ราคา AWS Certificate Manager

ใบรับรอง SSL/TLS สาธารณะที่จัดเตรียมผ่าน AWS Certificate Manager นั้นไม่เสียค่าใช้จ่าย คุณจ่ายเฉพาะทรัพยากร AWS ที่คุณสร้างเพื่อเรียกใช้แอปพลิเคชันของคุณเท่านั้น

ราคาผู้ออกใบรับรองส่วนตัวของ AWS Certificate Manager

ผู้ออกใบรับรอง (CA) ส่วนตัวของ ACM มีราคาแบบสองมิติ คุณชำระค่าบริการรายเดือนสำหรับการดำเนินงานของ CA ส่วนตัวแต่ละรายจนกว่าคุณจะลบออกและชำระเงินสำหรับใบรับรองส่วนตัวที่คุณออกในแต่ละเดือน

การดำเนินงานของผู้ออกใบรับรองส่วนตัว

ใบรับรองส่วนตัว

คุณจะชำระค่าธรรมเนียมแบบชำระครั้งเดียวสำหรับใบรับรองส่วนตัวที่คุณสามารถเข้าถึงคีย์ส่วนตัวได้ ค่าธรรมเนียมนี้จะมีขึ้นในบัญชี AWS ที่คุณออกใบรับรอง สำหรับใบรับรองที่คุณออกโดยตรงจาก CA ส่วนตัวแบบสแตนด์อโลน คุณจะถูกเรียกเก็บเงินเมื่อคุณออกใบรับรอง สำหรับใบรับรองส่วนตัวที่คุณขอผ่าน AWS Certificate Manager คุณจะถูกเรียกเก็บเงินเฉพาะในกรณีที่คุณส่งออกคีย์ส่วนตัวและใบรับรองจาก ACM

ใบรับรองส่วนตัวที่ออกโดย CA ส่วนตัวของ ACM ที่คุณไม่สามารถเข้าถึงคีย์ส่วนตัวได้เป็นบริการฟรี ซึ่งรวมถึงใบรับรองที่ใช้เฉพาะกับบริการที่ผสานรวม ACM เช่น Elastic Load Balancing, Amazon CloudFront และ Amazon API Gateway

ระดับราคาของใบรับรองขึ้นอยู่กับจำนวนของใบรับรองใหม่ที่สร้างขึ้นในเดือนปฏิทินและคำนวณต่อภูมิภาค (ตามที่ระบุไว้ในตารางด้านล่าง)

ผู้ออกใบรับรองส่วนตัวของ ACM แบบทดลองใช้ฟรี 30 วัน

บัญชีใหม่ใดๆ ของ CA ส่วนตัวของ ACM สามารถทดลองใช้บริการได้ 30 วันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานของ CA ส่วนตัวแรกที่สร้างขึ้นในบัญชีและรีเจี้ยน คุณจะชำระเงินสำหรับใบรับรองที่คุณออกระหว่างช่วงทดลองใช้งาน เริ่มทดลองใช้งาน ACM Private CA ฟรี »

โปรโตคอลสถานะใบรับรองออนไลน์ (OCSP)

OCSP มีราคาแบบสองมิติ เมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติ OCSP คุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียมรายเดือนสำหรับการสร้างการตอบสนอง OCSP และคุณชำระเงินสำหรับจำนวนการสืบค้น OCSP ทั้งหมดที่สร้างขึ้นสำหรับใบรับรองของคุณ
 
  • 0.06 USD ต่อใบรับรองต่อเดือนหากผู้ออกใบรับรองส่วนตัวสร้างการตอบสนอง OCSP สำหรับใบรับรองดังกล่าว หากไม่มีการสืบค้นสำหรับใบรับรองระหว่างเดือน จะไม่มีค่าใช้จ่าย
  • 0.20 USD ต่อการสืบค้น OCSP 100,000 รายการ โดยเรียกเก็บเงินตามผู้ออกใบรับรอง

