ดูค่าบริการปัจจุบันและกิจกรรมบัญชี แยกรายการตามบริการ นอกจากนี้ ยังมีใบแจ้งยอดเรียกเก็บเงินของเดือนก่อนหน้าให้

สร้างผู้ใช้หลายรายและจัดการสิทธิ์สำหรับผู้ใช้เหล่านี้แต่ละรายภายในบัญชี AWS ของคุณ

รับหนึ่งใบเรียกเก็บเงินสำหรับบัญชี AWS หลายบัญชี พร้อมการแจกแจงค่าใช้จ่ายสำหรับแต่ละบัญชี การใช้งานเป็นแบบรวมกัน ทำให้คุณสามารถเข้าถึงชั้นระดับปริมาณที่ราคาถูกกว่าได้อย่างรวดเร็ว

ดูรายได้และค่าใช้จ่ายสำหรับผลิตภัณฑ์ Amazon DevPay ของคุณ จัดการผลิตภัณฑ์ Amazon DevPay ของคุณ

ดูบริการที่คุณลงชื่อเข้าใช้ เพิ่มบริการใหม่ หรือยกเลิกบริการของคุณ

ดูและแก้ไขวิธีการชำระเงินในปัจจุบัน รวมทั้งเพิ่มวิธีการชำระเงินใหม่

ดูและแก้ไขข้อมูลติดต่อส่วนบุคคล เช่น ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ ตั้งค่าการสื่อสารสำหรับการสมัครสมาชิกทางอีเมล

Amazon Web Services ใช้ตัวระบุการเข้าถึงเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของคำขอไปยัง AWS และเพื่อระบุผู้ส่งคำขอ มีตัวระบุสามประเภท: (1) ตัวระบุคีย์การเข้าถึง AWS (2) ใบรับรอง X.509 และ (3) คู่คีย์

ดาวน์โหลดรายงานการใช้งานสำหรับแต่ละบริการที่คุณสมัครใช้ สามารถกำหนดค่ารายงานได้โดยการระบุประเภทการใช้งาน ระยะเวลา การดำเนินการบริการ และอื่นๆ