AWS Application Composer

ออกแบบและสร้างแอปพลิเคชันที่ทันสมัยได้ตามแบบที่มองเห็นได้อย่างรวดเร็ว

สร้าง Infrastructure as Code (IaC) ที่พร้อมติดตั้งใช้จริงได้อย่างรวดเร็ว และเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

ทำงานอย่างไร

AWS Application Composer ช่วยเพิ่มความคล่องตัวและเร่งสถาปัตยกรรม การพัฒนา และการทำซ้ำของแอปพลิเคชันที่ทันสมัย

แผนภาพแสดงขั้นตอนการสร้างแอปพลิเคชันแบบไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์โดยใช้ AWS Application Composer

กรณีการใช้งาน

จัดการแอปพลิเคชันผ่าน IaC

ลดความยุ่งยากให้งานทั่วไป เช่น การสร้างการกำหนดค่าที่พร้อมนำไปใช้จริงและ IaC สำหรับแต่ละบริการในสถาปัตยกรรมของคุณ

เวิร์กโฟลว์ฟังก์ชัน Step Orchestrate

ผสานรวมเข้ากับ Workflow Studio เพื่อจัดระเบียบบริการ AWS มากกว่า 220 แห่ง หรือตำแหน่งข้อมูล http สาธารณะด้วยเวิร์กโฟลว์ฟังก์ชัน Step

วิธีเริ่มต้น

เริ่มสร้างในคอนโซลการจัดการของ AWS

เริ่มสร้างแผนภาพโมเดลแอปพลิเคชันของคุณ เริ่มสถาปัตยกรรมใหม่ตั้งแต่ต้น นำเข้าเทมเพลต IaC ที่มีอยู่ หรือเลือกจากรูปแบบทั่วไป

สร้างสถาปัตยกรรมแอปพลิเคชันใน IDE

ขยายการเขียนไปยัง Visual Studio Code และสร้างคำแนะนำโค้ดที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยสร้างสำหรับทรัพยากร AWS CloudFormation

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ AWS Application Composer

ทำตามคำแนะนำในคู่มือสำหรับนักพัฒนาสำหรับคำแนะนำทีละขั้นตอนในการสร้างแอปพลิเคชันแบบที่ทันสมัยตัวแรกของคุณ


สำรวจ AWS เพิ่มเติม