ราคาของ AWS Certificate Manager

ใบรับรอง SSL/TLS สาธารณะที่จัดเตรียมผ่าน AWS Certificate Manager นั้นไม่เสียค่าใช้จ่าย คุณจ่ายเฉพาะทรัพยากร AWS ที่คุณสร้างเพื่อเรียกใช้แอปพลิเคชันของคุณเท่านั้น

ถ้าคุณจัดการ AWS Private Certificate Authority (CA) ผ่าน ACM ดูข้อมูลและตัวอย่างเพิ่มเติมได้ที่หน้าราคา AWS Private CA

ข้อมูลราคาเพิ่มเติม

AWS Pricing Calculator

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับราคา

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ AWS เพื่อรับการเสนอราคาแบบส่วนบุคคล

ดูแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

ไปที่หน้าทรัพยากร

เรียนรู้เพิ่มเติม 
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
เริ่มต้นสร้างใน Console

เริ่มต้นการสร้างด้วย AWS Certificate Manager ใน AWS Management Console

ลงชื่อเข้าใช้