ตัวอย่างราคา

ตัวอย่างที่ 1: รีเจี้ยนเดียว

การใช้งานเดือนที่ 1: ผู้ออกใบรับรองส่วนตัวสองแห่งออกใบรับรอง 20,000 ใบในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียตอนเหนือ)

การใช้งานเดือนที่ 2: ผู้ออกใบรับรองส่วนตัวสองแห่งไม่มีการออกใบรับรองใหม่

ค่าบริการสำหรับเดือนที่ 1 และ 2

เดือนที่ 1
2 x 400 USD (การดำเนินการของผู้ออกใบรับรองรายเดือน)
+ 1,000 x 0.75 USD (ใบรับรอง 1,000 ใบแรก)
+ 9,000 x 0.35 USD (ใบรับรองใบที่ 1,001 จนถึงใบที่ 10,000)
+ 10,000 x 0.001 USD (หลังจากใบรับรองใบที่ 10,000 เป็นต้นไป)
= 4,710 USD

เดือนที่ 2
2 x 400 USD (การดำเนินการของผู้ออกใบรับรองรายเดือน)
+ 0 USD (ไม่มีการสร้างใบรับรองใหม่ในเดือนที่ 2)
= 800 USD

ตัวอย่างที่ 2: สองภูมิภาค

การใช้งานเดือนที่ 1: ผู้ออกใบรับรองส่วนตัวหนึ่งแห่งในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) ออกใบรับรอง 500 ใบและผู้ออกใบรับรองส่วนตัวหนึ่งแห่งในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน) ออกใบรับรอง 500 ใบ

การใช้งานเดือนที่ 2: ผู้ออกใบรับรองส่วนตัวหนึ่งแห่งในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) และผู้ออกใบรับรองส่วนตัวหนึ่งแห่งในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน) ไม่มีการออกใบรับรองใหม่

ค่าบริการสำหรับเดือนที่ 1 และ 2

เดือนที่ 1
2 x 400 USD (การดำเนินการของผู้ออกใบรับรองรายเดือน)
+ 500 x 0.75 USD สำหรับใบรับรอง 1,000 ใบแรกในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ)
+ 500 x 0.75 USD สำหรับใบรับรอง 1,000 ใบแรกในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน)
= 1,550 USD
 
เดือนที่ 2
2 x 400 USD (การดำเนินการของผู้ออกใบรับรองรายเดือน)
+ 0 USD (ไม่มีการสร้างใบรับรองใหม่ในเดือนที่ 2)
= 800 USD
 
 

ตัวอย่างที่ 3: การผสมผสานระหว่างแบบฟรีและเสียค่าใช้จ่าย

การใช้งานเดือนที่ 1: ผู้ออกใบรับรองส่วนตัวหนึ่งแห่งในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) ออกใบรับรองใหม่ทั้งหมด 5,000 ใบในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียตอนเหนือ) จากทั้งหมด 5,000 ใบ คุณใช้ 1,000 ใบกับบริการที่ผสานรวม ACM เช่น Elastic Load Balancing หรือเกตเวย์ของ API คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินสำหรับใบรับรองเหล่านี้ ส่วนอีก 4,000 ใบที่เหลือ คุณส่งออก 2,000 ใบจาก ACM และคุณออก 2,000 ใบจากผู้ออกใบรับรองส่วนตัวของคุณโดยการสร้างคีย์ส่วนบุคคลโดยไม่ได้ใช้ ACM สำหรับการจัดการใบรับรอง คุณจะถูกเรียกเก็บเงินเนื่องจากมีสิทธิ์ใช้คีย์ส่วนตัว

การใช้งานเดือนที่ 2: ผู้ออกใบรับรองส่วนตัวหนึ่งแห่งในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) ไม่มีการออกใบรับรองใหม่

