โพสต์บน: Dec 1, 2016

AWS Batch จะช่วยให้ Developer นักวิทยาศาสตร์ และวิศวกรสามารถเรียกใช้งานประมวลผลเป็นชุดจำนวนหลายแสนงานบน AWS ได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ AWS Batch จะเตรียมจำนวนและประเภททรัพยากรการประมวลผล (เช่น CPU หรืออินสแตนซ์แบบเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยความจำ) ให้เหมาะสมที่สุดอยู่ตลอดเวลา โดยยึดตามความต้องการความจุและทรัพยากรเฉพาะของงานแบบเป็นชุดที่ส่ง เมื่อใช้ AWS Batch คุณจะไม่ต้องติดตั้งและจัดการซอฟต์แวร์ประมวลผลเป็นชุดหรือคลัสเตอร์เซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้งานอีกต่อไป คุณจึงสามารถตั้งใจวิเคราะห์ผลลัพธ์และแก้ไขปัญหาได้ AWS Batch จะวางแผน กำหนดเวลา และดำเนินการปริมาณงานประมวลผลเป็นชุดด้วยบริการและคุณสมบัติการประมวลผล AWS ทั้งหมด เช่น อินสแตนซ์ Amazon EC2 และอินสแตนซ์ Spot

ไม่มีค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับ AWS Batch คุณเพียงชำระเงินสำหรับทรัพยากร AWS (เช่น อินสแตนซ์ EC2) ที่คุณสร้างขึ้นเพื่อใช้จัดเก็บและเรียกใช้งานแบบเป็นชุด

AWS Batch พร้อมใช้ในรูปแบบตัวอย่างแล้ว หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดไปที่หน้ารายละเอียดผลิตภัณฑ์