EBOOK

เวิร์กโหลด SAP เติบโตขึ้นในระบบคลาวด์ด้วย AWS

เปลี่ยน SAP ให้เป็นรากฐานของความแตกต่างเพื่อให้คุณได้เปรียบในการแข่งขัน

องค์กรต่างๆ เช่น BP, Bristol-Myers Squibb, ENGIE และ Liberty Mutual กำลังเรียนรู้ว่าการเรียกใช้เวิร์กโหลด SAP ในระบบคลาวด์นั้นมีความเป็นไปได้และทำได้จริง หากต้องการเข้าร่วม ให้เริ่มด้วยการอ่าน eBook เรื่อง “การย้าย SAP ไปยังระบบคลาวด์”

 • เรียนรู้ว่าเหตุใดตอนนี้จึงถึงเวลาย้ายเวิร์กโหลด SAP ที่สําคัญของคุณแล้ว
 • ค้นพบสิ่งที่ทำให้ AWS เป็นแพลตฟอร์มที่ผู้คนเลือกสำหรับการเรียกใช้ SAP
 • สํารวจพลังของ SAP และระบบคลาวด์ใน 5 กรณีการใช้งานทั่วไป

เครื่องหมายดอกจัน (*) แสดงถึงข้อมูลที่จำเป็น

บทบาทงาน*
 • เลือก
 • นักวิชาการ/นักวิจัย
 • ที่ปรึกษา
 • ผู้บริหารธุรกิจ
 • Developer / วิศวกร
 • ผู้ประกอบการ (ผู้ก่อตั้ง/ผู้ร่วมก่อตั้ง)
 • ผู้บริหารไอที
 • ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคหรือผู้เชี่ยวชาญด้านไอที
 • สื่อมวลชน / นักวิเคราะห์สื่อ
 • การขาย / การตลาด
 • โซลูชันหรือสถาปนิกระบบ
 • นักเรียน
 • ผู้ดูแลระบบ
 • นักลงทุนร่วม
ประเภทบริษัท*
 • เลือก
 • การศึกษา
 • องค์กร
 • หน่วยงานราชการ – รัฐและท้องถิ่น
 • หน่วยงานราชการ – รัฐบาลกลาง
 • ไม่แสวงหาผลกำไร
 • อาชีพอิสระ
 • ธุรกิจขนาดเล็ก-กลาง
 • สตาร์ทอัพ
 • ใช้ไม่ได้
อุตสาหกรรม*
 • เลือก
 • การบินและอวกาศ
 • การเกษตร
 • ยานยนต์
 • คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
 • เครื่องอุปโภคบริโภค
 • การศึกษา
 • บริการทางการเงิน
 • การเล่นเกม
 • หน่วยงานราชการ
 • การดูแลสุขภาพ
 • การบริการ
 • วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 • การผลิต
 • การตลาดและการโฆษณา
 • สื่อและความบันเทิง
 • เหมืองแร่
 • องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
 • น้ำมันและก๊าซ
 • อื่นๆ
 • พลังงานและสาธารณูปโภค
 • บริการระดับมืออาชีพ
 • ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจก่อสร้าง
 • การค้าปลีก
 • ซอฟต์แวร์และอินเทอร์เน็ต
 • โทรคมนาคม
 • การขนส่งและโลจิสติกส์
 • การเดินทาง
 • ธุรกิจขายส่งและจัดจำหน่าย
ประเทศ/ภูมิภาค
รัฐ