Bạn đang xem phiên bản cũ của bản tin bảo mật này. Để xem phiên bản cập nhật nhất, vui lòng truy cập: "Các bản cập nhật nhân Linux để giải quyết SegmentSmack & FragmentSmack".

6/8/2018 1:00 CH PDT

Mã định danh CVE: CVE-2018-5390

AWS đã biết về sự cố bảo mật được tiết lộ gần đây, thường được gọi là SegmentSmack, ảnh hưởng đến hệ thống xử lý con TCP của một số hệ điều hành phổ biến, bao gồm Linux.

Các dịch vụ AWS đang hoạt động bình thường. Chúng tôi sẽ đăng bản cập nhật tiếp theo ngay khi có. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem https://www.kb.cert.org/vuls/id/962459.