AWS Batch
AWS Cloud
เริ่มต้นใช้งาน

AWS Batch จะช่วยให้นักพัฒนา นักวิทยาศาสตร์ และวิศวกรสามารถเรียกใช้งานประมวลผลแบบเชิงกลุ่มจำนวนหลายแสนงานบน AWS ได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ AWS Batch จะเตรียมจำนวนและประเภททรัพยากรการประมวลผล (เช่น CPU หรืออินสแตนซ์หน่วยความจำที่เหมาะสมที่สุด) ให้เหมาะสมที่สุดอยู่ตลอดเวลา โดยยึดตามความต้องการความจุและทรัพยากรเฉพาะของงานแบบเชิงกลุ่มที่ส่ง เมื่อใช้ AWS Batch คุณจะไม่ต้องติดตั้งและจัดการซอฟต์แวร์ประมวลผลแบบเชิงกลุ่มหรือกลุ่มเซิร์ฟเวอร์ที่คุณใช้ในการเรียกใช้งานอีกต่อไป คุณจึงสามารถตั้งใจวิเคราะห์ผลลัพธ์และแก้ไขปัญหาได้ AWS Batch จะวางแผน กำหนดเวลา และดำเนินการปริมาณงานประมวลผลแบบเชิงกลุ่มด้วยบริการและคุณสมบัติการประมวลผล AWS ทั้งหมด เช่น Amazon EC2 และอินสแตนซ์ Spot
 

ไม่มีค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับ AWS Batch คุณเพียงชำระเงินสำหรับทรัพยากร AWS (เช่น EC2 Instance) ที่คุณสร้างขึ้นเพื่อใช้จัดเก็บและเรียกใช้งานประมวลผล


เรียนรู้ว่า AWS Batch สามารถช่วยให้คุณเรียกใช้ปริมาณงานประมวลผลแบบเชิงกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร

จัดการให้พร้อมสมบูรณ์

จัดการให้พร้อมสมบูรณ์

AWS Batch จะตัดความจำเป็นในการใช้งานโซลูชันการประมวลผลแบบเชิงกลุ่มในเชิงพาณิชย์ของบริษัทอื่นหรือทรัพยากรแบบเปิด ไม่มีซอฟต์แวร์ประมวลผลหรือเซิร์ฟเวอร์ให้ติดตั้งหรือจัดการอีกต่อไป AWS Batch จะจัดการโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดให้คุณ คุณจึงไม่ต้องพบกับความซับซ้อนของการจัดเตรียม การจัดการ การตรวจสอบ และการปรับขนาดของงานประมวลผลแบบเชิงกลุ่ม 

100x100_benefit_ingergration

ผสานรวมกับ AWS

AWS Batch จะผสานรวมกับแพลตฟอร์ม AWS อยู่แล้ว คุณจึงสามารถใช้ประโยชน์จากความสามารถในการปรับขนาด การสร้างเครือข่าย และการจัดการการเข้าใช้ของ AWS ได้ ซึ่งทำให้ง่ายต่อการเรียกใช้งานที่อ่านและเขียนข้อมูลอย่างปลอดภัยในที่เก็บข้อมูล AWS เช่น Amazon S3 หรือ Amazon DynamoDB 

การเตรียมทรัพยากรที่มีต้นทุนต่ำที่สุด

การเตรียมทรัพยากรที่มีต้นทุนต่ำที่สุด

AWS Batch จะเตรียมทรัพยากรการประมวลผลและปรับการกระจายงานให้เหมาะสมที่สุด โดยยึดตามความต้องการความจุและทรัพยากรเฉพาะของงานแบบเชิงกลุ่มที่ส่ง AWS Batch จะปรับขนาดทรัพยากรการประมวลผลให้เป็นจำนวนที่จำเป็นในการเรียกใช้งานประมวลผลอยู่ตลอดเวลา ทำให้คุณเป็นอิสระจากข้อจำกัดที่มีกลุ่มความจุคงที่ นอกจากนี้ AWS Batch ยังเสนอราคาอินสแตนซ์ Spot แทนคุณอยู่ตลอด จึงช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเรียกใช้งานประมวลผลเพิ่มเติม 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีการใช้งานที่นี่

วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายธุรกรรมของวัน การรายงานการดำเนินการ และประสิทธิภาพของตลาดโดยอัตโนมัติ

บริการทางการเงิน: การวิเคราะห์หลังการซื้อขาย

ค้นหาโมเลกุลขนาดเล็กสำหรับการค้นพบตัวยาในห้องสมุดอย่างรวดเร็ว

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ: การคัดกรองตัวยาสำหรับชีวเภสัชศาสตร์

ทำให้เวิร์กโหลดในการแสดงผลเนื้อหาทำงานได้อย่างอัตโนมัติ และลดความจำเป็นในการใช้มนุษย์เพื่อดำเนินงานหรือกำหนดเวลาทรัพยากร

สื่อดิจิตอล: การแสดงผลวิชวลเอฟเฟค
เริ่มต้นใช้งาน