ราคา AWS Certificate Manager

ใบรับรอง SSL/TLS สาธารณะที่จัดเตรียมผ่าน AWS Certificate Manager นั้นไม่เสียค่าใช้จ่าย คุณจ่ายเฉพาะทรัพยากร AWS ที่คุณสร้างเพื่อเรียกใช้แอปพลิเคชันของคุณเท่านั้น

ราคาผู้ออกใบรับรองส่วนตัวของ AWS Certificate Manager

ผู้ออกใบรับรอง (CA) ส่วนตัวของ ACM มีราคาแบบสองมิติ คุณชำระค่าบริการรายเดือนสำหรับการดำเนินงานของ CA ส่วนตัวแต่ละรายจนกว่าคุณจะลบออกและชำระเงินสำหรับใบรับรองส่วนตัวที่คุณออกในแต่ละเดือน

การดำเนินงานของผู้ออกใบรับรองส่วนตัว

ใบรับรองส่วนตัว

คุณจะชำระค่าธรรมเนียมแบบชำระครั้งเดียวสำหรับใบรับรองส่วนตัวที่คุณสามารถเข้าถึงคีย์ส่วนตัวได้ ค่าธรรมเนียมนี้จะมีขึ้นในบัญชี AWS ที่คุณออกใบรับรอง สำหรับใบรับรองที่คุณออกโดยตรงจาก CA ส่วนตัวแบบสแตนด์อโลน คุณจะถูกเรียกเก็บเงินเมื่อคุณออกใบรับรอง สำหรับใบรับรองส่วนตัวที่คุณขอผ่าน AWS Certificate Manager คุณจะถูกเรียกเก็บเงินเฉพาะในกรณีที่คุณส่งออกคีย์ส่วนตัวและใบรับรองจาก ACM

ใบรับรองส่วนตัวที่ออกโดย CA ส่วนตัวของ ACM ที่คุณไม่สามารถเข้าถึงคีย์ส่วนตัวได้เป็นบริการฟรี ซึ่งรวมถึงใบรับรองที่ใช้เฉพาะกับบริการที่ผสานรวม ACM เช่น Elastic Load Balancing, Amazon CloudFront และ Amazon API Gateway

ระดับราคาของใบรับรองขึ้นอยู่กับจำนวนของใบรับรองใหม่ที่สร้างขึ้นในเดือนปฏิทินและคำนวณต่อภูมิภาค (ตามที่ระบุไว้ในตารางด้านล่าง)

ผู้ออกใบรับรองส่วนตัวของ ACM แบบทดลองใช้ฟรี 30 วัน

บัญชีใหม่ใดๆ ของ CA ส่วนตัวของ ACM สามารถทดลองใช้บริการได้ 30 วันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานของ CA ส่วนตัวแรกที่สร้างขึ้นในบัญชีและรีเจี้ยน คุณจะชำระเงินสำหรับใบรับรองที่คุณออกระหว่างช่วงทดลองใช้งาน เริ่มทดลองใช้งาน ACM Private CA ฟรี »

ตัวอย่างราคา

ตัวอย่างที่ 1: รีเจี้ยนเดียว

การใช้งานเดือนที่ 1: ผู้ออกใบรับรองส่วนตัวสองแห่งออกใบรับรอง 20,000 ใบในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียตอนเหนือ)

การใช้งานเดือนที่ 2: ผู้ออกใบรับรองส่วนตัวสองแห่งไม่มีการออกใบรับรองใหม่

ค่าบริการสำหรับเดือนที่ 1 และ 2

เดือนที่ 1
2 x 400 USD (การดำเนินการของผู้ออกใบรับรองรายเดือน)
+ 1,000 x 0.75 USD (ใบรับรอง 1,000 ใบแรก)
+ 9,000 x 0.35 USD (ใบรับรองใบที่ 1,001 จนถึงใบที่ 10,000)
+ 10,000 x 0.001 USD (หลังจากใบรับรองใบที่ 10,000 เป็นต้นไป)
= 4,710 USD

เดือนที่ 2
2 x 400 USD (การดำเนินการของผู้ออกใบรับรองรายเดือน)
+ 0 USD (ไม่มีการสร้างใบรับรองใหม่ในเดือนที่ 2)
= 800 USD