ค่าบริการสำหรับเดือนที่ 1 และ 2
เดือนที่ 1
1 x 400 USD (การดำเนินการของผู้ออกใบรับรองรายเดือน)
+ 0 USD (ไม่มีค่าใช้จ่าย) สำหรับใบรับรอง 1,000 ใบแรกที่ออกและใช้กับบริการที่ผสานรวม ACM
+ 1,000 x 0.75 USD (ใบรับรอง 1,000 ใบแรก)
+ 3,000 x 0.35 USD (ใบรับรองใบที่ 1,001 จนถึงใบที่ 10,000)
= 2,200 USD

เดือนที่ 2
1 x 400 USD (การดำเนินการของผู้ออกใบรับรองรายเดือน)
+ 0 USD (ไม่มีการสร้างใบรับรองใหม่ในเดือนที่ 2)
= 400 USD

ตัวอย่างที่ 4: ลูกค้ามีผู้ออกใบรับรอง 2 ราย ผู้ออกใบรับรองรายแรกคือผู้ออกใบรับรองระดับสูง และผู้ออกใบรับรองรายที่สองคือผู้ใต้บังคับบัญชาที่ออกใบรับรอง

ในเดือนมกราคม ผู้ออกใบรับรองใต้บังคับบัญชาออกใบรับรอง 5 ใบสำหรับ TLS ในเดือนดังกล่าว ใบรับรองทั้งห้าใบได้รับการสืบค้น OCSP ต่อไปนี้ ได้แก่ ใบที่ 1: การสืบค้น 10 รายการต่อชั่วโมง, ใบที่ 2: การสืบค้น 1 รายการต่อชั่วโมง, ใบที่ 3: การสืบค้น 100 รายการต่อชั่วโมง, ใบที่ 4: การสืบค้น 1 รายการต่อชั่วโมง, ใบที่ 5: การสืบค้น 50 รายการต่อชั่วโมง โซลูชันเหล่านี้ทั้งหมดตรวจสอบสถานะใบรับรองของผู้ออกใบรับรองที่ออกใบรับรองด้วยเช่นกัน

 

รายการราคา จำนวนรายการ ราคาต่อรายการ ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
การตอบสนอง OCSP ที่สร้างขึ้น 6
0.06 USD 0.36 USD
การสืบค้น OCSP ที่ตอบสนอง 231,840 0.20 USD/100,000 0.46 USD
ค่าบริการรายเดือนทั้งหมด     0.76 USD

ตัวอย่างที่ 5: ลูกค้ามีผู้ออกใบรับรอง 2 ราย ผู้ออกใบรับรองรายแรกคือผู้ออกใบรับรองระดับสูง และผู้ออกใบรับรองรายที่สองคือผู้ใต้บังคับบัญชาที่ออกใบรับรอง

ในเดือนมกราคม ผู้ออกใบรับรองใต้บังคับบัญชาออกใบรับรอง 10,000 ใบสำหรับ TLS ในเดือนดังกล่าว ใบรับรองแต่ละใบได้รับการสืบค้น OCSP หนึ่งรายการต่อชั่วโมง การตรวจสอบเหล่านี้ทั้งหมดตรวจสอบสถานะใบรับรองของผู้ออกใบรับรองที่ออกใบรับรองด้วยเช่นกัน

รายการราคา จำนวนรายการ ราคาต่อรายการ ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
การตอบสนอง OCSP ที่สร้างขึ้น 10,001 0.06 USD 500.06 USD
การสืบค้น OCSP ที่ตอบสนอง 7,200,000 0.20 USD/100,000 14.40 USD
ค่าบริการรายเดือนทั้งหมด     514.46 USD

ข้อมูลราคาเพิ่มเติม

AWS Pricing Calculator

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับราคา

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ AWS เพื่อรับการเสนอราคาแบบส่วนบุคคล

Standard Product Icons (Features) Squid Ink
ดูทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

ไปที่หน้าทรัพยากร

เรียนรู้เพิ่มเติม 
Sign up for a free account
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
Standard Product Icons (Start Building) Squid Ink
เริ่มต้นสร้างใน Console

เริ่มต้นการสร้างด้วย AWS Certificate Manager ใน AWS Management Console

ลงชื่อเข้าใช้