đến Amazon S3 bằng AWS CLI 

Trong hướng dẫn này chúng tôi sẽ giúp bạn sử dụng AWS Command Line Interface (CLI) để truy cập vào Amazon S3. Chúng tôi làm vậy nhằm giúp bạn có thể dễ dàng xây dựng đoạn mã của mình để sao lưu tệp tin của bạn lên đám mây và dễ dàng truy xuất khi cần. Việc tự động hóa quy trình sao lưu của bạn sẽ nhanh hơn, đáng tin cậy hơn và dễ dàng lập trình hơn. Bạn có thể sử dụng thông tin này để tạo một tác vụ được hẹn giờ (hoặc một cron job) để xử lý việc sao lưu của bạn.

Lưu ý: Hướng dẫn này dựa trên các khái niệm từ hướng dẫn Sao lưu tập tin của bạn vào Amazon S3. Nếu bạn chưa thực hiện hướng dẫn đó, bạn nên hoàn thành hướng dẫn đó trước.

Bạn cần có tài khoản để lưu trữ tệp của bạn với AWS

Tạo tài khoản miễn phí sau vài phút

Bậc miễn phí của AWS bao gồm 5 GB lưu trữ, 20.000 yêu cầu Get và 2.000 yêu cầu Put với Amazon S3.

Xem chi tiết về Bậc miễn phí của AWS »

 

Trong bước này, sử dụng dịch vụ IAM, bạn sẽ tạo một tài khoản người dùng với quyền quản trị. Trong các bước sau, bạn sẽ sử dụng tài khoản người dùng này để truy cập an toàn các dịch vụ AWS bằng AWS CLI.


a.  Khi bạn nhấp vào đây, Bảng điều khiển quản lý AWS sẽ mở ra trong cửa sổ mới của trình duyệt để bạn có thể luôn mở hướng dẫn từng bước này. Khi màn hình này tải xong, hãy nhập tên người dùng và mật khẩu để bắt đầu. Sau đó nhập IAM vào thanh tìm kiếm và chọn IAM để mở bảng điều khiển Identity and Access Management.

TMT_S3-CLI_00

(nhấp vào để phóng to)

TMT_S3-CLI_00

b. Từ bảng điều khiển AWS Identity and Access Management, nhấp vào Người dùng ở bên trái.

TMT_S3-CLI_01

(nhấp vào để phóng to)

TMT_S3-CLI_01

c. Nhấp vào nút Thêm người dùng.

TMT_S3-CLI_02

(nhấp vào để mở rộng)

TMT_S3-CLI_02

d. Nhập tên người dùng vào hộp văn bản bên cạnh Tên người dùng: (chúng ta sẽ sử dụng AWS_Admin cho ví dụ này) và chọn Truy cập theo chương trình trong phần Chọn Loại truy cập AWS. Nhấp vào nút Tiếp theo: Các quyền.

TMT_S3-CLI_03

(nhấp vào để mở rộng)

TMT_S3-CLI_03

e. Nhấp vào tùy chọn Đính kèm chính sách hiện có trực tiếp. Chọn AdministratorAccess sau đó nhấp vào Tiếp theo: Đánh giá

TMT_S3-CLI_04

(nhấp vào để mở rộng)

TMT_S3-CLI_04

f. Nhấp vào Tạo người dùng.

TMT_S3-CLI_05

(nhấp vào để mở rộng)

TMT_S3-CLI_05

g. Nhấp vào nút Tải xuống thông tin xác thực và lưu tệp credentials.csv ở một vị trí an toàn (bạn sẽ cần tệp này sau trong bước 3) và sau đó nhấp vào nút Đóng.

TMT_S3-CLI_06

(nhấp vào để mở rộng)

TMT_S3-CLI_06

Bây giờ bạn đã có người dùng IAM, bạn cần cài đặt AWS Command Line Interface (CLI). Dưới đây là các hướng dẫn dựa trên loại hệ điều hành bạn đang sử dụng; vui lòng chọn tab tương ứng với hệ điều hành của bạn.

Chọn PC từ các tab bên dưới nếu bạn đang sử dụng máy tính chạy Windows.

Chọn Mac/Linux từ các tab bên dưới nếu bạn đang sử dụng máy chạy OSX hoặc Linux.

 • PC

   

  a. Tải xuống và chạy trình cài đặt Windows (64-bit, 32-bit).

  Lưu ý: người dùng Windows Server 2008 v6.0.6002 bạn sẽ cần sử dụng một phương pháp cài đặt khác được liệt kê tại đây.


  b. Mở một dấu nhắc lệnh bằng cách nhấn Phím Windows + r để mở hộp chạy và nhập cmd rồi nhấn nút OK.

