem değerini hem de performansını artırma potansiyeline sahiptir. Bu yaklaşım, daha iyi araştırma ve ürün geliştirme faaliyetlerine zemin hazırlar. Örneğin, Warner Bros'un video oyunu bölümü olan WB Games, oyun geliştirme faaliyetlerinin yaratıcı sürecine bilgi sağlamak için veri paylaşımını kullanıyor. Geliştiricilerinin hikaye anlatımında daha fırsatçı ve daha çevik olmasına yardımcı olmak için öngörüleri yakalıyor, alıyor, analiz ediyor ve eyleme geçiriyor.

WB Games'in AWS'yi nasıl kullandığı hakkında bilgi edinin »

Veriye dayalı kararlar verme

Bilgilerin şeffaf bir şekilde paylaşılması sayesinde, ekipler veri silolarını ortadan kaldırır ve daha iyi analize katkıda bulunur. İş zekasının kalitesi artar ve paydaşlar uzun vadeye yönelik etkili kararlar alır. Örneğin, 49.000'den fazla kurulu rüzgar türbini bulunan GE Renewable Energy, dünyanın dört bir yanında rüzgardan elektrik üretiyor. Sensörlerle donatılmış olan GE türbinleri; sıcaklık, rüzgar hızları, elektrik ve türbin performansıyla ilgili diğer etkenler hakkında veriler toplayan gelişmiş ağlarla bağlantı halinde. GE veri analizi sistemi, türbin bakımı ve üretkenliği hakkında en doğru kararların alınmasını kolaylaştırıyor.

GE'nin AWS'yi nasıl kullandığı hakkında bilgi edinin »

Olumlu sosyal etki

Kamu yetkilileri ve kuruluşları, daha fazla veriyi güvenli, yasalara uygun ve saygılı bir biçimde paylaşabilir. Bu da topluluğun geneline fayda sağlayan yeni iş birliği fırsatları oluşturur. Örneğin, sağlık sektöründeki veri paylaşımı çalışmalarının tıbbi araştırmalara olumlu katkıda bulunması, genomik araştırmaları alanında muazzam ilerlemeler gibi sonuçlar doğuruyor.

Genomik sektörünün AWS'yi nasıl kullandığı hakkında bilgi edinin »

Veri paylaşımının riskleri nelerdir?

Veri ifşası, potansiyel mevzuata uygunluk, rekabet, finans ve güvenlik risklerini beraberinde getirir. Bazı kritik riskleri aşağıda ana hatlarıyla bulabilirsiniz.

Gizliliğin ifşası

Her kuruluş, sahip oldukları müşteri verilerinin gizliliğini koruma yönünde yasal ve etik yükümlülükler taşır. Her biri, verileri gizlilikten ödün vermeden paylaşmak için uygun önlemleri almak zorundadır. Şifreleme ve düzeltme gibi gizliliği koruyan teknolojiler, verilerin güvenle paylaşılmasına olanak tanır.

Verilerin yanlış yorumlanması

Veri üreticileri ile tüketicileri arasındaki iletişimin sağlıksız olması, analizde yanlış yorumlamalarla sonuçlanabilir. Analistler raporları ve sonuçları açıklarken yanlış varsayımlarda bulunabilir. Örneğin, belirli bir ay içerisinde müşteri siparişlerindeki azalmanın asıl sebebi ürün stoklarındaki gecikmeler iken, azalmalar düşürülen pazarlama bütçesine atfedilebilir.

Düşük veri kalitesi

Veri tüketicileri, verilerin kalitesi ve erişilebilirliği üzerinde sınırlı denetim imkanına sahip olabilir. Eksik veya mükerrer veriler, geçerlilik şüpheleri, veri belgelemenin eksik olması ve benzer sorunlarla uğraşmaları gerekebilir. Veri kümesinde belirli bir cinsiyete, ırka, dine veya etnik gruba karşı gizli ön yargılar da bulunuyor olabilir.

Veri paylaşımı teknolojilerinden bazıları nelerdir?

Üreticiler ile tüketiciler arasındaki uyumsuzluğu azaltan, riskleri hafifleten ve veri paylaşımının değerini artıran çok sayıda teknoloji vardır. Aşağıda birkaç örnek verilmiştir.

Veri ambarı

Veri ambarı, birden çok iş biriminin verilerini depolayan merkezi bir depodur. Veri ambarı mimarisi, katmanlardan oluşur. Üst katman, sonuçları raporlama, analiz ve veri madenciliği araçları aracılığıyla sunan ön uç istemcisidir. Orta katman, verilere erişmek ve verileri analiz etmek üzere kullanılan analiz motorundan oluşur. Mimarinin alt katmanı, verilerin yüklendiği ve depolandığı veritabanı sunucusudur. Üst ve orta katman uygulamaları, alt katmanda depolanan ortak veri kümelerini paylaşabilir.

