โพสต์บน: Dec 1, 2016

คุณสามารถกำหนดค่าคิวที่ทำไม่สำเร็จ (DLQ) บน AWS Lambda ได้แล้ว เพื่อให้คุณสามารถควบคุมการจัดการข้อความสำหรับคำร้องแบบอะซิงโครนัสทั้งหมดได้มากขึ้น รวมทั้งข้อความที่ส่งผ่านเหตุการณ์ของ AWS ด้วย (S3, SNS, IoT ฯลฯ) คุณสามารถตั้งค่า DLQ ได้โดยกำหนดค่าคุณสมบัติ “DeadLetterConfig” เมื่อสร้างหรืออัปเดตฟังก์ชัน Lambda ของคุณ คุณสามารถมอบคิว SQS หรือหัวข้อ SNS เป็น “TargetArn” ให้กับ DLQ ของคุณได้ และ AWS Lambda จะเขียนอ็อบเจ็กต์เหตุการณ์ที่เรียกใช้ฟังก์ชัน Lambda ในตำแหน่งข้อมูลนี้หลังจากนโยบายการลองใหม่ตามมาตรฐาน (การลองใหม่เมื่อล้มเหลวเพิ่มเติม 2 ครั้ง) หมดลง 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่า DLQ ใน AWS Lambda สำหรับคำร้องแบบอะซิงโครนัสได้ในเอกสารประกอบของเรา โปรดไปที่หน้าผลิตภัณฑ์ของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AWS Lambda หรือเข้าสู่ระบบไปยัง Console ของ AWS Lambda เพื่อเริ่มต้นใช้งาน