  Getting-Started-S3-CLI-Run-Win

  (nhấp vào để mở rộng)

  Getting-Started-S3-CLI-Run-Win

  c. Nhập aws configure và nhấn enter. Khi được nhắc, hãy nhập như sau:

  ID khóa truy cập AWS [Không]: nhập id Khóa truy cập từ tệp credentials.csv mà bạn đã tải xuống ở bước 1 phần d

  Lưu ý: id khóa sẽ có chuỗi ký tự giống như AKIAPWINCOKAO3U4FWTN

  Khóa truy cập bí mật AWS [Không]: nhập Khóa truy cập bí mật từ tệp credentials.csv mà bạn đã tải xuống ở bước 1 phần d

  Lưu ý: khóa này sẽ có chuỗi ký tự giống như 5dqQFBaGuPNf5z7NhFrgou4V5JJNaWPy1XFzBfX3

  Tên khu vực mặc định [Không]: nhập us-east-1

  Định dạng đầu ra mặc định [Không]: nhập json

  Getting-Started-S3-CLI-Config-Win

  (nhấp vào để mở rộng)

  Getting-Started-S3-CLI-Config-Win
 • Mac / Linux

   

  a. Làm theo các hướng dẫn này để cài đặt trình cài đặt gói AWS CLI.


  b. Người dùng OSX: Mở cửa sổ thiết bị đầu cuối bằng cách nhấn Command + Dấu cách và nhập thiết bị đầu cuối vào cửa sổ tìm kiếm. Sau đó nhấn enter để mở cửa sổ thiết bị đầu cuối.

  Người dùng Linux: Mở cửa sổ thiết bị đầu cuối.

  Getting-Started-CLI-OSX1

  (nhấp vào để mở rộng)

  Getting-Started-CLI-OSX1

  c. Nhập aws configure và nhấn enter. Khi được nhắc, hãy nhập như sau:

  ID khóa truy cập AWS [Không]: nhập id Khóa truy cập từ tệp credentials.csv mà bạn đã tải xuống ở bước 1 phần d

  Lưu ý: id khóa sẽ có chuỗi ký tự giống như AKIAPWINCOKAO3U4FWTN

  Khóa truy cập bí mật AWS [Không]: nhập Khóa truy cập bí mật từ tệp credentials.csv mà bạn đã tải xuống ở bước 1 phần d

  Lưu ý: khóa này sẽ có chuỗi ký tự giống như 5dqQFBaGuPNf5z7NhFrgou4V5JJNaWPy1XFzBfX3

  Tên khu vực mặc định [Không]: nhập us-east-1

  Định dạng đầu ra mặc định [Không]: nhập json

  Getting-Started-CLI-Config-OSX

  (nhấp vào để mở rộng)

  Getting-Started-CLI-Config-OSX

Trong bước này, bạn sẽ sử dụng AWS CLI để tạo một vùng lưu trữ trong S3 và sao chép tệp vào vùng lưu trữ.


a. Tạo một vùng lưu trữ là tùy chọn nếu bạn đã tạo một vùng lưu trữ mà bạn muốn sử dụng. Để tạo một vùng lưu trữ mới có tên loại my-first-backup-bucket:

aws s3 mb s3://my-first-backup-bucket

Lưu ý: đặt tên vùng lưu trữ có một số hạn chế; một trong những hạn chế đó là tên vùng lưu trữ phải là chung duy nhất (ví dụ: hai người dùng AWS khác nhau không thể có cùng tên vùng lưu trữ); bởi vì điều này, nếu bạn thử lệnh ở trên, bạn sẽ gặp lỗi BuckAlperedExists.

Getting-Started-S3-Create-Buscket-OSX

(nhấp vào để mở rộng)

Getting-Started-S3-Create-Buscket-OSX

b. Để tải lên tệp my first backup.bak nằm trong thư mục cục bộ (C:\users) đến vùng lưu trữ S3 my-first-backup-bucket, bạn sẽ sử dụng lệnh sau:

aws s3 cp “C:\users\my first backup.bak” s3://my-first-backup-bucket/

Hoặc, sử dụng cú pháp ban đầu nếu tên tệp không chứa khoảng trắng.

Getting-Started-S3-Upload-OSX

(nhấp vào để phóng to)

Getting-Started-S3-Upload-OSX

c. Để tải xuống my-first-backup.bak từ S3 đến thư mục cục bộ chúng ta sẽ đảo ngược thứ tự của các lệnh như sau:

aws s3 cp s3://my-first-backup-bucket/my-first-backup.bak ./
Getting-Started-S3-Restore-OSX

(nhấp vào để phóng to)

Getting-Started-S3-Restore-OSX

d. Để xóa my-first-backup.bak từ vùng lưu trữ my-first-backup-bucket, sử dụng lệnh sau:

aws s3 rm s3://my-first-backup-bucket/my-first-backup.bak
Getting-Started-S3-Delete-OSX

(nhấp vào để phóng to)

Getting-Started-S3-Delete-OSX

Xin chúc mừng! Bạn đã thiết lập người dùng IAM, định cấu hình máy của mình để sử dụng với giao diện dòng lệnh AWS và bạn đã học cách tạo, sao chép, truy xuất và xóa các tệp khỏi đám mây. Trong hướng dẫn tiếp theo, bạn sẽ học cách thiết lập ổ băng ảo để sử dụng sao lưu tệp từ chương trình sao lưu hiện có như Veeam, Symantec Backup Exec, Microsoft System Center 2012 hoặc các chương trình sao lưu khác.

Tìm hiểu cách tạo Thư viện băng ảo và sử dụng nó với phần mềm sao lưu hiện có của bạn »