Veri ambarları, dahili veri paylaşımı için faydalıdır. Paylaşılan verilere erişen iş yükleri birbirinden yalıtılabilir.

API'ler

API, iki yazılım bileşeninin belirli tanımlar ve protokoller aracılığıyla birbiriyle iletişim kurmasına olanak tanıyan bir mekanizmadır. Arabirim, iki uygulama arasındaki hizmet sözleşmesi gibi düşünülebilir. Bu sözleşme, ikisinin istekler ve yanıtlar kullanarak nasıl iletişim kuracağını tanımlar. Veri paylaşımı API'leri ince ayrıntılı erişim denetimlerini destekler ve tüketicilerin tam olarak hangi verileri isteyebileceğini belirtir.

API'ler hakkında bilgi edinin »

Federe öğrenme

Federe öğrenme, yapay zeka sistemlerinin dağıtılmış veri kümeleri üzerinde eğitim almasına olanak tanıyan bir makine öğrenimi (ML) teknolojisidir. Veri üreticileri, iş birliğine dayalı teknolojik ilerlemelere katkıda bulunurken denetimi elinde tutar. Örneğin, kanser vakalarını saptayan ML algoritmaları, çeşitli tıbbi kurumlardan alınan kanser dokusu görüntüleri üzerinde eğitilir.

Makine öğrenimi hakkında bilgi edinin »

Blok zinciri teknolojisi

Blok zinciri teknolojisi, bir işletme ağındaki şeffaf bilgi paylaşımına izin veren gelişmiş bir veritabanı mekanizmasıdır. Blok zinciri veritabanı, bir zincir üzerinde birbirine bağlı bloklarda verileri depolar. Ağda görüş birliği olmadan zinciri silemediğiniz veya değiştiremediğiniz için veriler kronolojik olarak tutarlıdır. Sonuç olarak siparişleri, ödemeleri, hesapları ve diğer işlemleri takip etmek için değiştirilemeyen bir kayıt defteri oluşturmak amacıyla blok zinciri teknolojisini kullanabilirsiniz. Buna ek olarak sistemde hem yetkisiz işlem girdilerini engelleyen hem de bu işlemlerin ortak görüntülenmesinde tutarlılık oluşturan yerleşik mekanizmalar mevcuttur.

Blok zinciri hakkında bilgi edinin »

Veri değişimi platformları

Açık veri platformları, farklı birimlerin veri kümelerini genel kullanım için kaydettirmesine olanak tanır. Tek yapmanız gereken verileri hazırlamak ve göndermektir. Depolama ve erişim altyapısı, platform tarafından sağlanır. Verilerinize herkes erişebilir.

AWS, veri paylaşımı çalışmanızı nasıl destekleyebilir?

AWS'de veri paylaşıldığında herkes çok çeşitli işlem ve veri analizi ürünlerini kullanarak bu verileri analiz edebilir ve bu verilerin üzerine kurulu hizmetler oluşturabilir. Amazon Esnek İşlem Bulutu (Amazon EC2), Amazon Athena, AWS Lambda ve Amazon EMR bunlardan bazılarıdır. Verilerin bulutta paylaşılması, kullanıcılarınızın veri ediniminden çok veri analizine zaman ayırmasına olanak sağlar. Bu teknolojilerden bazılarını aşağıda bulabilirsiniz.

  • Amazon Redshift, verileri kopyalamanıza veya taşımanıza gerek kalmadan verilere anında, ayrıntılı ve hızlı bir şekilde erişmenizi mümkün kılan bir veri ambarı teknolojisidir. Veriler veri ambarında güncellendikçe kullanıcılarınız her zaman en güncel ve tutarlı bilgileri görür.
  • Amazon Yönetilen Blok Zinciri, ölçeklenebilir blok zinciri ağlarını ve dağıtılmış defter teknolojisini oluşturmayı ve yönetmeyi kolaylaştıran, tam olarak yönetilen bir hizmettir.
  • AWS Veri Değişimi, AWS hizmetleri aracılığıyla genel erişime açık hale getirilen veri kümelerini kolayca bulmanıza olanak tanır.

Hemen ücretsiz bir hesap oluşturarak AWS'de veri paylaşımını kullanmaya başlayın.

Veri Paylaşımı İçin Sonraki Adımlar

Ürünle ilgili diğer kaynaklara göz atın
Analiz hizmetlerine göz atın 
Ücretsiz bir hesap için kaydolun

AWS Ücretsiz Kullanım için anında erişim elde edin.

Kaydolun 
Konsolda oluşturmaya başlayın

AWS Yönetim Konsolu'nda oluşturmaya başlayın.

Oturum açın