ตัวอย่างที่ 2: สองภูมิภาค

การใช้งานเดือนที่ 1: ผู้ออกใบรับรองส่วนตัวหนึ่งแห่งในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) ออกใบรับรอง 500 ใบและผู้ออกใบรับรองส่วนตัวหนึ่งแห่งในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน) ออกใบรับรอง 500 ใบ

การใช้งานเดือนที่ 2: ผู้ออกใบรับรองส่วนตัวหนึ่งแห่งในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) และผู้ออกใบรับรองส่วนตัวหนึ่งแห่งในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน) ไม่มีการออกใบรับรองใหม่

ค่าบริการสำหรับเดือนที่ 1 และ 2

เดือนที่ 1
2 x 400 USD (การดำเนินการของผู้ออกใบรับรองรายเดือน)
+ 500 x 0.75 USD สำหรับใบรับรอง 1,000 ใบแรกในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ)
+ 500 x 0.75 USD สำหรับใบรับรอง 1,000 ใบแรกในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน)
= 1,550 USD
 
เดือนที่ 2
2 x 400 USD (การดำเนินการของผู้ออกใบรับรองรายเดือน)
+ 0 USD (ไม่มีการสร้างใบรับรองใหม่ในเดือนที่ 2)
= 800 USD
 
 

ตัวอย่างที่ 3: การผสมผสานระหว่างแบบฟรีและเสียค่าใช้จ่าย

การใช้งานเดือนที่ 1: ผู้ออกใบรับรองส่วนตัวหนึ่งแห่งในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) ออกใบรับรองใหม่ทั้งหมด 5,000 ใบในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียตอนเหนือ) จากทั้งหมด 5,000 ใบ คุณใช้ 1,000 ใบกับบริการที่ผสานรวม ACM เช่น Elastic Load Balancing หรือเกตเวย์ของ API คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินสำหรับใบรับรองเหล่านี้ ส่วนอีก 4,000 ใบที่เหลือ คุณส่งออก 2,000 ใบจาก ACM และคุณออก 2,000 ใบจากผู้ออกใบรับรองส่วนตัวของคุณโดยการสร้างคีย์ส่วนบุคคลโดยไม่ได้ใช้ ACM สำหรับการจัดการใบรับรอง คุณจะถูกเรียกเก็บเงินเนื่องจากมีสิทธิ์ใช้คีย์ส่วนตัว

การใช้งานเดือนที่ 2: ผู้ออกใบรับรองส่วนตัวหนึ่งแห่งในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) ไม่มีการออกใบรับรองใหม่

ค่าบริการสำหรับเดือนที่ 1 และ 2
เดือนที่ 1
1 x 400 USD (การดำเนินการของผู้ออกใบรับรองรายเดือน)
+ 0 USD (ไม่มีค่าใช้จ่าย) สำหรับใบรับรอง 1,000 ใบแรกที่ออกและใช้กับบริการที่ผสานรวม ACM
+ 1,000 x 0.75 USD (ใบรับรอง 1,000 ใบแรก)
+ 3,000 x 0.35 USD (ใบรับรองใบที่ 1,001 จนถึงใบที่ 10,000)
= 2,200 USD

เดือนที่ 2
1 x 400 USD (การดำเนินการของผู้ออกใบรับรองรายเดือน)
+ 0 USD (ไม่มีการสร้างใบรับรองใหม่ในเดือนที่ 2)
= 400 USD

ข้อมูลราคาเพิ่มเติม

เครื่องคำนวนราคาของ AWS

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

ศูนย์ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์

ทรัพยากรเพิ่มเติมสำหรับการสลับเปลี่ยนเป็น AWS

Standard Product Icons (Features) Squid Ink
ดูทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

ไปที่หน้าทรัพยากร

เรียนรู้เพิ่มเติม 
Sign up for a free account
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
Standard Product Icons (Start Building) Squid Ink
เริ่มต้นสร้างใน Console

เริ่มต้นการสร้างด้วย AWS Certificate Manager ใน AWS Management Console

ลงชื่อเข้าใช้